Smarta städer 2017

På Smarta städer 2017 får du som deltagare ny kunskap och senaste rönen, riktlinjer, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar nya utmaningar i praktiken. Anmälan och program: Smarta städers hemsida Vi står inför stora utmaningar när drivkrafter som digitalisering, urbanisering, hållbarhetsmål och globalisering förändrar vårt samhälle. Mötesplatsen Smarta städer 2017 är uppbyggd kring behovet att…

 • Av: Easyfairs

  Gröna lösningar skapar levande städer

  Välkommen till en konferens om verktyg för urbana ekosystemtjänster! Tid: 09.00-16.00 Program och anmälan till konferensen Med alltmer tätbebyggda städer är behovet att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer. Kom och inspireras, träffa aktörer från hela samhällsbyggnadskedjan och ta del av…

  • Av: C/O City, Boverket, Naturvårdsverket

   Dialogmöte: Social bostadspolitik

   Fredagen den 17 november, under Orionteaterns tak, bjuder forskningsrådet Formas forskare och andra aktörer att inspireras och mötas kring vår utlysning Forskning för en social bostadspolitik. Hur kan forskning för en socialt hållbar bostadspolitik ske i samverkan? Förmiddagen innehåller upplevelser utöver det vanliga, bland annat improviserad inspiration med skådespelarna Janne Berg och Helena Lindegren från…

   • Av: Formas

    Visioner och innovationer – var finns pionjärerna?

    Välkommen till ett samtal om innovationer och behovet av pionjärer i samhällsbyggnad och arkitektur. Samtalet är en del i serien ”Bostadspolitiska dilemman” som ArkDes och Tankesmedjan Movium SLU genomför med lokala partner på flera platser under hösten. Tid: 16.00–18.00 +efterföljande mingel Anmäl dig De stora och komplexa utmaningar som stads- och bostadsbyggande innebär ställer krav…

    • Av: ArkDes, Movium, Form/Design Center

     Hållbara Byggprocesser

     Kan vi nå bättre hållbarhet, bättre arkitektur och lägre byggkostnader genom ändrade byggprocesser? Finns det fler alternativ? Tid: 09.00–13.00 Anmälan och program: Hållbart Byggande Syd Om så många efterfrågar hållbarhet i byggandet och så många sätter upp hållbarhet som mål i byggnationen, varför blir resultatet när byggnaden är uppförd alldeles för ofta en urvattnad version…

     • Av: Hållbart Byggande Syd

      A global agenda for the urban age

      This year’s Annual Lecture, deliberately scheduled on World Cities Day, 31 October 2017, explores the unprecedented current global urban ‘moment’ during which the international community is rightly focusing on the profound challenges of transitioning towards urban sustainability. The lecture is held by Maruxa Cardama, Special advisor, Cities Alliance, Brussels Time: 16:00-17:15, followed by drinks and snacks…

      • Av: Mistra Urban Futures

       PLAN – Nu formas framtiden

       26 oktober bjuder ArkDes tillsammans med Boverket och Föreningen för samhällsplanering in till konferens om hur framtiden kan planeras och realiseras för att bli mer hållbar. PLAN – nu formas framtiden erbjuder initierade inlägg, inspirerande tillvägagångssätt och nya insikter. Anmälan Fullständigt program Sveriges befolkning växer. Investeringar i den byggda miljön är inne i en expansiv…

       • Av: ArkDes, Boverket, FFS

        Medskapande på riktigt – Hur då?

        Tid: 17.00 – 19.00 I en tid av stora samhällsförändringar behövs nya sätt för att tillsammans skapa tillit och hållbar utveckling. Med medskapande menas att offentlig sektor och civilsamhälle tar tillvara på allas kunskap, använder kraften och hittar resurserna där de verkligen finns. Föredragshållare: Lisa Bomble, Tekn dr, Arkitektur, Chalmers och Inga-Lisa Adler, författare till delrapport i…

        • Av: Mistra Urban Futures

         Kommunala naturreservat och tillgänglighet för alla – del av hållbar stadsutveckling

         Välkomna att ta del av erfarenheter från andra kommuner om hur de arbetat för att inrätta kommunala naturreservat och hur man på andra sätt kan göra naturen tillgänglig för dem som behöver den mest. Tid: 09-00-17.00 För dig som deltar på plats: Anmäl dig här För dig som deltar på distans, via live-sändning: Anmäl dig…

         • Av: Naturvårdsverket

          SABOs integrationsdagar

          Välkommen till SABOs Integrationsdagar den 18-19 oktober 2017 på Malmö live – två dagar med inspiration och konkreta exempel på integrationsfrämjande arbete. Tid: 18 oktober 09.30-19.00, 19 oktober 08.30-15.30 Anmälan och mer information: Integrationsdagarna 2017 Att lyckas med integrationen och skapa så goda boendemiljöer som möjligt för alla är en av vår tids största samhällsutmaningar. Inom…

          • Av: SABO, MKB