Stort intresse för konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”

Runt 300 personer fyllde plenum när miljöminister Karolina Skog inledningstalade och invigde konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”. Under dagen presenterades resultat, verktyg och  mångfunktionella lösningar som möjliggör ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Konferensen arrangerades av parterna inom C/O City, Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova.

  • Av: C/O City

    Det är dags att nyttja Tidsvakanser och förädla Ytvakanser!

    Bara genom att utnyttja ytor och platser mer effektivt kan vi skapa ett mer hållbart samhälle. Det skriver Robin Rushdi, hållbarhetsförvaltare på Hemsö Fasitgheter AB, som introducerar begreppen tidsvakanser och ytvakanser för att synliggöra möjligheterna. Fastighetsbranschen fokuserar idag på projektutveckling och nyproduktion. Vi pratar om energieffektiva och miljöcertifierade hus. Vi bygger ut våra städer och tar…

    • Av: Robin Rushdi

      Brandskydd och gröna taklösningar

      Under hösten 2017 har C/O City arrangerat flera frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand samt värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi att publicera filmerna av dessa presentationer.

      • Av: C/O City

        Gröna takhandboken – en vägledning och handbok

         Under hösten 2017 har C/O City arrangerat frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand kopplat till gröna tak, värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi kommer att publicera ett urval  av de filmade presentationerna. Först ut är Carl-Magnus Capener från RISE som…

        • Av: C/O City

          Gröna tak – hur gör man? Två handböcker och en vägledning ute nu!

          Förtätning kan visserligen minska exploateringstrycket på omgivande jordbruksmark, men en tätare stad innebär även en ökad konkurrens om utrymmet. Gröna tak, om de konstrueras på rätt sätt och med ätt sorts kunskap, kan bli en del av lösningen. Men det är viktigt att det blir rätt! Bristande kompetens i något led kan skapa stora brister i slutresultatet.

          • Av: C/O City

            Frukostseminarium: Erfarenheter av gröna tak i praktiken

            Kunskapsutvecklingen kring gröna tak går framåt och nya erfarenheter hjälper oss se till att framtidens gröna tak är hållbara och fyller våra behov. Men, ofta finns det frågor kring kvalitetssäkring, fuktsäkerhet och brandskydd som associeras med byggnation av gröna tak. Tid: 08.30-10.00. Frukost från 08.00. Anmälan: Anmälan till Erfarenheter av gröna tak i praktiken  För att diskutera dessa frågor…

            • Av: C/O City

              Brandsäkerhet – en het fråga för gröna tak

              Ett grönt tak, täckt av växtlighet, ger många fördelar för både själva huset och för dess omgivning. För att kunna skapa den här typen av hållbara lösningar krävs det däremot att de inte äventyrar andra viktiga funktioner. Regelverk och riktlinjer måste helt enkelt ses över. Tre av samhällets största kommande utmaningar är klimatförändringar, minskad biologisk mångfald…

              • Av: C/O City

                Nu blommar taken – välkommen på frukostseminarium!

                Tid: 08.30-10.00 (frukost från 08.00) Anmälan: Anmäl dig här (seminariet är kostnadsfritt) Det finns en mångfald av vad ett grönt tak kan vara och vilka funktioner det kan fylla. För att visa upp detta har fastighetskontoret och miljöförvaltningen, i samarbete med en rad leverantörer av gröna tak, placerat demonstrationsbäddar av gröna tak på gården till Tekniska…

                • Av: C/O City

                  Vintergröna vegetationstak med stensöta

                  Sinnebilden av vad gröna tak kan vara behöver vidgas. Fler typer av vegetationstak för olika situationer bör komma fram på marknaden. Ett tak med ormbunksväxten stensöta skulle exempelvis vara grönt året om. De flesta som hör begreppet ’gröna tak’ tänker nog på de tunna sedumfiltar som effektivt saluförts de senaste åren. Dessvärre är dessa relativt…

                  • Av: Urbio