Dags för Solforum 2017!

Den 13–14 september arrangerar Energimyndigheten konferensen Solforum i Västerås. Temat i år kommer att vara utbyggnad, forskning och solel i energisystemet. Solforum är Energimyndighetens konferens för dig som är yrkesverksam inom solenergiområdet. Såväl representanter för offentlig sektor och lärosäten som företag eller andra organisationer är välkomna till Solforum. Du som deltar kommer kunna lyssna på…

 • Av: Energimyndigheten

  Städer i EU löser utmaningar tillsammans Läs mer om URBACT

  URBACT ett program som möjliggör utbyte av lärdomar och erfarenheter mellan olika europeiska städer. Det handlar om flera olika frågor – allt ifrån social inkludering, miljö, ledarskap och ekonomi – som sammantaget gör staden mer hållbar.  URBACT är ett program som utnyttjar EU:s potential för ömsesidigt erfarenhetsutbyte i syfte att lösa gemensamma utmaningar tillsammans. För dig…

  • Av: Tillväxtverket

   Energiåtervinning skapar nya företag

   Det västerbottniska företaget Evertech Energy Solutions AB är redan etablerat på marknaden för energiåtervinning med hjälp av unik teknologi för värmeväxling. Nu har företaget beviljats 7,9 miljoner i EU-medel för att skapa innovativa helhetslösningar för just energiåtervinning i fastigheter. Men är marknaden redo? – Idag försvinner nästan all energi från fastigheter ut i luft eller…

   • Av: Tillväxtverket

    Innovativa projekt tilldelas 13 miljoner

    För att städerna ska utvecklas hållbart behöver innovativa tekniker och systemlösningar finnas med redan i planeringsfasen. Idag beslutade Naturvårdsverket att stödja 11 projekt med sammanlagt 13 miljoner kronor. Projekten innefattar planering av kretsloppslösningar, energiförsörjning, transportåtgärder, stadsplanering och ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om resurseffektivt utnyttjande av vatten, innovativa hållbara material och lösningar för transporter där…

    • Av: Naturvårdsverket

     Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri

     Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri! Det berör alla delar av samhället och handlar om att genom styrmedel samt en effektiv samhällsplanering främja energieffektiva transportbeteenden. Det ska vara lättare att välja transportsätt som är mindre energikrävande och att använda energieffektiva fordon och förnybara bränslen. Det framgår av en strategisk plan som de sex myndigheterna…

     • Av: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket

      Save the date för årets Plattformsdagar!

      Boka in i din kalender redan nu - årets Plattformsdagar 6-7 december på Eriksbergshallen i Göteborg! Årets Plattformsdagar äger rum från lunch onsdag den 6 december till lunch torsdag den 7 december på Eriksbergshallen i Göteborg. Vi kommer att ha stadspolitik för levande städer som övergripande tema. Vi kommer utveckla succén med kunskapsdialoger från förra årets Plattformsdagar. Kunskapsdialoger, där dialog…

      • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

       Mer än bara kilowattimmar Nytt verktyg visar mervärden av energieffektivisering

       Nu finns ett verktyg som visar de mervärden som kan följa av energieffektivisering! Det riktar sig till dig som arbetar med energieffektivisering i offentlig sektor. Energieffektiviseringsåtgärder kan leda till så mycket mer än färre kilowattimmar och minskade kostnader. Det kan handla om förbättrad hälsa, minskade utsläpp av växthusgaser och ökad sysselsättning, till exempel. Nu har Energimyndigheten…

       • Av: Energimyndigheten

        Information och diskussion om energifrågan!

        Energimyndighetens papperstidning Energivärlden blir nu en digital mötesplats. Satsningen ska bidra till dialog och kunskapsutbyte om nationella och globala energifrågor. Webbsidan energivarlden.se ska vara en mötesplats med faktaspäckat innehåll som vägleder, förklarar och belyser energifrågan. Precis som i papperstidningen är det experter från olika delar av energisektorn som bidrar med innehåll. Ambitionen är att bli…

        • Av: Energimyndigheten

          9 svenska lösningar på hållbar stadsutveckling

         URBACT är de europeiska städernas program för utbyte och lärande om hållbar stadsutveckling. 9 svenska förslag har lämnats in under den riktade utlysningen för ”URBACT Good Practice City”. Syftet är att lyfta fram bra lösningar som lätt kan förstås, anpassas och återanvändas av andra städer i både Europa andra delar av världen. Mellan 5 december och 31…

         • Av: Tillväxtverket

          Linbana, odling i industrilokaler och bygga med rymdteknik Här är projekten som tilldelats stödet Stadsinnovationer

          Naturvårdsverkets stöd Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar har väckt stort intresse. Bredden och innovationsrikedomen är stor i de 16 projekt som rullat igång efter höstens utlysning.  Spetsteknik från rymdsektorn i bostadsbyggandet, klorfria badhus, linbana som kollektivtrafik och odling i industrilokaler är bara några av de projekt som har möjliggjorts efter höstens utlysning…

          • Av: Naturvårdsverket