Umeå drar ned på koldioxidutsläppen

EU är en stor finansiär i svenska utvecklingsprojekt. Flera miljoner går till stadsutvecklingsprojekt via den europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige som Tillväxtverket är förvaltare för. Ett av dessa projekt är ”Den koldioxidsnåla platsen” ska sprida kunskap och medvetenhet kring människors klimatpåverkan. I samverkan mellan kommunen, universitetet, näringslivet, föreningar och allmänheten ska Umeå bli en plats där…

 • Av: Tillväxtverket

  Vad uppnåddes egentligen? Talanoa stärker dialogen, men på nationella åtagandefronten intet nytt

  Klimatförhandlingarna avslutades i helgen och delegater reste tillbaka till sina hemländer. Känslan när man lämnar konferensen är liksom tidigare år splittrad. Å ena sidan hoppfullhet efter enighet kring enskilda frågor, men samtidigt en ödesmättad olustkänsla kring otillräckliga resultat, speglat i klimatburna katastrofer och alarmerande forskning. Svaret på frågan ”vad uppnåddes egentligen?” är beroende av vilket håll man tittar åt.

  • Av: Världsnaturfonden WWF

   Strategier för energi- och klimatmålen Kom med synpunkter!

   Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering! Enligt en blocköverskridande överenskommelse ska Sverige 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. För att nå ett sådant mål krävs omställning inom en rad olika delar av samhället. Energimyndigheten har nu fått i…

   • Av: Energimyndigheten

    Klimatforum 2017

    Välkomna till en dag som fokuserar på de möjligheter som uppstår när alla drar åt samma håll! Tid: 09.00–17.00 Anmälan och mer information: Naturvårdsverkets hemsida Klimatforum 2017 riktar strålkastarljuset på både små och stora lösningar. Att förverkliga Parisavtalet är en av vår tids största gemensamma utmaningar. Politisk kraft och internationella överenskommelser är viktigt – mycket…

    • Av: Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet

     Lathund ska hjälpa kommuner klimatanpassa

     Sveriges kommuner spelar en viktig roll för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. För att göra det enklare för fler kommuner att komma igång med arbetet utvecklar vi just nu en Lathund för klimatanpassning. Lathunden vänder sig främst till små och medelstora kommuner.

     • Av: SMHI

      Släpp kommunerna loss!

      Kommuner och städer har i många fall ambitiösare klimatmål än landet i sin helhet och har länge varit drivande i klimatarbetet. Fossilfritt Sverige bjuder nu in till en konferens med fokus på transporter och kommunernas roll i klimatarbetet. Tid: 10.00–16.00 (kaffe och registrering från kl. 9.30) Anmälan: Släpp kommunerna loss! Alla vill ha HVO –…

      • Av: Fossilfritt Sverige

       Läs och lär mer om klimat  

       För att bygga ett hållbart samhälle krävs att vi minskar klimatpåverkan. Vi måste också anpassa samhället till klimatet och dess växlingar samt dess framtida utveckling. Det vi gör idag lägger grunden för framtiden. Vi har sammanställt ett utbildningsmaterial för de som vill lära sig mer. Klimatet är en av de grundläggande förutsättningarna som samhällen byggs kring.…

       • Av: SMHI

        Almedalen: Klimat och kollektivtrafik

        K2 deltar under Almedalsveckan 2017 med två seminarier: "Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter" samt "Så bygger vi framtidens städer klimatsmart och attraktivt". De handlar om omställning, flexibilitet, transporter och kollektivtrafik.

        • Av: K2

         Almedalen: Migration och hållbarhetsmål

         Mistra Urban Futures deltar på Almedalsveckan. Migration, de globala hållbarhetsmålen, klimat och civilsamhällets roll i bostadsområdet är de ämnen som kommer att diskuteras.  Två av seminarierna arrangeras inom ramen för Västsvenska Arenan, ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren. Ett tredje…

         • Av: Mistra Urban Futures