Ta fram kunskap som utvecklar städer

Sökperiod: 15 februari 2017 – 3 april 2017. Arbetar du med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för kunskapsprojekt som ska bidra till att stärka företagen genom att utveckla platsen där de är verksamma.

 • Av: Tillväxtverket

  Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

  Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har avsatt 778 miljoner kronor under 2017 för stödet. Mer information: Boverkets hemsida En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden…

  • Av: Boverket

   Urban Innovative Actions The Urban Lab of Europe!

   Sökperiod: 16 december 2016 – 14 april 2017. Just nu pågår den andra ansökningsomgången för Urban Innovative Actions, UIA. UIA är en satsning från Europeiska kommissionen som syftar till att stärka arbetet med innovativ hållbar stadsutveckling inom EU.

   • Av: Tillväxtverket

    Klimatklivet 600 miljoner kr per år fram till och med 2018

    Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 500 initiativ runt om i landet fått stöd. Aktuell information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Under 2015 delades 125 miljoner kronor ut till olika klimatfrämjande åtgärder.…

    • Av: Naturvårdsverket

     Bostäder för äldre

     Sökperiod: 2016–2020. Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

     • Av: Boverket

      Hyresbostäder och studentbostäder

      Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1…

      • Av: Boverket

       Sanering för bostadsbyggande

       Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder på. Alla typer av bostäder omfattas. Detaljplan för bostadsbyggande behöver inte vara klar för att medel ska kunna beviljas.

       • Av: Naturvårdsverket

        Tillväxtverkets EU-program

        De tio EU-program som Tillväxtverket förvaltar öppnar löpande för ansökningar under programperioden 2014‑2020. Programmen innefattar en rad olika områden i hela landet. Information om EU-programmen hittar du på Tillväxtverkets hemsida. På Tillväxtverkets hemsida hittar du information om ansökningsomgångar och kommande utlysningar för följande områden: Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansverige Östra Mellansverige Stockholm Västsverige Småland och…

        • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling