Bidrag för ökad och säker cykling

På uppdrag av regeringen kommer Trafikverket att fördela nio miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling. Ansökan ska göras senast den 30 september 2017. Vem kan söka? Organisationer som är registrerade hos Skatteverket som "ideell förening" får söka projektbidraget. Organisationerna ska även uppfylla de allmänna kraven samt ha…

 • Av: Trafikverket

  Stadsinnovationer stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar

  Nästa ansökningsperiod: 28 augusti 2017 – 28 september 2017. Naturvårdsverket satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 för spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

  • Av: Naturvårdsverket, Boverket, Energimyndigheten

   Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

   Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har avsatt 778 miljoner kronor under 2017 för stödet. Mer information: Boverkets hemsida En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden…

   • Av: Boverket

    Klimatklivet 700 miljoner kr per år fram till och med 2020

    Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 700 initiativ runt om i landet fått stöd. Aktuell information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar,…

    • Av: Naturvårdsverket

     Bostäder för äldre

     Sökperiod: 2016–2020. Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

     • Av: Boverket

      Hyresbostäder och studentbostäder

      Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1…

      • Av: Boverket

       Sanering för bostadsbyggande

       Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder på. Alla typer av bostäder omfattas. Detaljplan för bostadsbyggande behöver inte vara klar för att medel ska kunna beviljas.

       • Av: Naturvårdsverket

        Tillväxtverkets EU-program

        De tio EU-program som Tillväxtverket förvaltar öppnar löpande för ansökningar under programperioden 2014‑2020. Programmen innefattar en rad olika områden i hela landet. Information om EU-programmen hittar du på Tillväxtverkets hemsida. På Tillväxtverkets hemsida hittar du information om ansökningsomgångar och kommande utlysningar för följande områden: Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansverige Östra Mellansverige Stockholm Västsverige Småland och…

        • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling