Det utmanande ordet innovation "Vi har behov av hållbara lösningar som tar ett större grepp kring helheten i samhället"

Vad är egentligen en innovation eller en innovativ process? Hur kan man använda ett brett innovationsbegrepp för att skapa hållbar stadsutveckling? Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer samlar erfarenheter från innovationsarbetet i sex svenska städer för att skapa både kunskap och samverkan. När våra städer och kommuner ställs inför allt större och mer komplexa…

 • Av: Nationell samverkan Innovationsplattformarna

  Linbana, odling i industrilokaler och bygga med rymdteknik Här är projekten som tilldelats stödet Stadsinnovationer

  Naturvårdsverkets stöd Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar har väckt stort intresse. Bredden och innovationsrikedomen är stor i de 16 projekt som rullat igång efter höstens utlysning.  Spetsteknik från rymdsektorn i bostadsbyggandet, klorfria badhus, linbana som kollektivtrafik och odling i industrilokaler är bara några av de projekt som har möjliggjorts efter höstens utlysning…

  • Av: Naturvårdsverket

   Grön innovation för hållbara stadscentra

   Invest Stockholm, Nya Rågsveds Folkets Hus Förening och partners inbjuder kommuner, fastighetsägare och företag till seminariet Grön innovation för hållbara stadscentra. Tid: 6 april 14.00 - 17.00 Anmälan: carl.leandersson@extern.stockholm.se senast 3 april Mer information: Cleantech Högdalen Program 14.00 Innovation för gröna fastigheter Så satsar staden på miljöinnovation. Katarina Luhr, Stockholms Miljöborgarråd Grönska och hållbarhetsprojekt på Garnisonen. Karl Lindgren,…

   • Av: Invest Stockholm, Nya Rågsveds Folkets Hus Förening

    Innovationsledning och samverkansstyrning för hållbar stadsutveckling – vad innebär det för kommuner och myndigheter?

    Samhällen ställs i allt högre grad inför komplexa utmaningar som blir allt svårare att hantera med befintliga resurser och arbetssätt. För att kunna skapa förutsättningar för ett välmående, och hållbart samhälle, nu och i framtiden, behöver en omfattande kursändring ske. Behovet av sociala, organisatoriska och tekniska innovationer är stort. Tid: 11.00-13.00 Anmälan: Anmäl dig här…

    • Av: IQ Samhällsbyggnad och RISE

     Nyckeln till samarbete mellan stad och universitet Joanna Szyfter om ny minirapport

     Joanna Szyfter, Internationell processledare på Mälardalsrådet, berättar om minirapporten UniverCITY – nyckelfaktorer för framgångsrika partnerskap. Minirapporten lyfter erfarenheter och slutsatser kring samverkan mellan stad och forskning från sju kunskapsdrivna städer i världen. Under hösten 2016 bjöd Mälardalsrådet in till konferensen UniverCITY där sju kunskapsdrivna städer att diskutera samverkan mellan universitet och det offentliga. Vi ställde tre korta…

     • Av: Mälardalsrådet

      Urban Lunchtime: Urbana utmaningar och sociala innovationer i Europa

      I november avslutades SEiSMiC, Social Engagement in Science, Mutual learning in Cities. Detta treåriga EU-projekt hade som målsättning att kartlägga urbana utmaningar i Europa, och att undersöka om sociala innovationer kan möta dessa utmaningar. Under seminariet kommer Joakim Forsemalm och Karl Palmås att diskutera lärdomar från projektet. Tid: 11.30–13.00 (lunch från 12.20) Mer information och…

      • Av: Mistra Urban Futures

       Styrkan i att samverka samordning kring statliga utlysningar

       Hur kan man via statliga utlysningar skapa största möjliga nytta för stadsutvecklingen? Hur kan flera myndigheter samverka för att de statliga stöden ska täcka alla delar av processen, från projektnivå till uppskalning? Den 20 januari träffades Boverket, Energimyndigheten, Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Vinnova och Formas i Tillväxtverkets lokaler för att se över de satsningar som har…

       • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

        Innovationsjakt för ett hållbart Sverige Samla innovationer och tävla!

        Naturvårdsverket samlar in innovationer från alla världens hörn via tävlingen Innovationsjägarna. Här kan studenter tävla om 5 000 kronor samt om en plats i några av Naturvårdsverkets innovationsutbildningar. Just nu pågår tävlingen Innovationsjägarna där exempelvis studenter kan vara med och tävla om 5 000 kronor samt om en plats i några av Naturvårdsverkets innovationsutbildningar. I…

        • Av: Naturvårdsverket

         Nu byggs Sveriges första digitala lyktstolpar

         Snart kommer lyktstolpar kunna användas till mycket mer än bara belysning. Vattenfall har utvecklat en unik teknik för smart utomhusbelysning och nu byggs det första systemet i Sverige. Nu finns ett system för fjärrstyrning av utomhusbelysning i städer och offentliga miljöer som utvecklats av Vattenfall. Den första installationen påbörjades nyligen i Askersund. Det händer att kommunen…

         • Av: Vattenfall

          Urban Innovative Actions The Urban Lab of Europe!

          Sökperiod: 16 december 2016 – 14 april 2017. Just nu pågår den andra ansökningsomgången för Urban Innovative Actions, UIA. UIA är en satsning från Europeiska kommissionen som syftar till att stärka arbetet med innovativ hållbar stadsutveckling inom EU.

          • Av: Tillväxtverket