Innovationsjakt för ett hållbart Sverige Samla innovationer och tävla!

Naturvårdsverket samlar in innovationer från alla världens hörn via tävlingen Innovationsjägarna. Här kan studenter tävla om 5 000 kronor samt om en plats i några av Naturvårdsverkets innovationsutbildningar. Just nu pågår tävlingen Innovationsjägarna där exempelvis studenter kan vara med och tävla om 5 000 kronor samt om en plats i några av Naturvårdsverkets innovationsutbildningar. I…

 • Av: Naturvårdsverket

  Nu byggs Sveriges första digitala lyktstolpar

  Snart kommer lyktstolpar kunna användas till mycket mer än bara belysning. Vattenfall har utvecklat en unik teknik för smart utomhusbelysning och nu byggs det första systemet i Sverige. Nu finns ett system för fjärrstyrning av utomhusbelysning i städer och offentliga miljöer som utvecklats av Vattenfall. Den första installationen påbörjades nyligen i Askersund. Det händer att kommunen…

  • Av: Vattenfall

   Urban Innovative Actions The Urban Lab of Europe!

   Sökperiod: 16 december 2016 – 14 april 2017. Just nu pågår den andra ansökningsomgången för Urban Innovative Actions, UIA. UIA är en satsning från Europeiska kommissionen som syftar till att stärka arbetet med innovativ hållbar stadsutveckling inom EU.

   • Av: Tillväxtverket

    Innovativa tekniker ska göra städerna hållbara – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

    Under förra veckan beslutade Naturvårdsverket att stödja 16 projekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöerna. Projekten delar på drygt 16 miljoner kronor. Projekten täcker in många områden som är viktiga i staden. Det handlar om energieffektivitet, smarta byggmaterial, takodling, minskat buller, stadsnära dagvattenrening, lagring av kyla, energilagring samt utveckla djurfoder…

    • Av: Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Boverket

     Innovationer för hållbara städer stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

     Sökperioder 2017: 1/2–28/2 och 28/8–29/9. En ny generation avancerad miljöteknik behöver utvecklas för att städerna ska bli hållbara. Regeringen satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

     • Av: Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Boverket

      Ska städerna bli lösningen på klimatkrisen?

      Världens städer växer så det knakar och minst femtio städer säger att de i framtiden kommer att vara helt förnybara. Redan idag lever mer än halva jordens befolkning i städer och förbrukar 70 procent av all energi. År 2050 tror man att städerna har vuxit med ytterligare 40 procent. Men samtidigt har en rörelse startat i världen…

      • Av: Vattenfall

       Så blir kunskap till nya innovationer

       År 2025 ska Stockholm vara världens mest innovationsdrivna ekonomi. Med Länsstyrelsen i Stockholms län i spetsen arbetar politik, akademi och näringsliv i Stockholms län tillsammans genom fem insatsområden för att uppnå målet. Den 8 december hölls ett frukostmöte för att gå i genom vad som åstadkommits och vilka utmaningar som fortfarande finns att bemöta och hantera.…

       • Av: Mälardalsrået

        Fortsätt att satsa på FoI inom samhällsbyggandet

        IQ Samhällsbyggnad har samordnat samhällsbyggnadssektorns inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2016. Vi vill att regeringen fortsätter den satsning på FoI för att skapa hållbara samhällen som inleddes i och med den förra forsknings- och innovationspropositionen. Dessutom vill vi ha ytterligare satsningar på långsiktighet och relevans, på demonstrationsprojekt och testbäddar samt på nyttiggörande av forskning och…

        • Av: IQ Samhällsbyggnad

         Framtidens vattenrening testas i Lund

         Text: Ulrika Celin Wedin Ett unikt forskningsprojekt pågår just nu vid Källby reningsverk i Lund. Syftet är att hitta nya lösningar för framtidens effektiva reningsverk som ska kunna rena mer vatten på mindre yta med lägre energiåtgång. Dessutom ska vattnet bli renare än med dagens teknik. Trenden med växande städer pågår över hela världen och…

         • Av: Hållbara Lund

          Strävbågar reducerar bullret i gaturummet

          Det konstanta stadsbullret är mer än ett störningsmoment i vardagen, det är ett rejält folkhälsoproblem. Men det finns lösningar! Genom olika gröna inslag längs våra hus och vägar skulle bullret kunna dämpas, på samma gång som biodiversiteten ökar och luften blir renare. Upplevelsen av tystnad är något en stadsbo upplever med andakt. Men faktum är…

          • Av: URBIO