Forskning för en social bostadspolitik

Formas efterlyser relevanta aktörer till forskningsprojekt om social bostadspolitik. Gärna aktörer såsom medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att bidra till nytänkande och genomslag inom området. Inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyser Formas 80 miljoner kronor under åren 2018 - 2020 till delutlysningen, forskning om social bostadspolitik. Syftet med…

 • Av: Formas

  Makt över bostadsfrågan

  Bostadsbrist och stora skillnader i boendekostnad skapar klyftor och samhällsekonomiska problem som kommer att hänga med i årtionden framöver. Men allra hårdast drabbas enskilda individer som blir både utsatta och maktlösa i sina försök att skaffa sig tak över huvudet. Kanske blir så lösningen att ta saken i egna händer? Det är mer än välkänt…

  • Av: Hållbar Stad

   Från hippies till hipsters – om kollektiv i Göteborg

   Intresset för att bo i kollektiv går i vågor. Just nu är det på uppgång igen då det är svårt att få tag på bra, billiga bostäder. I slutet av 60-talet blomstrade alternativkulturen. Hippies delade liv i rivningskåkar i Landala och Haga men nu är läget annorlunda. Idag flyttar människor ihop av delvis andra orsaker – vilka då? Marie Nyberg, etnolog på Stadsmuseet, berättar om intervjuer hon gjort med det som var Göteborgs äldsta kollektiv - Högst Upp.

   • Av: Mistra Urban Futures

    Sverige får nio helt nya städer

    Enligt det 22-punktsprogram för ökat bostadsbyggande som regeringen presenterade den 21 juni förra året ska helt nya hållbara städer och stadsdelar byggas. Idag presenterade bostadsminister Peter Eriksson var de nya städerna ska ligga. Sverige kan komma att få nio nya städer inom de närmsta 20-25 åren, det meddelade bostadsminister Peter Eriksson under en presskonferens idag.…

    • Av: Hållbar Stad

     "Olika människor ska träffas på busshållplatsen" Rickard Stark om visionen och framtiden i Vallastaden

     På fem år har det byggts 1500 bostäder i Vallastaden, Sveriges mest varierade stadsdel. Rickard Stark från Okidoki Arkitekter, områdesarkitekt för Vallastaden, berättar om visionen, processen och stadsdelens roll i svensk stadsutveckling.  Vilka grundläggande värden har genomsyrat gestaltningen av Vallastaden? Insikten om att den nuvarande samhällsbyggnadsmodellen inte levererar det som invånare och politiker förväntar sig var…

     • Av: Hållbar Stad

      Tusentals nya studentbostäder till 2026

      Det statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus har fått i uppdrag att bygga 28 000 bostäder, varav de flesta studentbostäder, till och med 2026. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande under gårdagen. Enligt bostadsminister Peter Eriksson är byggandet av studentbostäder redan rekordhögt, bara i år beräknas byggandet av 6200 studentbostäder påbörjas. Det nya uppdraget handlar alltså främst om…

      • Av: Hållbar Stad

       Hyresbostäder och bostäder för studerande

       Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017.

       • Av: Boverket

        SABOs integrationsdagar

        Välkommen till SABOs Integrationsdagar den 18-19 oktober 2017 på Malmö live – två dagar med inspiration och konkreta exempel på integrationsfrämjande arbete. Tid: 18 oktober 09.30-19.00, 19 oktober 08.30-15.30 Anmälan och mer information: Integrationsdagarna 2017 Att lyckas med integrationen och skapa så goda boendemiljöer som möjligt för alla är en av vår tids största samhällsutmaningar. Inom…

        • Av: SABO, MKB

         Bostadsmötet 2017: Rätten till bostad

         Årets Bostadsmöte kretsar kring bostadssociala frågor på temat Rätten till bostad – utmaningar och strategier. Tid: 17 oktober 09.00-17.00, 18 oktober 09.00-16.00 Anmälan och mer information: Bostadsmötet 2017 Bostadsmötet riktar sig till aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga som arbetar med bostadsfrågor. Lyssna till talare från akademin, näringslivet och politiken som diskuterar de hetaste bostadspolitiska frågorna och…

         • Av: Uppsala universitet

          Den glömda staden

          Ser vi inte staden för alla bostäder? Enbart bostäder skapar inget dynamiskt stadsliv. Många funktioner behöver samverka för att skapa en rik levnadsmiljö där olika sätt att leva inryms. Detta är ett samtal om staden och dess livsrum. Tid: 14.15–15.15 Mer information: Vallastadens hemsida ArkDes medverkar under Bomässan i Vallastaden med ett seminarium som arrangeras…

          • Av: ArkDes, Movium