Gröna tak – hur gör man? Två handböcker och en vägledning ute nu!

Förtätning kan visserligen minska exploateringstrycket på omgivande jordbruksmark, men en tätare stad innebär även en ökad konkurrens om utrymmet. Gröna tak, om de konstrueras på rätt sätt och med ätt sorts kunskap, kan bli en del av lösningen. Men det är viktigt att det blir rätt! Bristande kompetens i något led kan skapa stora brister i slutresultatet.

  • Av: C/O City

    Frukostseminarium: Erfarenheter av gröna tak i praktiken

    Kunskapsutvecklingen kring gröna tak går framåt och nya erfarenheter hjälper oss se till att framtidens gröna tak är hållbara och fyller våra behov. Men, ofta finns det frågor kring kvalitetssäkring, fuktsäkerhet och brandskydd som associeras med byggnation av gröna tak. Tid: 08.30-10.00. Frukost från 08.00. Anmälan: Anmälan till Erfarenheter av gröna tak i praktiken  För att diskutera dessa frågor…

    • Av: C/O City

      Brandsäkerhet – en het fråga för gröna tak

      Ett grönt tak, täckt av växtlighet, ger många fördelar för både själva huset och för dess omgivning. För att kunna skapa den här typen av hållbara lösningar krävs det däremot att de inte äventyrar andra viktiga funktioner. Regelverk och riktlinjer måste helt enkelt ses över. Tre av samhällets största kommande utmaningar är klimatförändringar, minskad biologisk mångfald…

      • Av: C/O City

        Nu blommar taken – välkommen på frukostseminarium!

        Tid: 08.30-10.00 (frukost från 08.00) Anmälan: Anmäl dig här (seminariet är kostnadsfritt) Det finns en mångfald av vad ett grönt tak kan vara och vilka funktioner det kan fylla. För att visa upp detta har fastighetskontoret och miljöförvaltningen, i samarbete med en rad leverantörer av gröna tak, placerat demonstrationsbäddar av gröna tak på gården till Tekniska…

        • Av: C/O City

          Vintergröna vegetationstak med stensöta

          Sinnebilden av vad gröna tak kan vara behöver vidgas. Fler typer av vegetationstak för olika situationer bör komma fram på marknaden. Ett tak med ormbunksväxten stensöta skulle exempelvis vara grönt året om. De flesta som hör begreppet ’gröna tak’ tänker nog på de tunna sedumfiltar som effektivt saluförts de senaste åren. Dessvärre är dessa relativt…

          • Av: Urbio

            Grönskan flyttar till stan

            I projektet BiodiverCity i Malmö har man gått från ord till handling. Här har man byggt gröna tak, vertikala trädgårdar, mobil växtlighet med mera för att skapa en hälsosammare och attraktivare stad. – Målsättningen har varit att skapa nya produkter, tjänster och processer och allt vi tagit fram går i princip att sälja. Och att…

            • Av: Vinnova