Almedalen: Klimat och kollektivtrafik

K2 deltar under Almedalsveckan 2017 med två seminarier: "Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter" samt "Så bygger vi framtidens städer klimatsmart och attraktivt". De handlar om omställning, flexibilitet, transporter och kollektivtrafik.

 • Av: K2

  Almedalen: Migration och hållbarhetsmål

  Mistra Urban Futures deltar på Almedalsveckan. Migration, de globala hållbarhetsmålen, klimat och civilsamhällets roll i bostadsområdet är de ämnen som kommer att diskuteras.  Två av seminarierna arrangeras inom ramen för Västsvenska Arenan, ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren. Ett tredje…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Almedalen: När städerna tar täten för en hållbar framtid

   Vi på Världsnaturfonden WWF vill bjuda in dig till ett seminarium och anslutande mingel på Teaterskeppet under Almedalsveckan. Tid: 16.30 - 18.00 Plats: Teaterskeppet, fartyg Mer information: Världsnaturfonden WWF Almedalsveckan Vi berättar om städernas nyckelroll i klimatomställningen. Över hälften av mänskligheten bor i städer, och de orsakar 70% av världens koldioxidutsläpp. Inom en snar framtid måste…

   • Av: Världsnaturfonden WWF, Mistra Urban Futures

    Historiskt klimatpolitiskt ramverk antaget! Ny klimatlag träder i kraft 2018

    Den 14 mars överlämnade regeringen en proposition för ett klimatpolitiskt ramverk till riksdagen. Nu blir det verklighet! Idag röstade riksdagen igenom det ramverk som kommer att innebära nya klimatmål, en ny klimatlag samt ett nytt klimatpolitiskt råd. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, det är målet med det klimatpolitiska ramverk som…

    • Av: Hållbar Stad

     När torkan slår till

     I sommar drabbas vi av vattenbrist - igen. I och med allt strängare vattenransonering börjar vi inse att städernas grönstruktur behöver förändras. Men hur anpassar vi stadsgrönskan så att den blir mer robust och klarar torka bättre framöver?   De globala klimatförändringarna är sedan länge här med allt extrema vädersystem som följd. Regnmängderna i Sverige…

     • Av: Urbio

      Vill din kommun inspirera världen? WWF bjuder in till One Planet City Challenge 2018

      WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge ger städer och kommuner en möjlighet att agera förebilder för hållbar utveckling. En ny omgång har startat och WWF välkomnar svenska kommuner att delta tillsammans med städer från minst 30 länder. Vilken svensk kommun kommer att inspirera världen? Se vår nya film och be din kommun att anta utmaningen! I WWFs film…

      • Av: Världsnaturfonden WWF

       Städerna avgörande om vi ska klara klimatkrisen

       När världens länder nu ska uppfylla det globala klimatavtalet om att hålla klimatförändringarna väl under två grader, spelar städerna en nyckelroll. Ett högprioriterat område för städerna är att hitta bättre lösningar inom hållbar mobilitet, alltså hur vi reser och hur vi transporterar varor. Det svenska målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 ligger fast sedan länge,…

       • Av: Världsnaturfonden WWF

        Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri

        Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri! Det berör alla delar av samhället och handlar om att genom styrmedel samt en effektiv samhällsplanering främja energieffektiva transportbeteenden. Det ska vara lättare att välja transportsätt som är mindre energikrävande och att använda energieffektiva fordon och förnybara bränslen. Det framgår av en strategisk plan som de sex myndigheterna…

        • Av: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket

         Samordning av varutransporter ger miljövinster på Södertörn

         Samordnad distribution ger miljövinster på Södertörn med färre transporter och minskade utsläpp. – Södertörnskommunerna har tagit ett gemensamt ansvar i klimatfrågan, säger projektledaren Jenny Bejker. Södertörnssamarbetet består av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. De åtta kommunerna gjorde redan 2012 en förstudie för att kartlägga varutransporterna och möjligheterna att gå över till…

         • Av: Mälardalsrådet

          Den koldioxidsnåla platsen

          Projektet Den koldioxidsnåla platsen syftar till att skapa både kunskap och medvetenhet kring Umeåbornas klimatpåverkan. Projektet drivs i bred samverkan mellan  kommun, universitet, näringsliv och föreningar. Även allmänheten ska involveras.  I och med projektet Den koldioxidsnåla staden – som tilldelats 24 miljoner kronor av Tillväxtverket genom EUs regionala utvecklingsfond – ska Umeå bli en mer koldioxidsnål stad, både vad…

          • Av: Tillväxtverket