Urban Innovative Actions The Urban Lab of Europe!

Sökperiod: 16 december 2016 – 14 april 2017. Just nu pågår den andra ansökningsomgången för Urban Innovative Actions, UIA. UIA är en satsning från Europeiska kommissionen som syftar till att stärka arbetet med innovativ hållbar stadsutveckling inom EU.

 • Av: Tillväxtverket

  Innovationer för hållbara städer stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

  Sökperioder 2017: 1/2–28/2 och 28/8–29/9. En ny generation avancerad miljöteknik behöver utvecklas för att städerna ska bli hållbara. Regeringen satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

  • Av: Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Boverket

   SamspEL

   Ansök senast: 2017-02-15 Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, som är ett program inom området smarta elnät.

   • Av: Energimyndigheten

    Klimatklivet 600 miljoner kr per år fram till och med 2018

    Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 500 initiativ runt om i landet fått stöd. Aktuell information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Under 2015 delades 125 miljoner kronor ut till olika klimatfrämjande åtgärder.…

    • Av: Naturvårdsverket

     Bostäder för äldre

     Sökperiod: 2016–2020. Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

     • Av: Boverket

      Hyresbostäder och studentbostäder

      Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1…

      • Av: Boverket

       Sanering för bostadsbyggande

       Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder på. Alla typer av bostäder omfattas. Detaljplan för bostadsbyggande behöver inte vara klar för att medel ska kunna beviljas.

       • Av: Naturvårdsverket