Vintergröna vegetationstak med stensöta

Sinnebilden av vad gröna tak kan vara behöver vidgas. Fler typer av vegetationstak för olika situationer bör komma fram på marknaden. Ett tak med ormbunksväxten stensöta skulle exempelvis vara grönt året om. De flesta som hör begreppet ’gröna tak’ tänker nog på de tunna sedumfiltar som effektivt saluförts de senaste åren. Dessvärre är dessa relativt…

 • Av: Urbio

  Grönskan flyttar till stan

  I projektet BiodiverCity i Malmö har man gått från ord till handling. Här har man byggt gröna tak, vertikala trädgårdar, mobil växtlighet med mera för att skapa en hälsosammare och attraktivare stad. – Målsättningen har varit att skapa nya produkter, tjänster och processer och allt vi tagit fram går i princip att sälja. Och att…

  • Av: Vinnova

   Regnet kommer – nu!

   De senaste åren har vi fått uppleva flera omfattande skyfall, i Malmö i augusti 2014, i Stockholm i juli 2014 och i Köpenhamn i juli 2011 är några exempel. Dessa regn är tydliga indikationer om att ”framtida klimatförändringar” är i full gång och pågår här och nu – och värre förväntas det bli. Högre temperaturer…

   • Av: Ekologigruppen

    Grund för grönare tak

    De är miljövänliga, minskar bullret och är ofta vackra. Det är populärt med gröna tak, men det krävs mer kunskap och riktlinjer för att fler ska våga bygga tak som sedan också håller i 100 år.– Det är själva syftet med vårt projekt Gröna tak, säger projektledaren Ylwa Edwards.

    • Av: Vinnova

     STÄDERNAS GRÖNA LUNGOR

     © iStockphotos_iulicanul Stockholm har skyddat ett stort sammanhängande grönområde i hjärtat av staden genom att ge det status som en nationalpark. Auckland har utvecklat en modell för naturvänlig stadsplanering där gröna korridorer skyddar mot översvämningar och ökar biodiversiteten. Och Chicago har blivit ledande inom gröna tak med planer på 6000 installationer till 2020. Det är…

     • Av: WWF

      Se staden som natur

      Bara inom loppet av några få årtionden har förutsättningarna för livet i staden drastiskt förändrats. Koldioxidutsläpp och klimatförändringar, global befolkningsexplosion och fattigdom, minskning av naturresurser och biologisk mångfald – allt detta påverkar direkt våra livsvillkor. Medierna rapporterar dagligen. Såväl medborgare som politiker och experter är väl medvetna om vad som sker. Trots det är spåren…

      • Av: Movium