Är staden norm?

Varför talas det inte om normer som har med plats att göra? Det sätt på vilket vi talar om landsbygd och stad formar verkligheten och påverkar både individer och samhället i stort. Att det finns normer som styr är inget nytt. Och inget konstigt. Det är ofrånkomligt att vi både medvetet och omedvetet skapar normsystem…

 • Av: Härifrån

  Företagarna tyckte till om Ockelbo centrum

  Ockelbo kommun startade en referensgrupp i samarbete med ortens näringsliv när det nya centrumet skulle planeras. Ett av de ämnen som diskuterades var hur man skulle göra med parkeringsplatserna. Om det inte hade varit för Göran Ström och hans kollegor i Företagarrådet i Ockelbo kommun hade kanske stadens nya centrum inte ens hunnit till planeringsstadiet.…

  • Av: Tillväxtverket

   Framtidstro i Ockelbo

   När Ockelbo planerade sitt nya centrum fick alla i kommunen säga sitt. Snart tas det första spadtaget för en samlingsplats med fler butiker och en attraktiv utemiljö. Snart kommer stadsbilden att förändras i Ockelbo, den lilla kommunen som tidigare var känd för sina industrier som tillverkade snöskotrar och fritidsbåtar. Ockelbo har i dag drygt 5…

   • Av: Tillväxtverket

    Stadens hjärta kan inte ligga externt

    Ingen stad kan i förlängningen överleva utan sin stadskärna. Det kan låta självklart men det är ofta som detta glöms bort när man från kommunalt håll bjuder in till vidlyftiga handelsetableringar utmed trafiklederna i städernas utkanter. Vi ser idag många exempel på detta, inte minst utmed Västkusten där norska turistpengar hägrar. Nya arbetstillfällen och ökad…

    • Av: Fastighetsägarna

     Sänkta krogmomsen kan lyfta stadslivet

     Från och med den 1 januari 2012 sänktes restaurangmomsen från 25 till 12 procent i Sverige. Syftet är att stimulera restaurangnäringen och skapa fler jobb, inte minst för unga som utgör en tredjedel av de anställda i branschen. Syftet är vällovligt och insatsen är både viktig och önskvärd i städer runtomkring i landet. En attraktiv…

     • Av: Fastighetsägarna

      Turismen är beroende av en levande stadskärna

      Att vi marknadsför våra städer som varumärken är egentligen inget nytt. I många länder är det vardagsmat sedan flera decennier. Även här hemma i Sverige har många kommuner vaknat och insett att en förutsättning för utveckling och tillväxt är just platsens varumärke. Ett spännande varumärke ska locka nya invånare, turister och företag som ju är…

      • Av: Fastighetsägarna