Renare dagvatten

Klockan är strax efter nio och regnet öser ner. Folk rusar blöta till skolor och bussar medan regnvattnet fortsätter sin väg via tak, vägar, ledningar, diken och ut i sjöar och vattendrag. På vägen drar det med sig farliga partiklar, tungmetaller, oljespill och annat som sedan ofta orenat rinner ut i våra sjöar och vattendrag.…

 • Av: Vinnova

  Grund för grönare tak

  De är miljövänliga, minskar bullret och är ofta vackra. Det är populärt med gröna tak, men det krävs mer kunskap och riktlinjer för att fler ska våga bygga tak som sedan också håller i 100 år.– Det är själva syftet med vårt projekt Gröna tak, säger projektledaren Ylwa Edwards.

  • Av: Vinnova

   Hammarby Sjöstadsverket testar nya reningsmetoder

   Hammarby Sjöstadsverket byggdes som en del i satsningen Hammarby Sjöstad och med syftet att halvera miljöbelastningen genom att demonstrera ny teknik och innovativa lösningar. Anläggningen fortsätter nu fungera som ett utvecklingscentrum för ny reningsteknik.

   • Av: Hållbar Stad