En nationell stadsutvecklingspolitik i sikte!

Behovet av en nationell stadsutvecklingspolitik är stort menade Karolina i det läge vi står mitt i med en hög byggtakt. Det finns gott om risker och fallgropar, men samtidigt också många möjligheter till hållbara lösningar. Många av de hållbara lösningar finns i våra urbana miljöer. Plattformen blev inbjudna av miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog till…

  • Av: Patrik Faming

    Är det vi bygger vackert, funktionellt och hållbart?

    Hej och välkommen till Plattformen för hållbar stadsutveckling. Uppdraget som Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket har haft tillsammans sedan 2014 i syfte att öka samordningen, samverkan, kunskapsutveckling, Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte inom det spännande fältet hållbar stadsutveckling.

    • Av: Patrik Faming