Almedalen: När städerna tar täten för en hållbar framtid

Vi på Världsnaturfonden WWF vill bjuda in dig till ett seminarium och anslutande mingel på Teaterskeppet under Almedalsveckan. Tid: 16.30 - 18.00 Plats: Teaterskeppet, fartyg Mer information: Världsnaturfonden WWF Almedalsveckan Vi berättar om städernas nyckelroll i klimatomställningen. Över hälften av mänskligheten bor i städer, och de orsakar 70% av världens koldioxidutsläpp. Inom en snar framtid måste…

 • Av: Världsnaturfonden WWF, Mistra Urban Futures

  Historiskt klimatpolitiskt ramverk antaget! Ny klimatlag träder i kraft 2018

  Den 14 mars överlämnade regeringen en proposition för ett klimatpolitiskt ramverk till riksdagen. Nu blir det verklighet! Idag röstade riksdagen igenom det ramverk som kommer att innebära nya klimatmål, en ny klimatlag samt ett nytt klimatpolitiskt råd. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, det är målet med det klimatpolitiska ramverk som…

  • Av: Redaktören

   När torkan slår till

   I sommar drabbas vi av vattenbrist - igen. I och med allt strängare vattenransonering börjar vi inse att städernas grönstruktur behöver förändras. Men hur anpassar vi stadsgrönskan så att den blir mer robust och klarar torka bättre framöver?   De globala klimatförändringarna är sedan länge här med allt extrema vädersystem som följd. Regnmängderna i Sverige…

   • Av: Urbio

    Vill din kommun inspirera världen? WWF bjuder in till One Planet City Challenge 2018

    WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge ger städer och kommuner en möjlighet att agera förebilder för hållbar utveckling. En ny omgång har startat och WWF välkomnar svenska kommuner att delta tillsammans med städer från minst 30 länder. Vilken svensk kommun kommer att inspirera världen? Se vår nya film och be din kommun att anta utmaningen! I WWFs film…

    • Av: Världsnaturfonden WWF

     Städerna avgörande om vi ska klara klimatkrisen

     När världens länder nu ska uppfylla det globala klimatavtalet om att hålla klimatförändringarna väl under två grader, spelar städerna en nyckelroll. Ett högprioriterat område för städerna är att hitta bättre lösningar inom hållbar mobilitet, alltså hur vi reser och hur vi transporterar varor. Det svenska målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 ligger fast sedan länge,…

     • Av: Världsnaturfonden WWF

      Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri

      Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri! Det berör alla delar av samhället och handlar om att genom styrmedel samt en effektiv samhällsplanering främja energieffektiva transportbeteenden. Det ska vara lättare att välja transportsätt som är mindre energikrävande och att använda energieffektiva fordon och förnybara bränslen. Det framgår av en strategisk plan som de sex myndigheterna…

      • Av: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket

       Samordning av varutransporter ger miljövinster på Södertörn

       Samordnad distribution ger miljövinster på Södertörn med färre transporter och minskade utsläpp. – Södertörnskommunerna har tagit ett gemensamt ansvar i klimatfrågan, säger projektledaren Jenny Bejker. Södertörnssamarbetet består av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. De åtta kommunerna gjorde redan 2012 en förstudie för att kartlägga varutransporterna och möjligheterna att gå över till…

       • Av: Mälardalsrådet

        Den koldioxidsnåla platsen

        Projektet Den koldioxidsnåla platsen syftar till att skapa både kunskap och medvetenhet kring Umeåbornas klimatpåverkan. Projektet drivs i bred samverkan mellan  kommun, universitet, näringsliv och föreningar. Även allmänheten ska involveras.  I och med projektet Den koldioxidsnåla staden – som tilldelats 24 miljoner kronor av Tillväxtverket genom EUs regionala utvecklingsfond – ska Umeå bli en mer koldioxidsnål stad, både vad…

        • Av: Tillväxtverket

         Grundkurs om klimat och klimatanpassning

         En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 25-26 april 2017 och syftar till att stötta arbete med klimatanpassning. Under två halvdagar förmedlar SMHIs experter kunskaper på området. Tid: 25 april, start kl 13 och avslutning cirka 17.30, därefter middag. 26 april, start kl 8.30 och avslutning 12.30, därefter lunch. Mer information: SMHI:s hemsida Kursen vänder…

         • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

          Samlat grepp om klimatsmart arbete på Klimatsynk.se

          Fossilfri logistik, hållbar stadsutveckling och bioekonomi. Det är några exempel på satsningar i myndighetssamarbetet Klimatsynk. Nu finns även webbplatsen Klimatsynk.se, som visar det klimatarbete som pågår i Sverige. Klimatsynk är ett EU-samarbete mellan Tillväxtverket och Energimyndigheten kring projekt som är bra för klimatet och som också ger fler jobb i regionerna. På Klimatsynk.se finns nu…

          • Av: Tillväxtverket