Nu kopplar vi upp byggplatserna!

Nu startar projektet Uppkopplad byggplats inom Smart Built Environment. Här samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor. I jämförelse med andra branscher kan man konstatera att utvecklingen inom byggbranschen, gällande både produktionsmetoder, tekniker och affärsmodeller, har varit…

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

  Ansök nu

  Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt…

  • Av: Viable Cities

   Ett smart samhälle måste byggas med både hjärta och hjärna, fort och långsamt - samtidigt!

   För att hantera en föränderlig verklighet på ett hållbart sätt behöver smarta och digitala lösningar genomsyra samhällsbyggnadsprocesen. Förutsättningar måste finnas för att både producera och använda ny kunskap, det skriver Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad. Sverige växer! I år blev vi 10 miljoner invånare som tillsammans lever i ett Sverige i förändring. Våra storstäder växer så…

   • Av: IQ Samhällsbyggnad

    Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

    Ansök nu

    Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt…

    • Av: Viable Cities

     Digitalisering och smarta städer Nya möjligheter för Lund

     Vi ser en tydlig utveckling inom digitalisering. Digitaliseringen sker inom vården, i hemmet, i olika infrastrukturer i våra samhällen men också i våra dagliga rutiner. För 10 år sen var det fiktion att ha kök som vara uppkopplade till någon form av intelligent system. Idag är det en verklighet, men vad gör vi av det?…

     • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

      Smarta städer 2017

      På Smarta städer 2017 får du som deltagare ny kunskap och senaste rönen, riktlinjer, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar nya utmaningar i praktiken. Anmälan och program: Smarta städers hemsida Vi står inför stora utmaningar när drivkrafter som digitalisering, urbanisering, hållbarhetsmål och globalisering förändrar vårt samhälle. Mötesplatsen Smarta städer 2017 är uppbyggd kring behovet att…

      • Av: Easyfairs

       Har vi beredskap för en digital samhällsomvandling?

       Digitaliseringen av samhället kommer ha en stor inverkan på samhällsbyggnadssektorn kommande decennier och samtidigt växer delningsekonomin. Välkommen till ett lunchseminarium där vi diskuterar vad dessa förändringar kan innebära. Tid: 11.30–13.30 Mer information: IQ Samhällsbyggnads hemsida IQ Samhällsbyggnads Framtids- och omvärldsutskott strävar efter att ge inspiration till kunskapsbyggande utifrån framtida utmaningar. Avsikt är inte att leverera…

       • Av: IQ Samhällsbyggnad

        Digital välfärdsteknik ger fler jobb och bättre omsorg

        Klokare upphandlingar, färre standarder och bra testmiljöer är några utmaningar för projektet Stockholms Digital Care. Målet är 60 nya jobb, ännu bättre vård och omsorg samt ökat intresse från såväl brukare som marknad. När 18 företag fick beskriva sina behov svarade de flesta: ”fler affärer”. Det lade grunden för Stockholm Digital Care som följde upp intervjuerna vid…

        • Av: Tillväxtverket

         Digitaliserad arkeologi i planering och stadsbyggande

         Alla människor lever och verkar i en fysisk miljö – ett landskap – fullt av mer eller mindre tydliga spår av äldre tider. Utifrån lämningarna kan vi få en förståelse för och berätta om människan och samhället under olika tider. Genom att ta hänsyn till detta och lyfta fram kulturmiljön i samhällsplaneringen skapas förutsättningar för en god livsmiljö. För att kunna göra det krävs både fungerande processer och begripliga beslutsunderlag. Vid Riksantikvarieämbetet görs nu en särskild satsning för att effektivisera hanteringen av fornminnesinformation utifrån samhällsbyggarprocessens intressen.

         • Av: Riksantikvarieämbetet

          Jubel, digitalisering och samhällsnytta

          Den 21 april presenterades satsningen på Smart Built Environment vid en pressträff på Formas. På bilden syns Olle Samuelson, FoI-strateg IQ Samhällsbyggnad, Anna Sander, tidigare VD IQ Samhällsbyggnad, Mehmet Kaplan, bostadsminister och Ingrid Petersson, generaldirektör Formas. Den 21 april jublade vi på IQ Samhällsbyggnads kansli och firade med tårtkalas. Anledningen till firandet var ett positivt…

          • Av: IQ Samhällsbyggnad