Hur ska det gå för barnen när staden förtätas?

Utan att reflektera över barnkonsekvenser byggs idag höga hus tätt, något som ger djupa och långa skuggor på gårdar och gator. Det skapar också brist på dagsljus inne i byggnaderna. Man bygger kvartersstad med minimala fri- och parkytor, skolor utan skolgård och förskolor med pyttesmå ”utsläppsgårdar”. Den lilla parkmark som planeras och anläggs kommer att…

 • Av: Movium

  En hållbar stad har rättvisa grönområden

  Foto: Per A J Andersson via Wikimedia Commons Att ekologisk och social hållbarhet är tätt sammanlänkade har vi konstaterat, gröna miljöer har god påverkan på vår hälsa. Men för att de ska ha god påverkan på stadens hälsa behöver de också vara rättvisa. Forskning inom både samhällsplanering och folkhälsa har visat att det finns en…

  • Av: Social utveckling och S2020

   Vi vill bygga världens första cykelboulevard

   Bostadsområdet Holma i förgrunden med Pildammsvägen till höger. Kroksbäck ligger på andra sidan parken med kullarna. Foto Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor. De flesta malmöbor vet hur Holma och Kroksbäck ser ut. När man passerar utanför områdena ser man parkeringar, parallellgator och likadana stora hus. Här ser helt enkelt ganska trista ut. Om man istället skulle…

   • Av: Malmö stad

    Hyllie är ett unikt integrationsprojekt

    Hur kopplar vi då ihop Holma och Kroksbäck med det nya Hyllie centrum? (en karta finns i slutet av inlägget) I planeringen arbetar vi med att den nedsänkta stadsmotorvägen Annetorpsvägen, mellan Holma och Kroksbäck och utbyggnadsområdet Hyllie, ska överbryggas på tre sätt: 1. Stadskoppling Hyllie boulevard ska dras över barriären och förlängas in i Holma…

    • Av: Malmö stad

     STÄDERNAS GRÖNA LUNGOR

     © iStockphotos_iulicanul Stockholm har skyddat ett stort sammanhängande grönområde i hjärtat av staden genom att ge det status som en nationalpark. Auckland har utvecklat en modell för naturvänlig stadsplanering där gröna korridorer skyddar mot översvämningar och ökar biodiversiteten. Och Chicago har blivit ledande inom gröna tak med planer på 6000 installationer till 2020. Det är…

     • Av: WWF