Att utveckla svensk bostad till internationell toppklass

Bostadsbristen och allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs är bakgrunden till att Chalmers tidigare i år startade Centrum för boendets arkitektur (CBA). I regeringens nya bostadspolitik med 70000 nya bostäder årligen talas väldigt lite om kvalitet. Tid: 13.00 – 17.00 Anmälan och mer information: Chalmers hemsida Med CBA vill Chalmers lyfta fram…

 • Av: Chalmers

  Så bygger vi överkomliga bostäder

  Boverket i samverkan med Färgfabriken bjuder in till en träff med Boverkets nätverk för mindre bostäder. En heldag med seminarium och workshop. Tid: 9.00 – 16.00 Anmälan och mer information: Färgfabrikens hemsida Vi vill genomlysa aktuella och framtida tankar för hur vi ska bygga mindre och billigare bostäder för de 20% av befolkningen som Boverket menar står…

  • Av: Boverket och Färgfabriken

   Kraftsamling krävs kring gröna bostäder

   – Vi gör mycket stora investeringar i bostäder under de kommande åren. Utmaningen är hur vi gör det och samtidigt minskar både koldioxidutsläpp och segregation, säger Erik Stenberg, projektledare för Grön BoStad Stockholm. I Stockholmsregionen finns höga mål kring bostadsbyggandet. – Vi gör mycket stora investeringar i bostäder under de kommande åren. Utmaningen är hur…

   • Av: Mälardalsrådet

    Konsekvensen av bortglömd kvalitet och samhällsnytta Julia Svensson om bostadsbyggande i Dagens Nyheter

    Miljonprogrammet hade många kvaliteter som dagens byggande saknar. Medan dåtidens bostadsbyggande baserades på forskning, robusta strukturer och kvalitet, skapar vi idag ett bostadsbestånd som sänker kvaliteten och bäddar för stora renoveringskostnader. Det skriver Julia Svensson, chefredaktör på tidskriften Arkitektur, i Dagens Nyheters granskning av bostadsbristens verklighet. Forskningen visar tydligt att det på lång sikt är…

    • Av: ArkDes

     Samarbete har lett till bostadsbyggande exempel från Östhammar

     Trots närheten till Stockholm och Uppsala och stora arbetsgivare har Östhammar i många år haft en stagnerad befolkningsutveckling. En anledning är bostadsbristen. Men tack vare ett samarbete med externa fastighetsföretag håller kommunen nu på att vända den negativa trenden. Förra året hade Östhammar en tydligt positiv befolkningstillväxt för första gången på 15 år, främst tack…

     • Av: Tillväxtverket

      Bostadsforum 2017

      Under konferensen Bostadsforum samlas branschens alla aktörer och presenterar det allra senaste om bostadsbyggande, projekt, politik, konjunktur och marknadsfrågor med mera. Bostadsforum belyser den politiska utvecklingen, analyserar och presenterar aktuella trender och marknadsutveckling från hela Bostadssverige. Anmälan och program: Bostadsforums hemsida Under Bostadsforum 2017 kommer konkreta exempel på nya bostäder att presenteras. Detta för att…

      • Av: Bostadsforum

       Flytande bostäder i Frihamnen – platsutveckling som minskar bostadsbristen

       Staplade containrar på vattnet och låg träbebyggelse på land. Det är ett av Göteborgs sätt att möta behovet av bostäder för nyanlända, studenter och företag. Samtidigt ska de temporära kvarteren utveckla Frihamnens offentliga miljöer – långt innan den permanenta bebyggelsen kommit på plats. Frihamnen är ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt som kommer pågå de närmsta…

       • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

        Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

        Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har avsatt 778 miljoner kronor under 2017 för stödet. Mer information: Boverkets hemsida En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden…

        • Av: Boverket

         Regeringen öppnar för bostadsbyggande på statlig mark

         Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att en förhandlingsperson har tillsatts för att undersöka möjligheterna till bostadsbyggande på statlig mark. Mark som kommuner har bedömt vara lämplig att bygga på ska inventeras och lämpliga aktörer ska sammanföras för att realisera bostadsbyggandet. Detta är en av de 22 åtgärder som regeringen presenterat i sitt bostadspolitiska paket. - Nu…

         • Av: Hållbar Stad

          Södertörnsanalysen – ett verktyg för kunskapsbaserade beslut

          Genom att ta fram ett pedagogiskt statistikverktyg, som tydligt visar samhällets utveckling över tid, kan resultaten av olika satsningar analyseras. Södertörnsanalysen, som metoden kallas, har lett till att helt nya problem och lösningar har kunnat identifieras. Åtta kommuner på Södertörn, söder om Stockholm, har tillsammans med näringsliv och forskare tagit fram ett nytt sätt att visualisera…

          • Av: Huddinge kommun