Strategier för energi- och klimatmålen Kom med synpunkter!

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering! Enligt en blocköverskridande överenskommelse ska Sverige 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. För att nå ett sådant mål krävs omställning inom en rad olika delar av samhället. Energimyndigheten har nu fått i…

 • Av: Energimyndigheten

  Virtuella stängsel sänker hastigheten

  Nästa år kan geo-stängsling komma att testas i stadsmiljöer. Det innebär att man genom ett ”virtuellt staket” kan se till att bilar sänker hastigheten i vissa områden. Geo-stängsel, eller geografiska stängsel som de egentligen heter, är ett verktyg för att minska hastigheten på gatorna utan att sätta upp farthinder eller andra fysiska barriärer. Genom en…

  • Av: Trafikverket

   960 miljoner till kraftsamling kring smarta städer Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är igång

   Nu är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities igång – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I det första steget lägger staten 120 miljoner kronor som ska användas för samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. De kommande tolv åren ska sammanlagt 960 miljoner kronor satsas på programmet…

   • Av: Energimyndigheten

    Mer lokalodlat och mindre utsläpp efter spansk-svenskt samarbete

    Staden Mollet Del Valles i Spanien ligger i ett kuperat landskap strax utanför Barcelona. Dess 50 000 invånare har en lång tradition av att äta bra och värna om markområdet. Ändå har de aldrig haft en specifik politik för mat som gäller hela staden och kopplar samman producenter och konsumenter. För några år sedan etablerade…

    • Av: Tillväxtverket

     Miljonsatsning på innovationer för hållbara städer

     Avancerad miljöteknik och nya systemlösningar behövs för att våra städer ska bli miljövänligare och bättre att leva i. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 till stadsinnovationer för att använda spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckling.

     • Av: Naturvårdsverket

      Ansök nu!

      Fastighetsägare kan söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

      • Av: Boverket

       Så cyklade svenskarna under 2016

       Nu finns ett cykelbokslut för 2016 där fakta kring svenskarnas totala cyklande presenteras. Antalet landsting och regioner som har en cykelplan eller en cykelstrategi har fördubblats på två år. En vanlig dag cyklar 800 000 personer cirka sju kilometer var. På ett år cyklar de i snitt 250 mil var. I hela landet finns idag…

       • Av: Trafikverket

        Stöd till cykelfrämjande åtgärder 9 miljoner att söka!

        På uppdrag av regeringen kommer Trafikverket att fördela nio miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling. Ansökan ska göras senast den 30 september 2017. Många ideella organisationer har på senare år börjat arbeta för ökad och säkrare cykling. Trots detta minskar cyklingen bland barn och unga. Andelen barn…

        • Av: Trafikverket