Med cykling som drivkraft

Cykling är ett eftersatt område och det finns ett stort behov av att bygga ut det regionala cykelvägnätet i länet. Det säger Björn Kaijser, cykelsamordnare vid regionala cykelkansliet som samordnar väghållarna i Stockholms län för att öka cyklingen. Cykelplanering är av tradition en lokal fråga där varje kommun ser till sitt lokala cykelnät. Det är därför…

 • Av: Mälardalsrådet

  Ökad cykling i Stockholm till 2030 – en fråga om prioritering och status

  Ska man arbeta med att styra infrastruktur, incitament, regler och normer för att gynna cykel  – eller ska man stödja cykling för sig, utan att påverka förutsättningarna för exempelvis biltrafik? Det är en fråga och skiljelinje som trädde fram i den intervjustudie som gjordes i samband med forskningsprojektet ”Stockholmstrafiken – från 5 till 20 %…

  • Av: Trafikutredningsbyrån

   Bilanvändning och ekosystemtjänster

   Text: Magnus Kvarnström En av 1900-talets mest omvälvande samhällsförändringar är massbilismens uppkomst och etablering. Ända sedan bilmodellen T-Ford rullade in i Sverige i början av det förra seklet har våra städer påverkats och planerats efter bilen och bilismens krav på staden. Det är allmänt känt att bilen bidrar till en bullrig, förorenad och trafikseparerad stad…

   • Av: SLU

    ESKILSTUNA, GÖTEBORG OCH VÄSTERÅS ÅRETS FINALISTER

    Grattis till Eskilstuna, Göteborg och Västerås som har blivit utvalda till finalister i klimatutmaningen! Den första delen av utvärderingsprocessen i Earth Hour City Challenge är klar och 44 städer av 163 kandidater från länder runtom i världen har valts ut. – Städer tar ledningen mot en rättvis, klimat-resilient framtid. Medan nationella regeringar talar om lösningar,…

    • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

     Stockholm utvecklar färdplan för fossilfrihet

     Stockholm, årets Earth Hour Capital i Sverige, har börjat ta nya tag för en hållbar framtid genom Framkomlighetsstrategin, satsningar på solpaneler, och den nya Färdplanen för ett fossilbränslefritt Stockholm år 2050. – Klimatfrågan är oerhört viktig för oss. Även om vi inte kan bidra med så mycket, kan vi visa vad man kan göra i…

     • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

      Planera för cykelstaden

      Det är lönsamt att satsa på cykelvägar, trots det saknas kunskap om hur man planerar en cykelvänlig stad. För att öka den har projektet CyCity tagit fram verktyget BikeRoute. – Det visar vilka satsningar som ger mest för pengarna, säger projektledaren Pelle Envall.

      • Av: Vinnova

       Hållbarhet från A till B

       Guangzhous nya BRT transporterar 800 000 passagerare per dag. © ITDP China _itdp.org.cn London blev 2003 den största staden i världen som infört trängselavgifter, vars inkomster dessutom finansierar en utbyggnad av kollektivtrafiken. Amsterdam blev 2007 den första storstaden i väst där cykeln gick om bilen som privat transportmedel. Och Guangzhou byggde 2010 på kort tid…

       • Av: WWF