Joint Innovation Action – Making Cities Work

Ansök nu

Energimyndigheten utlyser 5 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe.  Satsningen vänder sig till projekt som löser en konkret urban utmaning genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. JPI Urban Europe (joint programming initiative Urban Europe) är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa attraktiva, hållbara och livskraftiga städer. Vem kan söka? Svenska städer,…

 • Av: Energimyndigheten, Vinnova

  När kommunerna sätter forskningsagendan

  Sättet vi planerar våra städer på förändras ständigt och ny forskningskunskap i kombination med lärande kan vara en bra grund för förändring. Genom att lära och reflektera utvecklar kommuner sin förmåga att svara på de utmaningar som finns i samhället. Tid: 13.00 -16.45 Anmälan och mer information: Mistra Urban Futures Inför detta Urban Research bjuder vi…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Lunds nya stadsdel Två världsledande forskningslabb intresserar internationellt

   I nordöstra Lund kan snart helt nya material att skapas, eftersom möjligheterna som ESS och MAX IV ger kommer att locka till sig världsledande materialforskare. Mellan anläggningarna ska forskningsbyn Science Village byggas. Lundabon Ulrika Lindmark är ansvarig för att de före detta åkrarna blir till ett modernt och attraktivt område. – Jag hoppas att folk…

   • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

    Kollektivtrafik påverkar fastighetspriser – särskilt i lägre prissegment

    Fastighetspriset blir högre ju närmare stationen ett hus befinner sig. Det visar forskning vid K2 som nyligen publicerats i Journal of Transport Geography. Artikeln The impact of regional commuter trains on property values: Price segments and income är författad av Désiree Nilsson och Helena Bohman, K2 och Malmö högskola. – Vi kan se att närheten till tågstation…

    • Av: K2

     Mångfald av initiativ skapar innovativa miljöer

     Hur underlättas entreprenörskap och framväxten av startup-företag? I München pågår en rad initiativ för att skapa innovativa miljöer. Och det är ett långsiktigt jobb. – Att etablera samverkan mellan företag, universitet och forskarvärlden kring ett specifikt ämne är en mycket individuell historia, som tar lång tid, säger Ute Berger på regionens Handelskammare. Ute Berger är…

     • Av: Mälardalsrådet

      Flemingsberg – from brains to business

      Ett växande kluster med flera högskolor, världsledande forskning och ett vitalt näringsliv. I Flemingsberg finns en bra grogrund för att utveckla nya idéer och att skapa nya affärer. – Vi behöver lära av varandra hur vi skapar miljöer som främjar samverkan för att kunna lösa framtidens samhällsutmaningar, säger Björn Varnestig, vd för Flemingsberg Science. Flemingsberg…

      • Av: Mälardalsrådet

       Making a Difference: Universities as Living Labs and Agents of Change

       Mistra Urban Futures welcomes you to the first in a series of annual lectures on sustainable urban development. 21 September, we are happy to present Prof. John Robinson from Munk School of Global Studies and the School of the Environment at University of Toronto, at Mistra Urban Futures in Gothenburg. Prof. Robinson is an internationally acclaimed…

       • Av: Mistra Urban Futures

        Invigning: väder- och bullerskyddat stadsrum

        Den 27 maj visar Älvstranden Utveckling, IMCG, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Watteriet upp den tredje och sista av demonstratorerna inom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum. Tid: 10.15-12.00 Älvstranden Utveckling upplåter under en tvåårsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept. Det IMCG-ledda projektet är ett av dem och nu står en väder- och…

        • Av: Tysta Offentliga Rum

         Ny metod för helhetssyn på urbana byggnadsbestånd

         Allt fler människor flyttar till städer. För att uppnå en hållbar tillväxt av fastigheterna i städerna krävs en helhetssyn, men det saknas idag. I ett projekt inom forskningsprogrammet E2B2, "Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd", ska två forskare från Chalmers utveckla en metod för att snabba på till en hållbar omställning. Detta genom att ta hänsyn till behovs- och tillförselsidan, renoveringsåtgärder samt möjligheter för ny- och tillbyggnad.

         • Av: IQ Samhällsbyggnad