Strategier för energi- och klimatmålen Kom med synpunkter!

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering! Enligt en blocköverskridande överenskommelse ska Sverige 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. För att nå ett sådant mål krävs omställning inom en rad olika delar av samhället. Energimyndigheten har nu fått i…

 • Av: Energimyndigheten

  Klimatforum 2017

  Välkomna till en dag som fokuserar på de möjligheter som uppstår när alla drar åt samma håll! Tid: 09.00–17.00 Anmälan och mer information: Naturvårdsverkets hemsida Klimatforum 2017 riktar strålkastarljuset på både små och stora lösningar. Att förverkliga Parisavtalet är en av vår tids största gemensamma utmaningar. Politisk kraft och internationella överenskommelser är viktigt – mycket…

  • Av: Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet

   Lathund ska hjälpa kommuner klimatanpassa

   Sveriges kommuner spelar en viktig roll för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. För att göra det enklare för fler kommuner att komma igång med arbetet utvecklar vi just nu en Lathund för klimatanpassning. Lathunden vänder sig främst till små och medelstora kommuner.

   • Av: SMHI

    Släpp kommunerna loss!

    Kommuner och städer har i många fall ambitiösare klimatmål än landet i sin helhet och har länge varit drivande i klimatarbetet. Fossilfritt Sverige bjuder nu in till en konferens med fokus på transporter och kommunernas roll i klimatarbetet. Tid: 10.00–16.00 (kaffe och registrering från kl. 9.30) Anmälan: Släpp kommunerna loss! Alla vill ha HVO –…

    • Av: Fossilfritt Sverige

     Läs och lär mer om klimat  

     För att bygga ett hållbart samhälle krävs att vi minskar klimatpåverkan. Vi måste också anpassa samhället till klimatet och dess växlingar samt dess framtida utveckling. Det vi gör idag lägger grunden för framtiden. Vi har sammanställt ett utbildningsmaterial för de som vill lära sig mer. Klimatet är en av de grundläggande förutsättningarna som samhällen byggs kring.…

     • Av: SMHI

      Almedalen: Klimat och kollektivtrafik

      K2 deltar under Almedalsveckan 2017 med två seminarier: "Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter" samt "Så bygger vi framtidens städer klimatsmart och attraktivt". De handlar om omställning, flexibilitet, transporter och kollektivtrafik.

      • Av: K2

       Almedalen: Migration och hållbarhetsmål

       Mistra Urban Futures deltar på Almedalsveckan. Migration, de globala hållbarhetsmålen, klimat och civilsamhällets roll i bostadsområdet är de ämnen som kommer att diskuteras.  Två av seminarierna arrangeras inom ramen för Västsvenska Arenan, ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren. Ett tredje…

       • Av: Mistra Urban Futures

        Almedalen: När städerna tar täten för en hållbar framtid

        Vi på Världsnaturfonden WWF vill bjuda in dig till ett seminarium och anslutande mingel på Teaterskeppet under Almedalsveckan. Tid: 16.30 - 18.00 Plats: Teaterskeppet, fartyg Mer information: Världsnaturfonden WWF Almedalsveckan Vi berättar om städernas nyckelroll i klimatomställningen. Över hälften av mänskligheten bor i städer, och de orsakar 70% av världens koldioxidutsläpp. Inom en snar framtid måste…

        • Av: Världsnaturfonden WWF, Mistra Urban Futures

         Historiskt klimatpolitiskt ramverk antaget! Ny klimatlag träder i kraft 2018

         Den 14 mars överlämnade regeringen en proposition för ett klimatpolitiskt ramverk till riksdagen. Nu blir det verklighet! Idag röstade riksdagen igenom det ramverk som kommer att innebära nya klimatmål, en ny klimatlag samt ett nytt klimatpolitiskt råd. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, det är målet med det klimatpolitiska ramverk som…

         • Av: Hållbar Stad