Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har avsatt 778 miljoner kronor under 2017 för stödet. Mer information: Boverkets hemsida En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden…

 • Av: Boverket

  Det smarta hemmet i ny version

  Med sensorer och data från all tänkbar elektronik kan framtidens bostäder lära känna sina boende och anpassa sig efter dem. I Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby kan man undersöka hur hemmets uppkopplade prylar fungerar tillsammans. Det som vid första anblick ser ut som en vanlig studiolägenhet är i själva verket ett nytt laboratorium för framtidens boende.…

  • Av: Vattenfall

   Almedalen: K2

   Möt K2 i Almedalen! Bilen står stilla 97% av tiden – borde vi dela mer? Stora ytor används idag för parkering av bilar som endast används 3% av tiden. Med i snitt 1,2 personer per bil är dessutom hela 75% av kapaciteten i dagens biltransporter outnyttjad. Kan delningsekonomin med bilpooler och samåkning bidra till ett…

   • Av: K2

    Framtidens hållbara hem Vad är det som har gått fel när det gäller våra bostäder?

    Hur kan ny teknik utvecklas som möter både behov och önskemål gällande våra bostäder? Varför används inte den teknik som redan finns? Det som krävs är nya lagar och regler som skapar incitament för att testa och tänka nytt kring hållbar teknik skriver Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab. Fråga: Hur många…

    • Av: KTH

     Ny metod för helhetssyn på urbana byggnadsbestånd

     Allt fler människor flyttar till städer. För att uppnå en hållbar tillväxt av fastigheterna i städerna krävs en helhetssyn, men det saknas idag. I ett projekt inom forskningsprogrammet E2B2, "Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd", ska två forskare från Chalmers utveckla en metod för att snabba på till en hållbar omställning. Detta genom att ta…

     • Av: IQ Samhällsbyggnad

      Energismart Samhällsplanering

      Hur kan man som planerare tackla de stora energi- och klimatutmaningar som vi står inför?  I skriften Energismart Samhällsplanering samlas goda exempel på hur man i olika städer har arbetat metodiskt och kreativt med att integrera energiperspektivet i den fysiska planeringen "Dagens samhällsplanering har att utgå från en verklighet där kommuner i högre grad än…

      • Av: Energimyndigheten

       Motorvärmar-app, hockey och tuffa mål sparar energi

       VI HAR ANTAGIT UTMANINGEN. För att nå klimatmålen måste vi minska vår energianvändning. Earth Hour City Challenge-städerna visar vägen med innovativa lösningar som även sparar pengar och ger bättre livskvalitet. Piteå sparar energi med en app som styr motorvärmare och genom kraftfull satsning på isolering av innertak. Växjö energieffektiviserar när de bygger nytt och renoverar…

       • Av: WWF

        Energilyft för framtidens byggnader

        I framtiden ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag. Det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Energimyndigheten gör därför en stor kunskapssatsning som ska lyfta kompetensen till nästa nivå, bland annat med webbutbildningen Energilyftet. För att energieffektivisera krävs att vi både tänker och bygger på helt nya sätt! Det innebär…

        • Av: Energimyndigheten

         Miljövänliga hus ger stora besparingar

         Genom att effektivisera elanvändning och uppvärmning i kommunala fastigheter kan stora miljöbesparingar göras. Sunne och Umeå kommun arbetar parallellt med att energieffektivisera sina byggnader. Insatserna är olika men det gemensamma receptet för framgång är innovativa lösningar, engagemang och samarbete. Både Umeå och Sunne kommun har insett att det finns stor energieffektiviseringspotential i byggnader. Energieffektiviseringen kan…

         • Av: Energimyndigheten