Nu blommar taken – välkommen på frukostseminarium!

Tid: 08.30-10.00 (frukost från 08.00) Anmälan: Anmäl dig här (seminariet är kostnadsfritt) Det finns en mångfald av vad ett grönt tak kan vara och vilka funktioner det kan fylla. För att visa upp detta har fastighetskontoret och miljöförvaltningen, i samarbete med en rad leverantörer av gröna tak, placerat demonstrationsbäddar av gröna tak på gården till Tekniska…

 • Av: C/O City

  Vintergröna vegetationstak med stensöta

  Sinnebilden av vad gröna tak kan vara behöver vidgas. Fler typer av vegetationstak för olika situationer bör komma fram på marknaden. Ett tak med ormbunksväxten stensöta skulle exempelvis vara grönt året om. De flesta som hör begreppet ’gröna tak’ tänker nog på de tunna sedumfiltar som effektivt saluförts de senaste åren. Dessvärre är dessa relativt…

  • Av: Urbio

   Grönskan flyttar till stan

   I projektet BiodiverCity i Malmö har man gått från ord till handling. Här har man byggt gröna tak, vertikala trädgårdar, mobil växtlighet med mera för att skapa en hälsosammare och attraktivare stad. – Målsättningen har varit att skapa nya produkter, tjänster och processer och allt vi tagit fram går i princip att sälja. Och att…

   • Av: Vinnova

    Regnet kommer – nu!

    De senaste åren har vi fått uppleva flera omfattande skyfall, i Malmö i augusti 2014, i Stockholm i juli 2014 och i Köpenhamn i juli 2011 är några exempel. Dessa regn är tydliga indikationer om att ”framtida klimatförändringar” är i full gång och pågår här och nu – och värre förväntas det bli. Högre temperaturer…

    • Av: Ekologigruppen

     Grund för grönare tak

     De är miljövänliga, minskar bullret och är ofta vackra. Det är populärt med gröna tak, men det krävs mer kunskap och riktlinjer för att fler ska våga bygga tak som sedan också håller i 100 år.– Det är själva syftet med vårt projekt Gröna tak, säger projektledaren Ylwa Edwards.

     • Av: Vinnova