Avtalen av stor betydelse för kollektivtrafiken Nu jämförs olika avtalsformer av forskare på K2

Att koppla en kollektivtrafikoperatörs ersättning till antalet påstigande, så kallade incitamentsavtal, har blivit allt vanligare under senare år. Två forskare vid K2 har nu studerat ett sådant avtal, nämligen E20-avtalen i Stockholms läns landsting, en av de största upphandlingarna av kollektivtrafik som gjorts i Sverige. I studien har E20-avtalen jämförts med två andra avtal av…

 • Av: K2

  Så ska biltrafiken minska Nytt forskningsprojekt undersöker kontroversiell fråga

  Genom att begränsa biltrafiken skulle vägtrafikens energianvändning kunna minska stort. Möjligheter och barriärer för att genomföra åtgärder som minskar biltrafiken ska nu studeras av en forskargrupp vid K2/VTI som nyligen beviljats cirka 3,5 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten. Målet med forskningsprojektet är först och främst att bidra till att energieffektivisera transportsystemet. Det vill man göra genom…

  • Av: K2

   Här rullar den första trådlöst laddade bussen

   Sveriges mål är att ha en fossilfri fordonsflotta år 2030. Elektrifieringen av kollektivtrafiken är en viktig del i att uppnå det målet. Nu är nordens första elbusslinje med trådlös hållplatsladdning igång i Södertälje. Trådlös hållplatsladdning innebär att bussen parkerar över ett laddsegment dolt i vägbanan, där laddningen sker automatiskt med hjälp av induktiv teknik. Samma…

   • Av: Vattenfall

    Därför blir bussen dyrare

    Varför ökar kostnaderna inom busstrafiken? Forskare vid K2 har identifierat 9 olika faktorer som driver på priserna. Resultatet publicerads nyligen i tidsskriften Research in Transportation Economics. Helene Lidestam, även knuten till Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), samt Carolina Camén, Karlstads universitet, har djupintervjuat bussoperatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Genom dessa intervjuer har de försökt vaska fram orsakerna…

    • Av: K2

     TransForm

     År 2030 ska vårt kollektiva resande ha dubblerats. Hur kan design användas för att nå målet? Den 24 november träffas bransch och beslutsfattare under en heldag dedikerad design i kollektivtrafiken. När? 24 november, kl 09.15-16.30 Var? Kulturhuset, Foajé 3, Sergels torg, Stockholm Hör om transporttrenderna som definierar framtiden, lär dig vad design egentligen är och hur…

     • Av: TransForm

      I Nottingham byter man från bil till kollektivt En spårvägsstad i England

      Att få människor att välja kollektivtrafik framför bil kräver stora åtgärder. Bland annat handlar det om att skapa ekonomiska och praktiska incitament. Hans Cruse på Spårvagnsstäderna skriver om hur Nottingham har valt att lösa sina kollektivtrafikrelaterade utmaningar. Storbritannien som spårvägsland är inte särskilt stort eller känt i jämförelse med länder som Frankrike och Tyskland. Därför är…

      • Av: Spårvagnsstäderna

       Kollektivtrafik påverkar fastighetspriser – särskilt i lägre prissegment

       Fastighetspriset blir högre ju närmare stationen ett hus befinner sig. Det visar forskning vid K2 som nyligen publicerats i Journal of Transport Geography. Artikeln The impact of regional commuter trains on property values: Price segments and income är författad av Désiree Nilsson och Helena Bohman, K2 och Malmö högskola. – Vi kan se att närheten till tågstation…

       • Av: K2

        Nu finns verktyg för jämställd transportplanering!

        I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges konkreta råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa och få inflytande över transportsystemet. Förväntningarna på att belysa sociala konsekvenser, exempelvis jämställdhet, i samband med transportplanering ökar i Sverige. Hittills har det saknats ett etablerat verktyg för att analysera hur…

        • Av: K2

         Förtätning är det enda alternativet Alexander Ståhle, författare till boken Alla behöver närhet, om bilberoende och stadsbyggnad

         Enligt Alexander Ståhle står vi inför ett paradigmskifte när det gäller stadens framtida utveckling. På samma gång som starka krafter drar åt ett än mer bilburet samhälle sker en parallell utveckling mot tätare och mer gång- och cykelanpassade stadsdelar. Men det är inte miljömässiga argument som kommer att mota bort bilen, menar han, det är…

         • Av: ArkDes

          74 kommuner deltar i årets Trafikantvecka

          74 kommuner runt om i Sverige deltar i den årliga Trafikantveckan 16 september till 22 september. Den Europeiska Trafikantveckan sätter fokus på hållbara resor och transporter. Den Europeiska Trafikantveckan kallas internationellt för European Mobility Week och syftar till att sätta fokus på alternativa och hållbara transportlösningar. Kommuner och regioner i hela Europa uppmuntras att under…

          • Av: Trafikverket