Stadsinnovationer stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar

Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av städerna. Naturvårdsverket satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. 17 miljoner fördelas per år via två utlysningar. Nästa ansökningsperiod: 28 augusti 2017 – 28 september 2017 Mer information: Naturvårdsverkets hemsida Naturvårdsverket vill se en stärkt efterfrågan…

 • Av: Naturvårdsverket, Boverket, Energimyndigheten

  Hållbarhet i små och medelstora städer

  Under 2017 håller Norge i ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet och dess främsta fokus ligger bland annat på omställningsfrågor. Ordförandeskapsprojektet är framför allt inriktat på att skapa grön utveckling, konkurrenskraft och livskvalitet i de urbana regionerna. Ansök senast: 29 maj Mer information: Norska regeringens hemsida Projektet disponerar 9 miljoner DKK och ska under perioden 2017–2019 förbereda en…

  • Av: Nordiska ministerrådet

   Stöd från Terrestra ekosystemgruppen Nordiskt samarbete

   Ansökningsperiod: 10 april 2017 – 18 juni 2017. Varje år finansierar Terrestra ekosystemgruppen (TEG) nordiska projekt inom exempelvis inom biologisk mångfald, friluftsliv och kulturmiljöer. Bedömningar av vilka projekt som ska finansieras görs utifrån årliga prioriteringar.

   • Av: Nordiska Ministerrådet

    Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

    Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har avsatt 778 miljoner kronor under 2017 för stödet. Mer information: Boverkets hemsida En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden…

    • Av: Boverket

     Klimatklivet 700 miljoner kr per år fram till och med 2020

     Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 700 initiativ runt om i landet fått stöd. Aktuell information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar,…

     • Av: Naturvårdsverket

      Bostäder för äldre

      Sökperiod: 2016–2020. Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

      • Av: Boverket

       Hyresbostäder och studentbostäder

       Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1…

       • Av: Boverket

        Sanering för bostadsbyggande

        Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder på. Alla typer av bostäder omfattas. Detaljplan för bostadsbyggande behöver inte vara klar för att medel ska kunna beviljas.

        • Av: Naturvårdsverket

         Tillväxtverkets EU-program

         De tio EU-program som Tillväxtverket förvaltar öppnar löpande för ansökningar under programperioden 2014‑2020. Programmen innefattar en rad olika områden i hela landet. Information om EU-programmen hittar du på Tillväxtverkets hemsida. På Tillväxtverkets hemsida hittar du information om ansökningsomgångar och kommande utlysningar för följande områden: Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansverige Östra Mellansverige Stockholm Västsverige Småland och…

         • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling