< >
M T O T F L S

Vi som skriver:

 • ArkDes
 • Plattformen
 • Samarbetsparter
 • Övriga

Kommunala naturreservat och tillgänglighet för alla – del av hållbar stadsutveckling

Välkomna att ta del av erfarenheter från andra kommuner om hur de arbetat för att inrätta kommunala naturreservat och hur man på andra sätt kan göra naturen tillgänglig för dem som behöver den mest. Tid: 09-00-17.00 För dig som deltar på plats: Anmäl dig här För dig som deltar på distans, via live-sändning: Anmäl dig…

 • Av: Naturvårdsverket

  Medskapande på riktigt – Hur då?

  Tid: 17.00 – 19.00 I en tid av stora samhällsförändringar behövs nya sätt för att tillsammans skapa tillit och hållbar utveckling. Med medskapande menas att offentlig sektor och civilsamhälle tar tillvara på allas kunskap, använder kraften och hittar resurserna där de verkligen finns. Föredragshållare: Lisa Bomble, Tekn dr, Arkitektur, Chalmers och Inga-Lisa Adler, författare till delrapport i…

  • Av: Mistra Urban Futures

   PLAN – Nu formas framtiden

   26 oktober bjuder ArkDes tillsammans med Boverket och Föreningen för samhällsplanering in till konferens om hur framtiden kan planeras och realiseras för att bli mer hållbar. PLAN – nu formas framtiden erbjuder initierade inlägg, inspirerande tillvägagångssätt och nya insikter. Anmälan Fullständigt program Sveriges befolkning växer. Investeringar i den byggda miljön är inne i en expansiv…

   • Av: ArkDes, Boverket, FFS

    Gröna lösningar skapar levande städer

    Välkommen till en konferens om verktyg för urbana ekosystemtjänster! Tid: 09.00-16.00 Program och anmälan till konferensen Med alltmer tätbebyggda städer är behovet att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer. Kom och inspireras, träffa aktörer från hela samhällsbyggnadskedjan och ta del av…

    • Av: C/O City, Boverket, Naturvårdsverket

     Smarta städer 2017

     På Smarta städer 2017 får du som deltagare ny kunskap och senaste rönen, riktlinjer, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar nya utmaningar i praktiken. Anmälan och program: Smarta städers hemsida Vi står inför stora utmaningar när drivkrafter som digitalisering, urbanisering, hållbarhetsmål och globalisering förändrar vårt samhälle. Mötesplatsen Smarta städer 2017 är uppbyggd kring behovet att…

     • Av: Easyfairs
      På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
      • Filter: