• "Den skeva maktrelationen mellan olika platser är inget låtsasproblem"

  Varför värderar vi platser olika? Sverige består av många olika geografier. Det finns platser med tät bebyggelse där det bor många människor. Det finns platser där det bor få människor, där det i stället finns stora produktionsytor. Det finns platser där det bor många människor en viss tid på året. Det finns platser där det…
 • Är urbant synonymt med modernt?

  Modern = nymodig, på modet, nutida, nu Att det ”urbana” egentligen syftar till täthet och en plats där det finns mycket människor, verkar sedan länge vara glömt. Nu tycks det urbana få representera det mesta som är bra. Det får, liksom staden, symbolisera framgång, utveckling och möjligheter. Exakt vad ordet urban betyder är något oklart…
 • London från ovan. Foto: NASA. Hämtat från Flickr

  Är större verkligen bättre?

  Det finns en utbredd strävan efter att städerna ska växa. Att växandet i sig är själva meningen. Men vad handlar det egentligen om? Varför är vi så angelägna om att allt ska bli större? Har vi blivit beroende av tillväxt? Och varför måste det gå i expressfart?  Så här skrev fyra forskare i en gemensam…
 • Bostads- och parkeringshuset "The Mountain" av det danska arkitektkontoret Bjarke Ingels Groub (BIG). Foto: Mariano Mantel

  Staden – det enda hållbara?

  Idag får bilden av den tätbyggda staden stå ensam modell för vad som är hållbart. Det gör att vi utesluter andra sätt att planera och bygga vårt samhälle på. Vi riskerar därmed att underminera hela arbetet med att skapa en hållbar framtid. Nyligen gick Rurban planning talks av stapeln i Mariestad. Ett konvent som vill…
 • Manus: Härifrån. Illustratör: Karin Casimir Lindholm.

  Är staden norm?

  Varför talas det inte om normer som har med plats att göra? Det sätt på vilket vi talar om landsbygd och stad formar verkligheten och påverkar både individer och samhället i stort. Att det finns normer som styr är inget nytt. Och inget konstigt. Det är ofrånkomligt att vi både medvetet och omedvetet skapar normsystem…