Lunds nya stadsdel Två världsledande forskningslabb intresserar internationellt

I nordöstra Lund kan snart helt nya material att skapas, eftersom möjligheterna som ESS och MAX IV ger kommer att locka till sig världsledande materialforskare. Mellan anläggningarna ska forskningsbyn Science Village byggas. Lundabon Ulrika Lindmark är ansvarig för att de före detta åkrarna blir till ett modernt och attraktivt område. – Jag hoppas att folk…

 • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

  Kollektivtrafik påverkar fastighetspriser – särskilt i lägre prissegment

  Fastighetspriset blir högre ju närmare stationen ett hus befinner sig. Det visar forskning vid K2 som nyligen publicerats i Journal of Transport Geography. Artikeln The impact of regional commuter trains on property values: Price segments and income är författad av Désiree Nilsson och Helena Bohman, K2 och Malmö högskola. – Vi kan se att närheten till tågstation…

  • Av: K2

   Mångfald av initiativ skapar innovativa miljöer

   Hur underlättas entreprenörskap och framväxten av startup-företag? I München pågår en rad initiativ för att skapa innovativa miljöer. Och det är ett långsiktigt jobb. – Att etablera samverkan mellan företag, universitet och forskarvärlden kring ett specifikt ämne är en mycket individuell historia, som tar lång tid, säger Ute Berger på regionens Handelskammare. Ute Berger är…

   • Av: Mälardalsrådet

    Flemingsberg – from brains to business

    Ett växande kluster med flera högskolor, världsledande forskning och ett vitalt näringsliv. I Flemingsberg finns en bra grogrund för att utveckla nya idéer och att skapa nya affärer. – Vi behöver lära av varandra hur vi skapar miljöer som främjar samverkan för att kunna lösa framtidens samhällsutmaningar, säger Björn Varnestig, vd för Flemingsberg Science. Flemingsberg…

    • Av: Mälardalsrådet

     Making a Difference: Universities as Living Labs and Agents of Change

     Mistra Urban Futures welcomes you to the first in a series of annual lectures on sustainable urban development. 21 September, we are happy to present Prof. John Robinson from Munk School of Global Studies and the School of the Environment at University of Toronto, at Mistra Urban Futures in Gothenburg. Prof. Robinson is an internationally acclaimed…

     • Av: Mistra Urban Futures

      Invigning: väder- och bullerskyddat stadsrum

      Den 27 maj visar Älvstranden Utveckling, IMCG, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Watteriet upp den tredje och sista av demonstratorerna inom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum. Tid: 10.15-12.00 Älvstranden Utveckling upplåter under en tvåårsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept. Det IMCG-ledda projektet är ett av dem och nu står en väder- och…

      • Av: Tysta Offentliga Rum

       Ny metod för helhetssyn på urbana byggnadsbestånd

       Allt fler människor flyttar till städer. För att uppnå en hållbar tillväxt av fastigheterna i städerna krävs en helhetssyn, men det saknas idag. I ett projekt inom forskningsprogrammet E2B2, "Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd", ska två forskare från Chalmers utveckla en metod för att snabba på till en hållbar omställning. Detta genom att ta…

       • Av: IQ Samhällsbyggnad

        Fortsätt att satsa på FoI inom samhällsbyggandet

        IQ Samhällsbyggnad har samordnat samhällsbyggnadssektorns inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2016. Vi vill att regeringen fortsätter den satsning på FoI för att skapa hållbara samhällen som inleddes i och med den förra forsknings- och innovationspropositionen. Dessutom vill vi ha ytterligare satsningar på långsiktighet och relevans, på demonstrationsprojekt och testbäddar samt på nyttiggörande av forskning och…

        • Av: IQ Samhällsbyggnad

         En agenda för framtidens hållbara städer

         Text: Ann-Sofie Borglund på uppdrag av IQ Samhällsbyggnad Igår lanserade JPI Urban Europe sin nya agenda för forskning och innovation med fokus på hållbar stadsutveckling. Fram till 2020 kommer sex utlysningar göras på vardera 20 miljoner euro. Enligt Jonas Bylund, programledare i JPI, skapar detta förutsättningar för erfarenhets- och idéutbyte både länder och discipliner emellan.…

         • Av: IQ Samhällsbyggnad