Almedalen: Klimat och kollektivtrafik

K2 deltar under Almedalsveckan 2017 med två seminarier: "Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter" samt "Så bygger vi framtidens städer klimatsmart och attraktivt". De handlar om omställning, flexibilitet, transporter och kollektivtrafik.

 • Av: K2

  Forskarlunch: Mindre störningar i tågtrafiken

  Forskarlunch på K2 är öppet för forskare intresserad av K2:s pågående projekt. Samtliga forskarluncher anordnas på K2:s kontor på Medicon Village. Tid: 12.20-12.50 Anmälan: info@k2centrum.se (skickas senast kl 12 två dagar innan) Vi möter upp kl 12 för lunch och mingel. Denna dag presenterar Carl-William Palmquist på temat "Mindre störningar i tågtrafiken".

  • Av: K2

   Inte bara vädret som ställer till problem 

   Carl-William, doktorand på K2, forskar om störningar i tågtrafiken. I sin forskning har han tittat på olika faktorer som kan vara bidragande orsaker till förseningar och menar att små tekniska förändringar i tidtabellen kan göra stor skillnad för tågens punktlighet.

   • Av: K2

    Sociala nyttor med kollektivtrafik svåra att fånga

    Kollektivtrafik är mer än att bara transportera människor mellan olika platser. Idag ses kollektivtrafiken som ett medel för att nå flera andra mål, exempelvis gällande sociala nyttor. Den 28 april hölls ett seminarium på K2 som belyste möjligheterna att mäta dessa. Den bredare rollen har samtidigt inneburit att det kan vara svårt att bryta ner…

    • Av: K2

     Vad säger forskningen om samverkan? Ingen dans på rosor

     Precis som inom de flesta områden, är samverkan en grundförutsättning för en fungerande kollektivtrafik. Ändå kan det vara både svårt och krävande! Fredrik Pettersson forskar inom ämnet samverkan. Något som Fredrik har insett under tiden han forskat om samverkansprocesser är hur ordet samverkan återkommer i olika situationer. – Det har blivit närmast en klyscha. Någon…

     • Av: K2

      Hur värdera de osynliga värdena? Om värdet av tillgången till kollektivtrafik

      Många människor ser kollektivtrafikens värde trots att de inte använder sig av den dagligen. Hur kan dessa värden, som inte är intäkter, användas för planering och värdering av kollektivtrafik? Detta undersöker Anders Bondemark från WSP och Erik Johansson från K2 och Lunds universitet i en nyskriven rapport. Hur värderar vi själva vetskapen om att en…

      • Av: K2

       I mål med Citybanan

       Stockholm-Mälarregionen växer och en av de stora utmaningarna är att möta det ökade transportbehovet med en omställning mot hållbara transporter, såsom järnväg och sjöfart. Ett trettiotal politiker och tjänstepersoner från Stockholm-Mälarregionen var därför extra glada i lördags när Tunnel Run Citybanan äger rum. Citybanan är ett resultat av länsöverskridande samarbete. Citybanan i Stockholm öppnar för…

       • Av: Mälardalsrådet

        Ökat transportbehov måste mötas med hållbara transporter! Arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen ökar

        Allt fler väljer att arbetspendla tvärs över hela Stockholm-Mälarregionen och fler stockholmare söker sig till arbete i angränsande län. Det visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Under två år har pendlingen ut från Stockholm till regionens kärnstäder ökat med ca 1000 personer vilket motsvarar två fullsatta regionaltåg. Pendlingstrenden har svängt och vi reser i dag tvärs…

        • Av: Mälardalsrådet

         Könsskillnader och pendling – kan transporter bli jämställda?

         Män arbetspendlar fortfarande mer än kvinnor, det visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Charlotta Faith Ell, Forskningsansvarig på WSP, kommenterar skillnaderna och hur jämställd transportplanering kan skapas. Under 2014 arbetspendlade ca 300 000 män och 236 000 kvinnor till och mellan kommuner i Stockholm-Mälarregionen. Kvinnor pendlar i högre utsträckning till orter i närhet av den…

         • Av: Mälardalsrådet

          Varför väljer unga bort kollektivtrafiken? Och hur kan den bli attraktiv?

          Hur ser unga vuxna på kollektivtrafikresandet? I ett samarbete med Västtrafik har K2-forskaren Christina Stave ihop med Niklas Strand och Eva Åström tittat på vad som behövs för att unga vuxna ska vilja fortsätta åka kollektivt efter gymnasiet. Många ungdomar överger kollektivtrafiken när de har gått ut gymnasiet och inte längre får något skolkort. För…

          • Av: K2