Låt barnen ta plats i staden - vad händer när kottarna tar slut?

När städer växer och förtätas får ofta barnens närnatur stryka på foten, allt fler barn ska trängas på mindre yta. Studier visar att den försämrade kvaliteten på närliggande naturområden kan ha negativ inverkan på barnens hälsa. För att säkra goda förutsättningar för barn och unga i städer och tätorter behöver vi värna och utveckla utemiljöerna.

 • Av: Ekologigruppen

  Samutnyttjande för ett hållbart Malmö

  Samutnyttjande som sker på rätt sätt har potential att skapa naturliga mötesplatser för människor. Det kan också vara en del av lösningen på flera av de utmaningar som Malmö står inför. Resurseffektiv markanvändning blir allt mer angeläget ur en mängd perspektiv, särskilt i urbana miljöer som ofta strävar efter förtätning. Samutnyttjande kan vara en del…

  • Av: Malmö Stad

   Dags för ratad stadsmodell att se nytt ljus?

   En planeringsmodell där bilar separeras från människors livsmiljöer finns redan: i modernismen. Kanske kan vi hämta inspiration där istället för i den täta kvartersstaden i planeringen av bilfria miljöer, undrar Caroline Dahl. Vid ett samrådsmöte mellan kommun och invånare i en liten tätort på västkusten som jag nyligen deltog i kom vi nästan uteslutande att…

   • Av: Movium

    Boksläpp: Alla behöver närhet

    Många forskare, politiker och medborgargrupper ifrågasätter bilstaden som skapar mer avstånd än närhet. I boken Alla behöver närhet beskrivs en unik framtidsstudie och en trendanalys gjord av 400 experter och forskare. Den 20 september bjuder vi in till bokrelease på ArkDes. Välkommen! När: 21 september kl. 17–20 Närhet till arbete, vänner och kultur är tre…

    • Av: ArkDes

     Där utrymme är hårdvaluta

     Vi promenerar på en liten gata i närheten av den lägenhet vi hyr i Wakamatsu, ett område i stadsdelen Shinjuku i den japanska huvudstaden Tokyo. Området är bebyggt med bostadshus i olika skalor, alltifrån pyttesmå tvåvåningshus av tre meters bredd till höghus med tjugotalet våningar. Här finns även en livsmedelsaffär, grundskola, hunddagis och en handfull…

     • Av: Movium

      ”Det bidde bara en tumme” Slaget om den täta och gröna staden

      Förtätning av städer och tätorter är numera en förhärskande utvecklingsstrategi i hela landet. Den motiveras av flera fördelar: från möjligheten att spara jordbruksmark och natur, till sociala fördelar av att bygga om ensidiga områden till blandade stadsdelar och bättre utnyttja kollektivtrafiknära lägen. Samtidigt uppstår ofta konflikter där det täta stadsbyggandet och urban grönska ställs mot…

      • Av: Ekologigruppen

       Karta, klimatfond och resursmål ska minska klyftan

       MOT MÅLEN. Årets tema för Världsnaturfonden WWFs Earth Hour City Challenge är ”Bridging the gap” till 2020. Städer och kommuner världen över måste bidra till att överbrygga klyftan mellan vad som görs och vad som behöver göras för att vi ska nå målet om en global uppvärmning på max 1,5 grader. Klimatavtalet i Paris räcker…

       • Av: WWF

        Tydligare strategi för stadens utkanter

        Att bygga bostäder och på samma gång bevara grönområden behöver inte innebära någon konflikt. Tvärt om! Naturlandskap och bebyggelse kan berika varandra. Men då gäller det att vi ser helheten och utgår ifrån mellanrummen i stadsbyggandet, det menar Sunna Pfeiffer, landskapsarkitekt LAR/MSA. Våra städer förtätas. Samtidigt tycks det ske en annan utveckling i stadens utkanter där vi…

        • Av: EKOLOGIGRUPPEN

         Kampen om utrymmet

         Staden är en aktuell fråga. Ett av skälen till att den urbana livsformen får sådant fokus är att det löper en stark urbaniseringsvåg över världen. År 2008 inträffade brytpunkten när fler människor av jordens befolkning befann sig boende i städer än på landsbygden. I västvärlden har situationen varit så sedan ännu längre. Tendensen med en…

         • Av: Movium