Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal

Ansök nu

Kommuner och landsting kan nu söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. I Trafikverkets förslag till Nationell…

 • Av: Trafikverket

  Satsningar på kollektivtrafik ger resultat! Kortare restid ger ökat resande

  Hur kan effekterna av kollektivtrafikåtgärder bedömas? En forskargrupp vid K2 har sammanställt effekter i lokal och regional kollektivtrafik i rapporten Effekter av kollektivtrafiksatsningar. Inom kollektivtrafikområdet finns behov av utvecklade metoder och ökad kunskap för att bättre förstå effekter av såväl fysiska åtgärder som av andra typer av styrmedel. Rapporten Effekter av kollektivtrafiksatsningar har hämtat underlag…

  • Av: K2

   "Fyra stadsdelar möts och påverkas" Marianne Dock på stadsbyggnadskontoret i Malmö om nya stationen i Rosengård

   – När vi tidigare diskuterat stadsutveckling för både Amiralsgatan och Rosengårdsstråket har det inte funnits någon riktig drivkraft för området så att folk har vågat satsa. Men nu tror vi att Rosengårds station kommer att ändra på det, säger Marianne Dock.

   • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

    Ny pendel binder samman Malmö

    Redan 2011 beslutades det i Malmös kommunfullmäktige om en ny trafiklösning som fick namnet Malmöringen. Sedan dess har ett annat förslag – Malmöpendeln – seglat upp som det hetaste förslaget. Conny Ragnarp, projekledare på Malmö gatukontor, benar ut de olika alternativen.

    • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

     Framtidens kollektivtrafik och resande

       Vad krävs för att uppnå kollektivtrafikens fördubblingsmål till 2030? För att lyckas behövs kunskap om vilka incitament som fungerar och leder till en beteendeförändring som uppmuntrar kollektivt resande.  Anmälan och mer information: Framtidens kollektivtrafik och resande Konferensen Framtidens kollektivtrafik och resande belyser aktuella utmaningar och frågeställningar för dig som arbetar med kollektivtrafik, samhällsplanering och infrastruktur. Forskare, experter och praktiker delar…

     • Av: Teknologisk institut

      Almedalen: Klimat och kollektivtrafik

      K2 deltar under Almedalsveckan 2017 med två seminarier: "Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter" samt "Så bygger vi framtidens städer klimatsmart och attraktivt". De handlar om omställning, flexibilitet, transporter och kollektivtrafik.

      • Av: K2

       Forskarlunch: Mindre störningar i tågtrafiken

       Forskarlunch på K2 är öppet för forskare intresserad av K2:s pågående projekt. Samtliga forskarluncher anordnas på K2:s kontor på Medicon Village. Tid: 12.20-12.50 Anmälan: info@k2centrum.se (skickas senast kl 12 två dagar innan) Vi möter upp kl 12 för lunch och mingel. Denna dag presenterar Carl-William Palmquist på temat "Mindre störningar i tågtrafiken".

       • Av: K2

        Inte bara vädret som ställer till problem 

        Carl-William, doktorand på K2, forskar om störningar i tågtrafiken. I sin forskning har han tittat på olika faktorer som kan vara bidragande orsaker till förseningar och menar att små tekniska förändringar i tidtabellen kan göra stor skillnad för tågens punktlighet.

        • Av: K2

         Sociala nyttor med kollektivtrafik svåra att fånga

         Kollektivtrafik är mer än att bara transportera människor mellan olika platser. Idag ses kollektivtrafiken som ett medel för att nå flera andra mål, exempelvis gällande sociala nyttor. Den 28 april hölls ett seminarium på K2 som belyste möjligheterna att mäta dessa. Den bredare rollen har samtidigt inneburit att det kan vara svårt att bryta ner…

         • Av: K2

          Vad säger forskningen om samverkan? Ingen dans på rosor

          Precis som inom de flesta områden, är samverkan en grundförutsättning för en fungerande kollektivtrafik. Ändå kan det vara både svårt och krävande! Fredrik Pettersson forskar inom ämnet samverkan. Något som Fredrik har insett under tiden han forskat om samverkansprocesser är hur ordet samverkan återkommer i olika situationer. – Det har blivit närmast en klyscha. Någon…

          • Av: K2