Innovationsledning och samverkansstyrning för hållbar stadsutveckling – vad innebär det för kommuner och myndigheter?

Samhällen ställs i allt högre grad inför komplexa utmaningar som blir allt svårare att hantera med befintliga resurser och arbetssätt. För att kunna skapa förutsättningar för ett välmående, och hållbart samhälle, nu och i framtiden, behöver en omfattande kursändring ske. Behovet av sociala, organisatoriska och tekniska innovationer är stort. Tid: 11.00-13.00 Anmälan: Anmäl dig här…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad och RISE