Den attraktiva stadskärnan är inte till för alla Catharina Thörn i intervju om boken Stad till salu

I stadens offentliga rum blir samhällets konflikter och ojämlikheter synliga. Men när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turister förvandlas stadskärnan till en säljande image. – Det finns en mängd subtila strategier som bit för bit tar bort det offentliga rummets demokratiska funktioner – utan att vi märker det, säger…

  • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg