Styrkan i att samverka samordning kring statliga utlysningar

Hur kan man via statliga utlysningar skapa största möjliga nytta för stadsutvecklingen? Hur kan flera myndigheter samverka för att de statliga stöden ska täcka alla delar av processen, från projektnivå till uppskalning? Den 20 januari träffades Boverket, Energimyndigheten, Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Vinnova och Formas i Tillväxtverkets lokaler för att se över de satsningar som har…

 • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

  Miljoner att söka till stadsinnovationer!

  Idag, 1 februari, öppnar utlysningen för Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar. Utlysningen är öppen till och med den 28 februari klockan 15.00. Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av städerna. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade…

  • Av: Naturvårdsverket

   Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapporterar med tidning!

   Många aktörer inom samhällsbyggnadssektorn har sedan uppdragsstarten 2014 anslutit sig till Plattform för hållbar stadsutveckling. I år tar vi ett nytt grepp och låter en tidning följa med Plattformens årsrapportering till regeringen. Allt fler deltar i de evenemang och andra aktiviteter som genomförs av Plattformen i syfte att förmedla kunskap och bidra till erfarenhetsåterföring inom…

   • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

    Innovationsjakt för ett hållbart Sverige Samla innovationer och tävla!

    Naturvårdsverket samlar in innovationer från alla världens hörn via tävlingen Innovationsjägarna. Här kan studenter tävla om 5 000 kronor samt om en plats i några av Naturvårdsverkets innovationsutbildningar. Just nu pågår tävlingen Innovationsjägarna där exempelvis studenter kan vara med och tävla om 5 000 kronor samt om en plats i några av Naturvårdsverkets innovationsutbildningar. I…

    • Av: Naturvårdsverket

     En kvarts miljard kronor i stöd till hållbara stadsmiljöer

     För att främja hållbara stadsmiljöer delar Trafikverket på regeringens uppdrag ut 250 miljoner kronor i statligt stöd till sammanlagt fem kommuner och landsting. Merparten av stödet, 185 miljoner kronor, går till trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting som bland annat har sökt pengar för att förlänga spårvagnslinje 7 i Stockholm från Kungsträdgården till T-Centralen. – De…

     • Av: Trafikverket

      Allt från Plattformsdagar 2016! lyssna på föreläsningar och podcasts, läs om villkoren för att bo och leva i en hållbar stad

      Den 7–8 december genomfördes Plattformsdagar 2016. 350 deltagare deltog på sammanlagt 58 kunskapsdialoger och 28 speeddates. Nu finns all dokumentation och alla föreläsningar tillgängliga! Fördelen med förinspelade, "tysta" föreläsningar, är att de kan leva kvar under lång tid. Här hittar du alla de kunskapsdialoger som genomfördes under Plattformsdagar 2016, varje föreläsning är cirka 15 minuter…

      • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

       Din stad kan bli ett gott exempel! just nu pågår en ansökningsomgång för URBACT Good Practice City

       Mellan 5 december och 31 mars är det möjligt att skicka in ett exempel på hur din stad har arbetat med integrerad hållbar stadsutveckling. Efter ansökningsomgångens slut kommer de bästa exemplen att väljas ut och städerna som står för exemplen får titeln URBACT Good Practice City Europa är en urban kontinent, 75 % av medborgarna…

       • Av: Tillväxtverket

        Innovativa tekniker ska göra städerna hållbara – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

        Under förra veckan beslutade Naturvårdsverket att stödja 16 projekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöerna. Projekten delar på drygt 16 miljoner kronor. Projekten täcker in många områden som är viktiga i staden. Det handlar om energieffektivitet, smarta byggmaterial, takodling, minskat buller, stadsnära dagvattenrening, lagring av kyla, energilagring samt utveckla djurfoder…

        • Av: Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Boverket

         Klimatklivet ger bidrag till lokala klimatinvesteringar Naturvårdsverket fördelar 600 miljoner kr per år fram till och med 2018

         Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 500 initiativ runt om i landet fått stöd. En lokal klimatinvestering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett…

         • Av: Naturvårdsverket

          Ta vara på ekosystemtjänsterna i byggandet

          Det är inte bara människor som ska leva i staden. Faktum är att själva förutsättningen för stadens överlevnad är att den delas med en rad olika växter och djur. Den 9 september höll Naturvårdsverket och Boverket ett slutet seminarium om urbana ekosystemtjänster. Genom riktade inbjudningar samlade de ett femtiotal aktörer som tillsammans representerade allt ifrån…

          • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling