Urban Innovative Actions The Urban Lab of Europe!

Sökperiod: 16 december 2016 – 14 april 2017. Just nu pågår den andra ansökningsomgången för Urban Innovative Actions, UIA. UIA är en satsning från Europeiska kommissionen som syftar till att stärka arbetet med innovativ hållbar stadsutveckling inom EU.

 • Av: Tillväxtverket

  Vad betyder EU för svensk bostadspolitik?

  Stadsutvecklingsfrågorna tar ett kliv framåt på EU-nivå. Boverket beskriver i en ny rapport, EU och bostadspolitiken 2015, hur bostadsfrågorna just nu kommer upp inom EU-samarbetet. Det händer mycket på stadsutvecklingsfronten i hela EU. Bland annat ska en urban agenda med stort bostadsfokus undertecknas senare i vår. Boverket följer på regeringens uppdrag utvecklingen inom EU för att…

  • Av: Boverket

   En agenda för framtidens hållbara städer

   Text: Ann-Sofie Borglund på uppdrag av IQ Samhällsbyggnad Igår lanserade JPI Urban Europe sin nya agenda för forskning och innovation med fokus på hållbar stadsutveckling. Fram till 2020 kommer sex utlysningar göras på vardera 20 miljoner euro. Enligt Jonas Bylund, programledare i JPI, skapar detta förutsättningar för erfarenhets- och idéutbyte både länder och discipliner emellan.…

   • Av: IQ Samhällsbyggnad

    Meningsfull barndom

    Utemiljön har stor betydelse för barns utveckling. Foto: Titti Olsson. Miljöpsykologen Maria Nordström var på uppdrag av Movium nyligen på ett möte i Bryssel i nätverket Alliance for Childhood. För Moviums Titti Olsson berättar hon vad begreppet Quality of Childhood betyder. Hallå där, miljöpsykolog Maria Nordström! Du var på uppdrag av Movium nyligen på ett…

    • Av: Movium