Sök Finansiering

Utlysningar som är aktuella just nu

Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Ansök nu

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt…

 • Av: Viable Cities

  Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal

  Ansök nu

  Kommuner och landsting kan nu söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. I Trafikverkets förslag till Nationell…

  • Av: Trafikverket

   Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

   Ansök nu

   I det här erbjudandet satsar Vinnova på projekt där sakernas internet (Internet of Things) ska användas för att lösa samhällsutmaningar. Projekten ska utgå från de problem som finns hos offentliga organisationer, som kommuner och landsting. Vinnova finansierar projekt där sakernas internet (Internet of Things - IoT) löser samhällsproblem. Projekten ska bidra till att kommuner, landsting,…

   • Av: Vinnova

    Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

    Ansök nu

    Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt…

    • Av: Viable Cities

     Utlysning för nya IoT–hubbar

     Ansök nu

     Har ni en idé om lösningar för offentlig sektors utmaningar? Innefattar er idé någon form av Internet of Things, IoT? Om det här stämmer in på er projektidé kan ni delta i kommande utlysning. Utlysningen är en del av det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Programmet är inriktat mot att stötta samhällsnyttiga IoT-projekt som är synliga,…

     • Av: IoT Sverige

      Upprustning av skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

      Ansök nu

      Sök innan: 1 april 2018. Nu kan du som enskild aktör eller kommun som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.

      • Av: Boverket

       Bostäder för äldre

       Ansök nu

       Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

       • Av: Boverket

        Tillväxtskapande samhällsplanering 2018

        Arbetar du med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för kunskapsprojekt som ska bidra till att stärka företagen genom att utveckla platsen där de är verksamma. Ni som söker får möjlighet att bedriva strategiskt utvecklingsarbete med fokus på platsernas specifika förutsättningar utifrån företagens behov. Samhällsplaneringen har en särskilt viktig…

        • Av: Tillväxtverket

         Hyresbostäder och bostäder för studerande

         Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017.

         • Av: Boverket