illustration-om-oss

Ett forum för kunskapsspridning och goda exempel

Hållbar Stad är ett forum för dig som arbetar med eller intresserar dig för hållbar stadsutveckling. Här hittar du bloggtexter, krönikor och debattartiklar av ett stort antal aktörer inom området. Syftet med sidan är att sprida kunskap och skapa möjligheter till samverkan kring hållbar stadsutveckling. Under fliken Stöd i arbetet ska du som arbetar inom området även kunna få stöd och verktyg i ditt arbete.

Bakom Hållbar Stad står Arkitektur- och Designcentrum (ArkDes) samt de fem myndigheterna inom Plattform för hållbar stadsutveckling. Med varsitt regeringsuppdrag, som på olika sätt syftar till att skapa samverkan och underlätta kunskapsspridning kring hållbar stadsutveckling, har dessa två aktörer gått samman i ett och samma forum.

Samarbetspart

Forumet Hållbar Stad är till stor del uppbyggt av ett flertal samarbetsparter. Varje samarbetspart ges möjligheten att publicera bloggtexter, krönikor och information om evenemang. Dessutom anordnas en del fysiska träffar för djupare erfarenhetsutbyten.

Som samarbetspart välkomnas i första hand myndigheter, kommuner, regioner, ideella organisationer, branschorganisationer och andra icke-vinstdrivande aktörer. Vi kan också välja att samarbeta med kommersiella aktörer inom området. Företrädesvis gäller detta för projekt där företag samarbetar med exempelvis kommuner, ideella organisationer eller liknande.

Är du intresserad av att bli samarbetspart? Vill du veta mer? Kontakta oss!

hallbarstad@arkdes.se

Redaktionen

Både ArkDes och Plattform för hållbar stadsutveckling arbetar tematiskt. Varje temaperiod löper över ett kalenderår och under 2016 är det Tema Bostad som står i fokus. Med artiklar, gästkrönikor och reportage fördjupas bostadsfrågan på Hållbar Stad.

Redaktion Hållbar Stad består av ett antal samarbetsparter som bidrar med nya infallsvinklar och nyanser till det tema som behandlas för närvarande. Redaktionen sätts ihop av ArkDes som även bjuder in till redaktionsmöte två gånger om året.

Uppbyggd med särskilt stöd från

ArkDes samarbetsparter

Hållbarstad bygger på samarbeten med aktörer som verkar inom hållbar stadsutveckling. Det är samarbetsparterna som står för innehållet på sidan och de är följande:

 • Avfallsfri Stad
 • Ekologigruppen
 • Fastighetsägarna
 • Göteborg S2020
 • Huddinge kommun
 • IQ Samhällsbyggnad
 • Jordbruksverket
 • K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
 • Kungliga tekniska högskolan (KTH)
 • Lunds Kommun
 • Malmö Stad
 • Mistra Urban Futures
 • Movium
 • Mälardalsrådet
 • Nationellt centrum för klimatanpassning
 • Naturskoleföreningen
 • Nordregio
 • Riksantikvarieämbetet
 • SABO
 • Spårvagnsstäderna
 • Stena Fastigheter
 • Stockholmshem
 • Sveriges Arkitekter
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Tysta offentliga rum
 • URBIO
 • Vattenfall
 • Världsnaturfonden WWF