Upplevelsebaserad karaktärisering

Text: Ewamarie Herklint och Einar Hansson Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer…

  • Av: Riksantikvarieämbetet

    Attack, Reträtt och Försvar – Klimatanpassning i Frihamnen, Göteborg

    Projektet Klimatanpassad stadsstruktur: Scenarier för framtida Frihamnen har granskat hur tre strategier för klimatanpassning attack, reträtt och försvar kan användas vid planering och utveckling av Frihamnen i Göteborg. Ska vi satsa på ett flytande kvarter mitt i Göteborg? Ska vi tillåta översvämning i Frihamnen eller tvärtom bygga skyddsbarriärer för att hindra vattnets framfart i området?

    • Av: Mistra Urban Futures