Satsningar på kollektivtrafik ger resultat! Kortare restid ger ökat resande

Hur kan effekterna av kollektivtrafikåtgärder bedömas? En forskargrupp vid K2 har sammanställt effekter i lokal och regional kollektivtrafik i rapporten Effekter av kollektivtrafiksatsningar. Inom kollektivtrafikområdet finns behov av utvecklade metoder och ökad kunskap för att bättre förstå effekter av såväl fysiska åtgärder som av andra typer av styrmedel. Rapporten Effekter av kollektivtrafiksatsningar har hämtat underlag…

 • Av: K2

  "Fyra stadsdelar möts och påverkas" Marianne Dock på stadsbyggnadskontoret i Malmö om nya stationen i Rosengård

  – När vi tidigare diskuterat stadsutveckling för både Amiralsgatan och Rosengårdsstråket har det inte funnits någon riktig drivkraft för området så att folk har vågat satsa. Men nu tror vi att Rosengårds station kommer att ändra på det, säger Marianne Dock.

  • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

   Ny pendel binder samman Malmö

   Redan 2011 beslutades det i Malmös kommunfullmäktige om en ny trafiklösning som fick namnet Malmöringen. Sedan dess har ett annat förslag – Malmöpendeln – seglat upp som det hetaste förslaget. Conny Ragnarp, projekledare på Malmö gatukontor, benar ut de olika alternativen.

   • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

    Framtidens kollektivtrafik och resande

      Vad krävs för att uppnå kollektivtrafikens fördubblingsmål till 2030? För att lyckas behövs kunskap om vilka incitament som fungerar och leder till en beteendeförändring som uppmuntrar kollektivt resande.  Anmälan och mer information: Framtidens kollektivtrafik och resande Konferensen Framtidens kollektivtrafik och resande belyser aktuella utmaningar och frågeställningar för dig som arbetar med kollektivtrafik, samhällsplanering och infrastruktur. Forskare, experter och praktiker delar…

    • Av: Teknologisk institut

     Almedalen: Klimat och kollektivtrafik

     K2 deltar under Almedalsveckan 2017 med två seminarier: "Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter" samt "Så bygger vi framtidens städer klimatsmart och attraktivt". De handlar om omställning, flexibilitet, transporter och kollektivtrafik.

     • Av: K2

      Forskarlunch: Mindre störningar i tågtrafiken

      Forskarlunch på K2 är öppet för forskare intresserad av K2:s pågående projekt. Samtliga forskarluncher anordnas på K2:s kontor på Medicon Village. Tid: 12.20-12.50 Anmälan: info@k2centrum.se (skickas senast kl 12 två dagar innan) Vi möter upp kl 12 för lunch och mingel. Denna dag presenterar Carl-William Palmquist på temat "Mindre störningar i tågtrafiken".

      • Av: K2

       Inte bara vädret som ställer till problem 

       Carl-William, doktorand på K2, forskar om störningar i tågtrafiken. I sin forskning har han tittat på olika faktorer som kan vara bidragande orsaker till förseningar och menar att små tekniska förändringar i tidtabellen kan göra stor skillnad för tågens punktlighet.

       • Av: K2

        Sociala nyttor med kollektivtrafik svåra att fånga

        Kollektivtrafik är mer än att bara transportera människor mellan olika platser. Idag ses kollektivtrafiken som ett medel för att nå flera andra mål, exempelvis gällande sociala nyttor. Den 28 april hölls ett seminarium på K2 som belyste möjligheterna att mäta dessa. Den bredare rollen har samtidigt inneburit att det kan vara svårt att bryta ner…

        • Av: K2

         Vad säger forskningen om samverkan? Ingen dans på rosor

         Precis som inom de flesta områden, är samverkan en grundförutsättning för en fungerande kollektivtrafik. Ändå kan det vara både svårt och krävande! Fredrik Pettersson forskar inom ämnet samverkan. Något som Fredrik har insett under tiden han forskat om samverkansprocesser är hur ordet samverkan återkommer i olika situationer. – Det har blivit närmast en klyscha. Någon…

         • Av: K2

          Hur värdera de osynliga värdena? Om värdet av tillgången till kollektivtrafik

          Många människor ser kollektivtrafikens värde trots att de inte använder sig av den dagligen. Hur kan dessa värden, som inte är intäkter, användas för planering och värdering av kollektivtrafik? Detta undersöker Anders Bondemark från WSP och Erik Johansson från K2 och Lunds universitet i en nyskriven rapport. Hur värderar vi själva vetskapen om att en…

          • Av: K2