Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har avsatt 778 miljoner kronor under 2017 för stödet. Mer information: Boverkets hemsida En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden…

 • Av: Boverket

  Nästa energirevolution sker i hemmet

  I framtiden kommer privatpersoner ha makten över och hantera sin elförbrukning från soffan med mobilen. Lars Joelsson testar redan nu de nya tekniker som finns. Lars Joelsson lever redan som framtidens energianvändare när han med sin smartphone fjärrstyr bergvärmepumpen i 30-talsvillan där han bor. – Jag är ingen prylgalning, men nu när tekniken gör det…

  • Av: Vattenfall

   Det smarta hemmet i ny version

   Med sensorer och data från all tänkbar elektronik kan framtidens bostäder lära känna sina boende och anpassa sig efter dem. I Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby kan man undersöka hur hemmets uppkopplade prylar fungerar tillsammans. Det som vid första anblick ser ut som en vanlig studiolägenhet är i själva verket ett nytt laboratorium för framtidens boende.…

   • Av: Vattenfall

    Sänkt skatt för egenproducerad el

    Regeringen ska arbeta för att sänka den omtalade skatten på solel. Målet är att skatten så småningom helt ska tas bort. Det senare kräver dock ett påverkansarbete på EU-nivå. Regeringen kommer ta fram en lagrådsremiss som efter beredning skickas till EU-kommissionen. Den innebär att regeringen ber kommissionen att godkänna ett statsstöd (undantag från beskattning) för producenter…

    • Av: Hållbar Stad

     Stadens hållbara energisystem - missar vi framtiden?

     Energifrågan kommer att bli allt viktigare i framtiden för hur städer och infrastruktur utvecklas. Med utgångspunkt i Energimyndighetens framåtblickande rapport ”Fyra framtider – energisystemet efter 2020” kommer detta seminarium att glänta på dörren till morgondagens energisystem utifrån den hållbara staden. Tid: 13.00-17.00. Efterföljande mingel med tilltugg. Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm Energifrågan är större än enbart…

     • Av: EnergiNätverk Sverige

      Fyra vägar mot framtiden

      Energi är inte en isolerad fråga. Omvärlden, samhällets utveckling och energisystemets utveckling är beroende av varandra. I studien Fyra framtider – explorativa scenarier om energisystemet efter 2020 testas ett nytt angreppssätt för att vidga dialogen. Energimyndigheten vill höra fler röster om framtidens energisystem och se bredare diskussioner om framtidens samhälle. Därför har de gjort en…

      • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

       Ny metod för helhetssyn på urbana byggnadsbestånd

       Allt fler människor flyttar till städer. För att uppnå en hållbar tillväxt av fastigheterna i städerna krävs en helhetssyn, men det saknas idag. I ett projekt inom forskningsprogrammet E2B2, "Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd", ska två forskare från Chalmers utveckla en metod för att snabba på till en hållbar omställning. Detta genom att ta…

       • Av: IQ Samhällsbyggnad