Därför blir bussen dyrare

Varför ökar kostnaderna inom busstrafiken? Forskare vid K2 har identifierat 9 olika faktorer som driver på priserna. Resultatet publicerads nyligen i tidsskriften Research in Transportation Economics. Helene Lidestam, även knuten till Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), samt Carolina Camén, Karlstads universitet, har djupintervjuat bussoperatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Genom dessa intervjuer har de försökt vaska fram orsakerna…

 • Av: K2

  Framtidens kollektivtrafik i Karlstad

  Karlstadsbuss genomförde 2007 en linjenätsförändring som haft stor framgång i form av ökat resande och ökad nöjdhet. Under utredningsarbetet med det nya linjenätet framkom möjligheter att ytterligare öka potentialen och effektiviteten om åtgärder också kunde vidtas i infrastrukturen i stort. Samtidigt behövde framkomligheten förbättras och kollektivtrafikens attraktivitet höjas. Resultatet blev Karlstadsstråket som sträcker sig från resecentrum…

  • Av: Boverket

   På bussen expanderar världen

   Illustration: Karin Andersson Att åka kollektivt är inte enbart en fråga om att välja ett miljövänligt färdmedel. Det är också att välja gemenskap och tillhörighet. Många menar att stadens offentliga platser, dess gator och torg, är viktiga platser för att bygga demokratiska värden och toleranta medborgare. Jag menar att kollektivtrafikens fordon är minst lika bra…

   • Av: Movium

    Snart rullar Malmöexpressen!

    Tänk spårvagn, kör buss. Så är tanken bakom Malmös nyaste busskoncept som sätts i trafik den 1 juni. Då kommer Malmös mest använda busslinje att trafikeras av 24 meter långa, dubbelledade elgashybrider som tar resande från Västra hamnen, genom centrala Malmö och Rosengård och vidare till Stenkällan i Malmös östra ytterområden. Den är lång, den…

    • Av: Malmö stad