I Nottingham byter man från bil till kollektivt En spårvägsstad i England

Att få människor att välja kollektivtrafik framför bil kräver stora åtgärder. Bland annat handlar det om att skapa ekonomiska och praktiska incitament. Hans Cruse på Spårvagnsstäderna skriver om hur Nottingham har valt att lösa sina kollektivtrafikrelaterade utmaningar. Storbritannien som spårvägsland är inte särskilt stort eller känt i jämförelse med länder som Frankrike och Tyskland. Därför är…

  • Av: Spårvagnsstäderna

    UniGrowCity

    Det primära målet med UniGrowCity är att etablera ett europeiskt nätverk som sammanför samarbetspartners på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Samarbetet utforskar och testar progressiva metoder för informellt, interaktivt och kollektivt vuxenlärande, för att möta problem och skapa lösningar som ligger bortom den nationella gränsen.

    • Av: Hållbar Stad