Så cyklade svenskarna under 2016

Nu finns ett cykelbokslut för 2016 där fakta kring svenskarnas totala cyklande presenteras. Antalet landsting och regioner som har en cykelplan eller en cykelstrategi har fördubblats på två år. En vanlig dag cyklar 800 000 personer cirka sju kilometer var. På ett år cyklar de i snitt 250 mil var. I hela landet finns idag…

 • Av: Trafikverket

  Stöd till cykelfrämjande åtgärder 9 miljoner att söka!

  På uppdrag av regeringen kommer Trafikverket att fördela nio miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling. Ansökan ska göras senast den 30 september 2017. Många ideella organisationer har på senare år börjat arbeta för ökad och säkrare cykling. Trots detta minskar cyklingen bland barn och unga. Andelen barn…

  • Av: Trafikverket

   Dags för Solforum 2017!

   Den 13–14 september arrangerar Energimyndigheten konferensen Solforum i Västerås. Temat i år kommer att vara utbyggnad, forskning och solel i energisystemet. Solforum är Energimyndighetens konferens för dig som är yrkesverksam inom solenergiområdet. Såväl representanter för offentlig sektor och lärosäten som företag eller andra organisationer är välkomna till Solforum. Du som deltar kommer kunna lyssna på…

   • Av: Energimyndigheten

    Städer i EU löser utmaningar tillsammans Läs mer om URBACT

    URBACT ett program som möjliggör utbyte av lärdomar och erfarenheter mellan olika europeiska städer. Det handlar om flera olika frågor – allt ifrån social inkludering, miljö, ledarskap och ekonomi – som sammantaget gör staden mer hållbar.  URBACT är ett program som utnyttjar EU:s potential för ömsesidigt erfarenhetsutbyte i syfte att lösa gemensamma utmaningar tillsammans. För dig…

    • Av: Tillväxtverket

     Energiåtervinning skapar nya företag

     Det västerbottniska företaget Evertech Energy Solutions AB är redan etablerat på marknaden för energiåtervinning med hjälp av unik teknologi för värmeväxling. Nu har företaget beviljats 7,9 miljoner i EU-medel för att skapa innovativa helhetslösningar för just energiåtervinning i fastigheter. Men är marknaden redo? – Idag försvinner nästan all energi från fastigheter ut i luft eller…

     • Av: Tillväxtverket

      Innovativa projekt tilldelas 13 miljoner

      För att städerna ska utvecklas hållbart behöver innovativa tekniker och systemlösningar finnas med redan i planeringsfasen. Idag beslutade Naturvårdsverket att stödja 11 projekt med sammanlagt 13 miljoner kronor. Projekten innefattar planering av kretsloppslösningar, energiförsörjning, transportåtgärder, stadsplanering och ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om resurseffektivt utnyttjande av vatten, innovativa hållbara material och lösningar för transporter där…

      • Av: Naturvårdsverket

       Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri

       Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri! Det berör alla delar av samhället och handlar om att genom styrmedel samt en effektiv samhällsplanering främja energieffektiva transportbeteenden. Det ska vara lättare att välja transportsätt som är mindre energikrävande och att använda energieffektiva fordon och förnybara bränslen. Det framgår av en strategisk plan som de sex myndigheterna…

       • Av: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket

        Save the date för årets Plattformsdagar!

        Boka in i din kalender redan nu - årets Plattformsdagar 6-7 december på Eriksbergshallen i Göteborg! Årets Plattformsdagar äger rum från lunch onsdag den 6 december till lunch torsdag den 7 december på Eriksbergshallen i Göteborg. Vi kommer att ha stadspolitik för levande städer som övergripande tema. Vi kommer utveckla succén med kunskapsdialoger från förra årets Plattformsdagar. Kunskapsdialoger, där dialog…

        • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

         Mer än bara kilowattimmar Nytt verktyg visar mervärden av energieffektivisering

         Nu finns ett verktyg som visar de mervärden som kan följa av energieffektivisering! Det riktar sig till dig som arbetar med energieffektivisering i offentlig sektor. Energieffektiviseringsåtgärder kan leda till så mycket mer än färre kilowattimmar och minskade kostnader. Det kan handla om förbättrad hälsa, minskade utsläpp av växthusgaser och ökad sysselsättning, till exempel. Nu har Energimyndigheten…

         • Av: Energimyndigheten

          Information och diskussion om energifrågan!

          Energimyndighetens papperstidning Energivärlden blir nu en digital mötesplats. Satsningen ska bidra till dialog och kunskapsutbyte om nationella och globala energifrågor. Webbsidan energivarlden.se ska vara en mötesplats med faktaspäckat innehåll som vägleder, förklarar och belyser energifrågan. Precis som i papperstidningen är det experter från olika delar av energisektorn som bidrar med innehåll. Ambitionen är att bli…

          • Av: Energimyndigheten