Ta fram kunskap som utvecklar städer

Sökperiod: 15 februari 2017 – 3 april 2017. Arbetar du med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för kunskapsprojekt som ska bidra till att stärka företagen genom att utveckla platsen där de är verksamma.

 • Av: Tillväxtverket

  Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

  Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har avsatt 778 miljoner kronor under 2017 för stödet. En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden även energieffektiviseras och för…

  • Av: Boverket

   Urban Innovative Actions The Urban Lab of Europe!

   Sökperiod: 16 december 2016 – 14 april 2017. Just nu pågår den andra ansökningsomgången för Urban Innovative Actions, UIA. UIA är en satsning från Europeiska kommissionen som syftar till att stärka arbetet med innovativ hållbar stadsutveckling inom EU.

   • Av: Tillväxtverket

    Stadsinnovationer stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

    Sökperiod: 1/2–28/2. En ny generation avancerad miljöteknik behöver utvecklas för att städerna ska bli hållbara. Regeringen satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

    • Av: Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Boverket

     SamspEL

     Ansök senast: 2017-02-15 Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, som är ett program inom området smarta elnät.

     • Av: Energimyndigheten

      Klimatklivet 600 miljoner kr per år fram till och med 2018

      Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 500 initiativ runt om i landet fått stöd. Aktuell information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Under 2015 delades 125 miljoner kronor ut till olika klimatfrämjande åtgärder.…

      • Av: Naturvårdsverket

       Bostäder för äldre

       Sökperiod: 2016–2020. Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

       • Av: Boverket