Sök Finansiering

Utlysningar som är aktuella just nu

Smart Built Environment Livscykelperspektiv samt organisation och juridik

Ansök nu

Nu är utlysningen med 10 miljoner kronor i potten öppen! Den består av två delar, en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet. Alla kan söka!

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  Energieffektivisering i transportsektorn

  Ansök nu

  Energimyndigheten utlyser cirka 5 miljoner kronor inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn för genomförbarhetsstudier. Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska tydligt bidra till transporteffektiva städer och regioner. Sista ansökningsdag är 2 oktober 2017.

  • Av: Energimyndigheten

   Bidrag för ökad och säker cykling

   Ansök nu

   På uppdrag av regeringen kommer Trafikverket att fördela nio miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling.

   • Av: Trafikverket

    Stadsinnovationer stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar

    Ansök nu

    Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av städerna. Naturvårdsverket satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

    • Av: Naturvårdsverket, Boverket, Energimyndigheten

     Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

     Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har avsatt 778 miljoner kronor under 2017 för stödet. Mer information: Boverkets hemsida En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden…

     • Av: Boverket

      Bostäder för äldre

      Sökperiod: 2016–2020. Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

      • Av: Boverket

       Hyresbostäder och studentbostäder

       Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017.

       • Av: Boverket

        Sanering för bostadsbyggande

        Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder på. Alla typer av bostäder omfattas. Detaljplan för bostadsbyggande behöver inte vara klar för att medel ska kunna beviljas.

        • Av: Naturvårdsverket

         Tillväxtverkets EU-program

         De tio EU-program som Tillväxtverket förvaltar öppnar löpande för ansökningar under programperioden 2014‑2020. Programmen innefattar en rad olika områden i hela landet. Information om EU-programmen hittar du på Tillväxtverkets hemsida. På Tillväxtverkets hemsida hittar du information om ansökningsomgångar och kommande utlysningar för följande områden: Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansverige Östra Mellansverige Stockholm Västsverige Småland och…

         • Av: Tillväxtverket