Grundkurs om klimat och klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 25-26 april 2017 och syftar till att stötta arbete med klimatanpassning. Under två halvdagar förmedlar SMHIs experter kunskaper på området. Tid: 25 april, start kl 13 och avslutning cirka 17.30, därefter middag. 26 april, start kl 8.30 och avslutning 12.30, därefter lunch. Mer information: SMHI:s hemsida Kursen vänder…

 • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

  Samlat grepp om klimatsmart arbete på Klimatsynk.se

  Fossilfri logistik, hållbar stadsutveckling och bioekonomi. Det är några exempel på satsningar i myndighetssamarbetet Klimatsynk. Nu finns även webbplatsen Klimatsynk.se, som visar det klimatarbete som pågår i Sverige. Klimatsynk är ett EU-samarbete mellan Tillväxtverket och Energimyndigheten kring projekt som är bra för klimatet och som också ger fler jobb i regionerna. På Klimatsynk.se finns nu…

  • Av: Tillväxtverket

   Även i Sverige kan vi ha brist på vatten

   I Sverige är vi vana vid att ha tillgång till vatten i tillräckliga mängder och av bra kvalitet. Det är dock ingen självklarhet. Kanske år 2016 lärde oss något om detta? Mycket arbete pågår kring vatten, inte minst med anledning av EU-direktiv och vetskapen om övergödning i Östersjön. Det mesta arbetet är framförallt inriktat på…

   • Av: Nationellt Kunskapscentrum för klimatanpassning

    Klimatanpassning i kommunen 2017

    Kommunerna ska både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor – en ständigt aktuell fråga. Samtidigt ska det nybyggda anpassa till långsam stigande hav, riskerna för översvämningar, ras och skred med mera. Hur kan kommunen hantera klimatanpassning och vilka är verktygen som finns? Hur gör andra? Vad händer på nationell nivå? Tid: 10.00–16.00 Anmäl dig via skl.se/kalender…

    • Av: SKL

     Gör plats för den amfibiska staden!

     Precis som förr, då närheten till vatten var avgörande för en stads handelsmöjligheter, börjar vattnet på nytt bli central i stadsutvecklingen. Vattennivåhöjning och sjunkande grundvatten kan bli några av klimatförändringarnas effekter, som stadsbyggnaden nu och framöver måste anpassas efter. Kanske kan vattnet rentav bli ett mervärde? Det är helt uppenbart så att vi människor dras…

     • Av: Urbio

      Arkitekten som klimatanpassade på 1940-talet

      Klimatanpassning är inget nytt! Redan på 1940-talet var arkitekten Ralph Erskine djupt engagerad i miljöfrågan. Med karaktäristiskt formspråk och humanistisk arkitektur satte han människan i centrum och anpassade sina byggnader till plats och klimat. Huset Lådan var Ralph Erskines första gemensamma hem med hustrun Ruth i Sverige i början av 1940-talet. Här var återvinning och planering…

      • Av: ArkDes

       Arkitekten som klimatanpassade på 1940-talet

       Klimatanpassning är inget nytt! Redan på 1940-talet var arkitekten Ralph Erskine djupt engagerad i miljöfrågan. Med karaktäristiskt formspråk och humanistisk arkitektur satte han människan i centrum och anpassade sina byggnader till plats och klimat. Huset Lådan var Ralph Erskines första gemensamma hem med hustrun Ruth i Sverige i början av 1940-talet. Här var återvinning och planering…

       • Av: ArkDes

        Klimatklivet 600 miljoner kr per år fram till och med 2018

        Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 500 initiativ runt om i landet fått stöd. Aktuell information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Under 2015 delades 125 miljoner kronor ut till olika klimatfrämjande åtgärder.…

        • Av: Naturvårdsverket

         Klimatklivet ger bidrag till lokala klimatinvesteringar Naturvårdsverket fördelar 600 miljoner kr per år fram till och med 2018

         Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 500 initiativ runt om i landet fått stöd. En lokal klimatinvestering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett…

         • Av: Naturvårdsverket

          Kurs om kulturarv och klimatanpassning

          En kurs om kulturarv och klimatanpassning kommer hållas på SMHI den 15-16 nov 2016 med temat Vad gör vi med kulturarvet då klimatet ändras? Plats: SMHI, Norrköping Tid: Tisdag 15 nov 13.00 – onsdag 16 nov 12.30 Kursen vänder sig till er som i olika funktioner arbetar med planering och förvaltning i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Det gäller…

          • Av: Riksantikvarieämbetet och SMHI