Konsekvensen av bortglömd kvalitet och samhällsnytta Julia Svensson om bostadsbyggande i Dagens Nyheter

Miljonprogrammet hade många kvaliteter som dagens byggande saknar. Medan dåtidens bostadsbyggande baserades på forskning, robusta strukturer och kvalitet, skapar vi idag ett bostadsbestånd som sänker kvaliteten och bäddar för stora renoveringskostnader. Det skriver Julia Svensson, chefredaktör på tidskriften Arkitektur, i Dagens Nyheters granskning av bostadsbristens verklighet. Forskningen visar tydligt att det på lång sikt är…

 • Av: ArkDes

  Samarbete har lett till bostadsbyggande exempel från Östhammar

  Trots närheten till Stockholm och Uppsala och stora arbetsgivare har Östhammar i många år haft en stagnerad befolkningsutveckling. En anledning är bostadsbristen. Men tack vare ett samarbete med externa fastighetsföretag håller kommunen nu på att vända den negativa trenden. Förra året hade Östhammar en tydligt positiv befolkningstillväxt för första gången på 15 år, främst tack…

  • Av: Tillväxtverket

   Bostadsforum 2017

   Under konferensen Bostadsforum samlas branschens alla aktörer och presenterar det allra senaste om bostadsbyggande, projekt, politik, konjunktur och marknadsfrågor med mera. Bostadsforum belyser den politiska utvecklingen, analyserar och presenterar aktuella trender och marknadsutveckling från hela Bostadssverige. Anmälan och program: Bostadsforums hemsida Under Bostadsforum 2017 kommer konkreta exempel på nya bostäder att presenteras. Detta för att…

   • Av: Bostadsforum

    Flytande bostäder i Frihamnen – platsutveckling som minskar bostadsbristen

    Staplade containrar på vattnet och låg träbebyggelse på land. Det är ett av Göteborgs sätt att möta behovet av bostäder för nyanlända, studenter och företag. Samtidigt ska de temporära kvarteren utveckla Frihamnens offentliga miljöer – långt innan den permanenta bebyggelsen kommit på plats. Frihamnen är ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt som kommer pågå de närmsta…

    • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

     Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

     Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har avsatt 778 miljoner kronor under 2017 för stödet. Mer information: Boverkets hemsida En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden…

     • Av: Boverket

      Regeringen öppnar för bostadsbyggande på statlig mark

      Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att en förhandlingsperson har tillsatts för att undersöka möjligheterna till bostadsbyggande på statlig mark. Mark som kommuner har bedömt vara lämplig att bygga på ska inventeras och lämpliga aktörer ska sammanföras för att realisera bostadsbyggandet. Detta är en av de 22 åtgärder som regeringen presenterat i sitt bostadspolitiska paket. - Nu…

      • Av: Hållbar Stad

       Södertörnsanalysen – ett verktyg för kunskapsbaserade beslut

       Genom att ta fram ett pedagogiskt statistikverktyg, som tydligt visar samhällets utveckling över tid, kan resultaten av olika satsningar analyseras. Södertörnsanalysen, som metoden kallas, har lett till att helt nya problem och lösningar har kunnat identifieras. Åtta kommuner på Södertörn, söder om Stockholm, har tillsammans med näringsliv och forskare tagit fram ett nytt sätt att visualisera…

       • Av: Huddinge kommun

        Nöden har också lagar

        Svårigheten att komma in på bostadsmarknaden idag är högst kännbar för många. I Frihamnen ska 2017 byggas tillfälliga bostäder för nyanlända och studenter, delvis i containerboende. Tid: 17.00–19.00 Fri entré Vi diskuterar hur bostaden som grundlagsskyddad rättighet kan hävdas i en nödsituation. Martin Öbo, fastighetskontoret ger det bredare perspektivet. Kristoffer Nilsson, Stadsbyggnadskontoret, berättar om de…

        • Av: Mistra Urban Futures

         BO. NU. DÅ: FINISSAGE

         Välkommen till finalen av Bo. Nu. Då! Lördag den 14 januari bjuder ArkDes in till finissage. Med en bostadsdebatt ledd av journalisten Per Wirtén, unika visningar av samlingarna, guidade visningar i utställningen, en mängd barnaktiviteter samt kalas på specialgjorda bostadstårtor, ska den stora bostadsutställningen Bo. Nu. Då. avslutas. Fri entré till allt! Program Introduktion till utställningen…

         • Av: ArkDes

          Grönare bostäder och ökad tillväxt i Stockholm

          Stockholm står inför stora utmaningar med en ökande befolkning och stor bostadsbrist. Fram till år 2030 planeras därför över 300 000 lägenheter att byggas. Forskningsprojektet Grön BoStad Stockholm fokuserar på att bidra till en koldioxidsnålare ekonomi, minskad segregation och ökad tillväxt bland små och medelstora företag. Det handlar om allt från nyproduktion och omvandling av…

          • Av: Tillväxtverket