SamspEL

Ansök senast: 2017-02-15Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, som är ett program inom området smarta elnät.

  • Av: Energimyndigheten

    Det blåser rejält om vindkraften

    Många länder är starkt fossil- och kärnkraftsberoende i sin energiförsörjning och behöver införa förnybara alternativ. Under de senaste två decennierna har ny teknik utvecklats för att storskaligt ta tillvara vindens förnybara krafter för elproduktion, den moderna vindkraften. I Europa är våra grannar Danmark och Tyskland, men även Spanien föregångare på området. De senaste åren har…

    • Av: Energimyndigheten