"Det är här vi blickar framåt för att möta nya utmaningar" 5 snabba frågor till Patrik Faming

Den 6-7 december är det dags för Plattformsdagar 2017, en konferens där ett stort antal aktörer får komma till tals och berätta om sina erfarenheter. Konferensen arrangeras av Plattformen för hållbar stadsutveckling som består av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Patrik Faming, Nationell samordnare för Plattformen, berättar mer.  Vad är Plattformsdagarna? Plattformsdagarna är en…

 • Av: Plattformen för hållbar stadsutveckling

  Trafikverket ska testa geostaket i urbana miljöer

  Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra test - och demonstrationsprojekt med geostaket i urbana miljöer. Förhoppningen är att tekniken ska bidra till tryggare och hälsosammare stadsmiljöer. Trafikverket har fått i uppdrag från regeringen att testa så kallade geostaket (geografiska staket) i svenska städer. I uppdraget ingår också att utveckla relevanta befintliga forsknings-…

  • Av: Trafikverket

   Strategier för energi- och klimatmålen Kom med synpunkter!

   Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering! Enligt en blocköverskridande överenskommelse ska Sverige 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. För att nå ett sådant mål krävs omställning inom en rad olika delar av samhället. Energimyndigheten har nu fått i…

   • Av: Energimyndigheten

    Virtuella stängsel sänker hastigheten

    Nästa år kan geo-stängsling komma att testas i stadsmiljöer. Det innebär att man genom ett ”virtuellt staket” kan se till att bilar sänker hastigheten i vissa områden. Geo-stängsel, eller geografiska stängsel som de egentligen heter, är ett verktyg för att minska hastigheten på gatorna utan att sätta upp farthinder eller andra fysiska barriärer. Genom en…

    • Av: Trafikverket

     960 miljoner till kraftsamling kring smarta städer Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är igång

     Nu är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities igång – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I det första steget lägger staten 120 miljoner kronor som ska användas för samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. De kommande tolv åren ska sammanlagt 960 miljoner kronor satsas på programmet…

     • Av: Energimyndigheten

      Mer lokalodlat och mindre utsläpp efter spansk-svenskt samarbete

      Staden Mollet Del Valles i Spanien ligger i ett kuperat landskap strax utanför Barcelona. Dess 50 000 invånare har en lång tradition av att äta bra och värna om markområdet. Ändå har de aldrig haft en specifik politik för mat som gäller hela staden och kopplar samman producenter och konsumenter. För några år sedan etablerade…

      • Av: Tillväxtverket

       Miljonsatsning på innovationer för hållbara städer

       Avancerad miljöteknik och nya systemlösningar behövs för att våra städer ska bli miljövänligare och bättre att leva i. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 till stadsinnovationer för att använda spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckling.

       • Av: Naturvårdsverket

        Ansök nu!

        Fastighetsägare kan söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

        • Av: Boverket

         Så cyklade svenskarna under 2016

         Nu finns ett cykelbokslut för 2016 där fakta kring svenskarnas totala cyklande presenteras. Antalet landsting och regioner som har en cykelplan eller en cykelstrategi har fördubblats på två år. En vanlig dag cyklar 800 000 personer cirka sju kilometer var. På ett år cyklar de i snitt 250 mil var. I hela landet finns idag…

         • Av: Trafikverket