Urbana allmänningar som förändringskraft

Tid: 17.00 – 19.00 Fri entré! Ingen anmälan. Allmänningar – commons – är ett begrepp som fått en delvis ny betydelse i olika samtida sammanhang. Enkelt uttryckt är commons en tillgång som förvaltas gemensamt, eller blir till, genom ett gemensamt skapande. Hur ser då urbana allmänningar ut? Vilken möjlighet har urbana allmänningar att förändra sätt att…

  • Av: Mistra Urban Futures