Gröna takhandboken – en vägledning och handbok

 Under hösten 2017 har C/O City arrangerat frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand kopplat till gröna tak, värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi kommer att publicera ett urval  av de filmade presentationerna. Först ut är Carl-Magnus Capener från RISE som…

 • Av: C/O City

  Den urbana grönskans betydelse för hälsa och välbefinnande

  Vi förstår instinktivt att grönska i staden är bra, men varför? Nu finns det bevis för grönskans värden, verktyg för att analysera och beräkna samt modeller att implementera i praktiken. Tankesmedjan Movium vid SLU arrangerar tillsammans med Ekologigruppen och SLU Alnarp en konferens den 30 november 2017. Under konferensen erbjuds kunskap och argument – hårda…

  • Av: Movium och Ekologigruppen

   "Vår tids stora möjlighet att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer" 5 snabba frågor till Christina Wikberger

   17 november arrangerar parterna inom C/O City tillsammans med Boverket och Naturvårdsverket konferensen Gröna lösningar skapar levande städer. Miljöminister Karolina Skog inleder konferensen och talar om regeringens storsatsning på ekosystemtjänster som en viktig del för att bygga hållbara städer. Här berättar Christina Wikberger, projektledare för C/O City om konferensen.

   • Av: C/O City

    Stadens ekosystemtjänster

    Ekosystemtjänsterna delas vanligtvis in i fyra kategorier som anger vilken form av tjänst de levererar*. I det här inlägget beskriver vi kortfattat indelningen och vilka ekosystemtjänster som respektive kategori tillhandahåller. Då naturområden levererar flera ekosystemtjänster är det svårt att göra en exakt kategoriindelning. Kategoriseringen är ändå viktig för att synliggöra olika ekosystemtjänster och bidra till…

    • Av: C/O City

     Gröna lösningar skapar levande städer

     Välkommen till en konferens om verktyg för urbana ekosystemtjänster! Tid: 09.00-16.00 Program och anmälan till konferensen Med alltmer tätbebyggda städer är behovet att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer. Kom och inspireras, träffa aktörer från hela samhällsbyggnadskedjan och ta del av…

     • Av: C/O City, Boverket, Naturvårdsverket

      Bin är också stadsbor Pollineringens nödvändiga infrastruktur

      Honungsbin, humlor och andra insekter som pollinerar växter hotas av habitatförlust, klimatförändringar, invaderande arter, bekämpningsmedel och sjukdomar, samtidigt som 76 % av våra viktigaste skördar är beroende av pollinatörer för att producera den mat vi människor behöver. Pollineringstjänster har värderats till hisnande 153 miljarder euro per år globalt. Ny forskning visar att många arter bin…

      • Av: C/O City

       Stadsbyggnadsdagen 2017 – Tema: Win-Win

       Stadsbyggnadsdagen i Väsby arrangeras för tionde året i rad och är den perfekta mötesplatsen för dig som jobbar med stadsbyggnadsfrågor. Årets spännande tema är win-win: Ett förändrat perspektiv på stadsutvecklingsfrågor sker där samarbete och värdeskapande står i centrum. Anmälan och mer information: Stadsbyggnadsdagarnas hemsida Genom samverkan kan två parters problem leda till en gemensam lösning…

       • Av: Upplands-Väsby kommun

        Urbana ekosystemtjänster en del av stadens servicesektor

        Väl fungerande städer är fulla av liv. Inte bara mänskligt liv utan en mångfald av liv. Gräs, humlor, träd, ekorrar. Fåglar som sjunger, bin som surrar, växter som blommar. Renande vattendrag, prunkande parker, skuggande skogsdungar, bullerdämpande markvegetation. Naturen i staden är livsviktig, levande infrastruktur som bidrar till att människorna i staden mår bra. Lika viktigt…

        • Av: C/O City