Utan ramar för vad som är möjligt Pia Jonsson om Nairobis informella bosättning Korogocho

Stadsutveckling ser utan tvekan ut på olika sätt beroende på var i världen man befinner sig. Regelverk och ekonomi sätter ramarna för vad som är möjligt att genomföra. Pia Jonsson berättar om projektet Korogocho Streetscapes som drivs av Arkitekter utan gränser. Det skapar liv på gatorna i Nairobi.

 • Av: Hållbar Stad

  Forum jämlik stad - Nå dem som behöver det mest

  Forum jämlik stad är en seminarieserie för att dela erfarenheter och sprida kunskap inom jämlikhetsarbetet i Göteborgs Stad. Det riktar sig till tjänstepersoner, politiker och organisationer som arbetar för att göra Göteborg till en jämlik stad. Tid: 09.00–12.00 Anmälan: Forum jämlik stad (senast 25 augusti) Hembesök i samverkan - en utveckling av det familjecentrerade arbetssättet? I Göteborg…

  • Av: Jämlikt Göteborg

   Almedalen: En stadspolitik för vem?

   Sverige är ett av de länder i världen som bygger mest just nu, men hur bygger och utvecklar vi den hållbara staden där alla får plats? Vad innebär levande städer och hur skapas dem? Datum: 5/7 2017 Tid: 10.00 - 10.50 Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A Medverkande Karolina Skog, Miljö- och stadsutvecklingsminister, (MP) Regeringen Elin Andersdotter Fabre,…

   • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

    Cykeln binder ihop staden Cykelkök och Earn a Bike för en jämlikare stad

    Att cykla är ett smart sätt att ta sig fram i staden. Och det handlar inte bara om miljömässiga och ekonomiska fördelar. Cyklingen bidrar i allra högsta grad till socialt hållbar stadsutveckling. Cykelkök och Earn a Bike är två exempel på verksamheter som ger sociala effekter i lokalsamhället. Cykelkök finns på flera håll i landet…

    • Av: Jämlikt Göteborg

     Jämlik tunnelbana och rättvis trängselskatt Alexander Paulsson om transportsystem och politiskt ledarskap

     Hur kan stadens transportmöjligheter bidra till jämlikhet och minskat utanförskap? Vad är en jämlik tunnelbana och en rättvis trängselskatt? Alexander Paulsson, post doc vid K2 och VTI, har spenderat sommaren som gästforskare på Harvard där han tittat på transporter och politiskt ledarskap. – Jag jobbade i ett forskningsprojekt som studerade hur man från politiskt håll…

     • Av: K2

      Huddinges handbok för jämlikhetsanalys

      Huddinge kommun har tagit fram en handbok för jämlikhetsanalys. Den ska vara ett stöd för anställda som på olika sätt arbetar med verksamhetsutveckling och statistik, resultat samt analys. Anna Bohlin, utvecklingsledare, berättar. Huddinge kommun har under många år arbetat med så kallad jämlik styrning. Kommunen såg ett dilemma med att jämlikhetsfrågorna ofta blev en sidofråga…

      • Av: Huddinge

       Huddinges handbok för jämlikhetsanalys

       Huddinge kommun har tagit fram en handbok för jämlikhetsanalys. Den ska vara ett stöd för anställda som på olika sätt arbetar med verksamhetsutveckling och statistik, resultat samt analys. Anna Bohlin, utvecklingsledare, berättar. Huddinge kommun har under många år arbetat med så kallad jämlik styrning. Kommunen såg ett dilemma med att jämlikhetsfrågorna ofta blev en sidofråga…

       • Av: Huddinge kommun

        Stad med plats för alla?

        Hur ska vi leva och bo i våra städer i framtiden? Det undrar Gil Penalosa och Amanda O’Rourke från den ideella organisationen 8 80 Cities. För hundra år sedan levde endast 14 procent av världens befolkning i städer, idag är den siffran 55 procent. År 2050 beräknas siffran ha stigit till 70 procent.

        • Av: Movium

         Drömmen om det demokratiska stadsrummet

         Den historiska bron i Mostar är återuppbyggd. Men staden är fortfarande delad. Foto: Johanna Bratel Mostar och Beirut, två krigshärjade städer där människor pendlar mellan samspel och oenighet. Under 2014 länkar Färgfabrikens internationella projekt New Urban Topologies samman städerna genom att låta dem kommunicera med varandra. Johanna Bratel, landskapsarkitekt och projektledare på Färgfabriken, rapporterar här…

         • Av: Färgfabriken

          På bussen expanderar världen

          Illustration: Karin Andersson Att åka kollektivt är inte enbart en fråga om att välja ett miljövänligt färdmedel. Det är också att välja gemenskap och tillhörighet. Många menar att stadens offentliga platser, dess gator och torg, är viktiga platser för att bygga demokratiska värden och toleranta medborgare. Jag menar att kollektivtrafikens fordon är minst lika bra…

          • Av: Movium