Utan bindande kvantitetskrav blir skolgårdarna för små

Foto: Titti Olsson Tjugofem Stockholmsbaserade landskaps- och arkitektkontor, totalt mer än 900 konsulter, ansåg i sitt remissvar till Boverket att det behövs bindande krav på barns friyta. Kvalitativt formulerade råd till PBL väger för lätt. Ytan utgör grundförutsättningen för kvaliteten, skriver de. Vi som arbetar med planering för och/eller utformning av barns friytor är oroade…

 • Av: Movium

  Riv väggarna mellan akademi och städer!

  Foto: Arild Vågen, via Wikimedia Commons Datum: 20 maj 09:30 - 16:00Plats: Sliperiet, Östra Strandgatan 32, UmeåArrangör: Energimyndigheten Inom regeringsuppdraget Plattform Hållbar stadsutveckling hålls 2015 fyra plattformsmöten och ett konvent. Det andra plattformsmötet äger rum i Umeå den 20 maj. Mötet kommer att behandla frågor om hur kunskapen om hållbara städer kan utvecklas och omsättas…

  • Av: Omvärld

   Kampen om marken placerar barnen på taket

   Tillgången till mark är starkt begränsad, ett minimimått på lekyta utomhus på 10 m2 per barn ska uppfyllas och landskapsarkitekterna ska redovisa ett visst antal olika lekfunktioner i sina förslag. Byggnadens tak och väggar tas till hjälp för att inom tomten rymma det utomhusutrymme som krävs. Konstmaterial rullas ut på terrasser och lutande väggar. Hur…

   • Av: Movium

    Vad är varsam energieffektivisering?

    Solceller på ett Georgianskt hus, Edinburgh. Foto: Helen Simonsson (CC BY) Är det möjligt att genomföra energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utan att förändra dess kulturhistoriska värden? Ja, det är möjligt om det genomförs på ett varsamt sätt utifrån byggnadens förutsättningar. – Begreppet varsam är kopplat till varsamhetskravet i Plan- och bygglagen, PBL, och med…

    • Av: extern skribent

     Gryning över staden och barnen

     Foto: Anna Alexander Olsson, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Det är en skam för svensk stadsplanering när man fortfarande tar fram förslag på utemiljöer för barn som inte är rymliga nog för det deras utveckling kräver, anser Petter Åkerblom som välkomnar Boverkets Allmänna råd som började gälla den 1 mars. Söndagen den 1 mars…

     • Av: Movium

      Vägledning om kulturvärden i plan- och bygglagssystemet

      Foto: Franz Feldmanis. Boverket och Riksantikvarieämbetet har tagit fram en gemensam webbaserad vägledning för hanteringen av kulturvärden vid tillämpningen av plan- och bygglagen och annan lagstiftning. Vägledningen vänder sig främst till kommunala planerare och bygglovhandläggare som dagligen hanterar kulturvärden i den byggda miljön. Vägledningen Tema kulturvärden finns i PBL-Kunskapsbanken. Vägledningen ska tydliggöra vilka styrmedel som…

      • Av: Riksantikvarieämbetet

       DEN NYA PLATTFORMEN FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

       160 representanter för bland annat myndigheter, kommunala organ och NGOs deltog i konventet på Nalen i Stockholm den 4 december om statens nya plattform för hållbar stadsutveckling. Foto: Elsa Mångård/Boverket. Nu håller statens nya plattform för hållbar stadsutveckling på att ta form. Vid ett konvent på Nalen i Stockholm den 4 december diskuterades fyra föreslagna…

       • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

        Skolgårdens återkomst

        Är skolgårdens renässans nära förestående? Foto: Karin Andersson Är skolgårdens renässans nära förestående? Petter Åkerblom, Moviums koordinator för barn och unga-frågor, har fått nytt hopp tack vare Boverkets och Moviums arbete med en vägledning för barns och ungas utemiljö. För några veckor sedan befann jag mig på skolchefens kontor i Enköping. Här ska man nu…

        • Av: Movium

         Nytt statligt stöd

         Illustration; Boverket/Jan Olsson Sedan början på februari är det möjligt att söka statligt stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Syftet med stödet är att främja att den offentliga miljön utformas så att såväl kvinnor som män, såväl flickor som pojkar känner sig delaktiga, bekväma, vågar ta plats och vill umgås…

         • Av: Boverket

          Stadspolitik utifrån sociala och kulturella perspektiv

          Boverket hade nöjet att möta ett 60-tal intresserade och engagerade personer i ett givande samtal om stadspolitik. De flesta var politiker, mestadels på kommunal nivå, men där fanns även kommunala tjänstemän och företrädare för departement och myndigheter. Boverkets generaldirektör Janna Valik inledde och moderator var Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef på Sveriges Arkitekter. Utgångspunkten för samtalet…

          • Av: Boverket