Innovationsjakt för ett hållbart Sverige Samla innovationer och tävla!

Naturvårdsverket samlar in innovationer från alla världens hörn via tävlingen Innovationsjägarna. Här kan studenter tävla om 5 000 kronor samt om en plats i några av Naturvårdsverkets innovationsutbildningar. Just nu pågår tävlingen Innovationsjägarna där exempelvis studenter kan vara med och tävla om 5 000 kronor samt om en plats i några av Naturvårdsverkets innovationsutbildningar. I…

 • Av: Naturvårdsverket

  En kvarts miljard kronor i stöd till hållbara stadsmiljöer

  För att främja hållbara stadsmiljöer delar Trafikverket på regeringens uppdrag ut 250 miljoner kronor i statligt stöd till sammanlagt fem kommuner och landsting. Merparten av stödet, 185 miljoner kronor, går till trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting som bland annat har sökt pengar för att förlänga spårvagnslinje 7 i Stockholm från Kungsträdgården till T-Centralen. – De…

  • Av: Trafikverket

   Allt från Plattformsdagar 2016! lyssna på föreläsningar och podcasts, läs om villkoren för att bo och leva i en hållbar stad

   Den 7–8 december genomfördes Plattformsdagar 2016. 350 deltagare deltog på sammanlagt 58 kunskapsdialoger och 28 speeddates. Nu finns all dokumentation och alla föreläsningar tillgängliga! Fördelen med förinspelade, "tysta" föreläsningar, är att de kan leva kvar under lång tid. Här hittar du alla de kunskapsdialoger som genomfördes under Plattformsdagar 2016, varje föreläsning är cirka 15 minuter…

   • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

    Din stad kan bli ett gott exempel! just nu pågår en ansökningsomgång för URBACT Good Practice City

    Mellan 5 december och 31 mars är det möjligt att skicka in ett exempel på hur din stad har arbetat med integrerad hållbar stadsutveckling. Efter ansökningsomgångens slut kommer de bästa exemplen att väljas ut och städerna som står för exemplen får titeln URBACT Good Practice City Europa är en urban kontinent, 75 % av medborgarna…

    • Av: Tillväxtverket

     Innovativa tekniker ska göra städerna hållbara – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

     Under förra veckan beslutade Naturvårdsverket att stödja 16 projekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöerna. Projekten delar på drygt 16 miljoner kronor. Projekten täcker in många områden som är viktiga i staden. Det handlar om energieffektivitet, smarta byggmaterial, takodling, minskat buller, stadsnära dagvattenrening, lagring av kyla, energilagring samt utveckla djurfoder…

     • Av: Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Boverket

      Klimatklivet ger bidrag till lokala klimatinvesteringar Naturvårdsverket fördelar 600 miljoner kr per år fram till och med 2018

      Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 500 initiativ runt om i landet fått stöd. En lokal klimatinvestering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett…

      • Av: Naturvårdsverket

       Ta vara på ekosystemtjänsterna i byggandet

       Det är inte bara människor som ska leva i staden. Faktum är att själva förutsättningen för stadens överlevnad är att den delas med en rad olika växter och djur. Den 9 september höll Naturvårdsverket och Boverket ett slutet seminarium om urbana ekosystemtjänster. Genom riktade inbjudningar samlade de ett femtiotal aktörer som tillsammans representerade allt ifrån…

       • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

        Vägen till ett snabbare bostadsbyggande Halmstads samhällsbyggnadsmodell gott exempel när Plattformen besöker Göteborg

        Halmstad brukar lyftas fram som ett gott exempel när det gäller att förkorta tiden mellan idé och inflyttning. Det är ingen slump. Enligt Cecilia Bergström, planchef, och Sara Jakobsson, mark- och exploateringschef som båda medverkade under SKL:s och Plattformens turnéstopp i Göteborg är detta resultatet av en medveten omstrukturering och en ny samhällsbyggnadsmodell. Över 80…

        • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

         74 kommuner deltar i årets Trafikantvecka

         74 kommuner runt om i Sverige deltar i den årliga Trafikantveckan 16 september till 22 september. Den Europeiska Trafikantveckan sätter fokus på hållbara resor och transporter. Den Europeiska Trafikantveckan kallas internationellt för European Mobility Week och syftar till att sätta fokus på alternativa och hållbara transportlösningar. Kommuner och regioner i hela Europa uppmuntras att under…

         • Av: Trafikverket

          Stöd till lokala kulturprojekt för boende Kulturrådet fördelar 100 miljoner kronor till projekt av, för och med boende

          Den 25 augusti startade ansökningsperioden för Kulturrådets nya bidrag Kreativa platser. Stödet fördelas till lokala kulturprojekt som drivs av, för och med de boende. Under perioden 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till projekt som genomför kulturverksamheter i samverkan med lokala aktörer. De som bor i området ska vara med som projektdeltagare, kulturutövare…

          • Av: Kulturådet