Boverket kritiskt till lättade bullerregler Ger inte fler bostäder

Boverket har ställt sig kritiskt till regeringens förslag om att lätta på bullerreglerna vid byggandet av bostäder. – Det besked vi har fått från Boverkets utredning alldeles nyss, visar ju att det är helt meningslöst att ytterligare göra en förändring, säger Peter Eriksson till Sveriges Radio. Bullerfrågan har under senare tid blivit mycket omdebatterad i…

 • Av: Hållbar Stad

  Invigning: väder- och bullerskyddat stadsrum

  Den 27 maj visar Älvstranden Utveckling, IMCG, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Watteriet upp den tredje och sista av demonstratorerna inom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum. Tid: 10.15-12.00 Älvstranden Utveckling upplåter under en tvåårsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept. Det IMCG-ledda projektet är ett av dem och nu står en väder- och…

  • Av: Tysta Offentliga Rum

   På gång: Tystare boendemiljö i Masthuggskajen

   Höga bullernivåer påverkar både hälsa och trivsel. Projektet Tysta Offentliga Rum testar nu hexagonformade bullerskydd för tystare boendemiljöer i det nya området Masthuggskajen i Göteborg. Camilla Skarp Lind, strategisk kommunikatör på Älvstranden Utveckling berättar om planerna. Buller är ett växande problem i våra storstäder. Ändå ligger akustikforskningen för inomhusmiljöer långt före urban akustikforskning som fortfarande inte…

   • Av: TYSTA Offentliga Rum

    Vad dör först – bilen eller staden?

    Bilen försvinner inte ur våra liv. Men vill vi att antalet bilar i staden ska sjunka måste vi fatta beslut som gör att det blir så också, skriver Christer Ljungberg, vd för och en av grundarna till trafikkonsultföretaget Trivector. Världen över diskuteras idag bilens roll i våra städer. På många håll – även i traditionellt…

    • Av: Movium

     Tydliga mål mot buller för Göteborgs stadsparker

     Buller är den miljöstörning som dagligen drabbar flest antal göteborgare. Den dominerande bullerkällan är trafikbuller från vägar och spår. De flesta bullerutsatta invånarna bor i centrala Göteborg eller utmed de större lederna. I Göteborg beräknas mer än 100 000 boende vara utsatta för trafikbuller vid sin bostad som överskrider det nationella riktvärdet 55 dBA som…

     • Av: Göteborg stad