Informationsträff: Utlysningen SUGI/FWE Nexus

Informationsträff om JPI Urban Europes utlysning Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI)/Food-Water-Energy Nexus som öppnade 9 december 2016. När? 10.30–12.15 På informationsmötet presenteras utlysningen, JPI Urban Europe och forskningsfinansiärernas prioriteringar och regler för finansiering av ansökningar. Det finns även möjlighet att ställa frågor till ansvariga handläggare. I en avslutande paneldiskussion delar representanter från akademi, företag, städer…

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  Nordic Urban Ways – Implementing the new urban agenda

  Tillsammans med ArkDes och UN-Habitat bjuder Global Utmaning in till en konferens som summerar resultaten från den tredje FN-konferensen om boende och hållbar stadsutveckling – Habitat III. Välkomna! När? 09.00 – 18.00 Att städer är viktiga arenor för hållbarhetsarbetet blir allt tydligare på både nationell och global nivå. De nordiska städerna kan på många sätt…

  • Av: Global Utmaning, ArkDes, UN Habitat

   Energieffektivisering i Göteborgsregionen

   Urban Lunch-time 13 december 2016 När? 11.00-13.00 (lunch från 12.20) Framtidens städer måste byggas hållbart enligt FNs hållbarhetsmål. EU har därför beslutat att energianvändningen ska minskas med 20 procent från år 1990 till år 2020 och i Sverige förbereds införande av ytterligare skärpningar i kraven. Urban välfärd, effektiv energi är slutrapporten från ett medskapandeprojekt, ClueE…

   • Av: Mistra Urban Futures

    Hållbara städer och de nya affärsmöjligheterna

    Urbaniseringen fortskrider och ambitionen av hållbar stadsutveckling växer starkt, vilket innebär många nya affärsmöjligheter för många branscher, däribland energibranschen. Miljöminister Karolina Skog (MP) är en av huvudtalarna på Energimarknadens konferens Hållbara Städer – och de nya affärsmöjligheterna i Stockholm den 12 december 2016. Bland talarna finns även årets kraftkvinna Jenny Larsson, chef Vattenfall Värme Sverige,…

    • Av: Veckans Affärer och Energimarknaden.com

     Hållbar transportplanering i städer – visioner och verkligheter

     Så kan både policy och praktik bli hållbar och bidra till klimatet. Var med och dra slutsatser för att svenska städer kan bidra till Sveriges långsiktiga klimatmål! När? Frukost serveras från klockan 08.30, seminariet startar klockan 09.00. Först till kvarn. Anmälan: Anmäl dig här Stockholm, Vancouver och Hamburg har studerats av forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut…

     • Av: Naturvårdsverket

      Plattformsdagar 2016 – Att bo och leva i en hållbar stad

      Årets Plattformsdagar äger rum 7-8 december på Malmö Live och Congress. Målet för årets plattformsdagar är att formulera grundläggande villkor för människors rätt att bo i en hållbar stad. Som deltagare medverkar du i en dialog som ska resultera i ett medskick till bland annat den av regeringen utsedda delegationen för Agenda 2030. Villkor som…

      • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

       ArchFilmSthlm – Arkitekturfilmfestival

       ArchFilmSthlm visar i år film och håller samtal under temat FUL. Som vanligt kostar det inget att komma! 13.00 Introduktion 13.05 KORTFILM: Building Bolivian identity with psychedelic architecture (5min) Ett färgstarkt porträtt av arkitekten Freddy Mamani Silvestre och hans psykedeliska och futuristiska byggnader inspirerade av Boliviansk inhemsk kultur. 13.10 FILM: The art of recovery (85 min)…

       • Av: ArchFilmSthlm

        Tillit i staden

        Tillit beskrivs ofta som kittet som håller ihop vårt samhälle. Det är en förutsättning för att vårt samhälle ska vara socialt hållbart. I en tid av globalisering och ökade samhällsklyftor kan vi se att tilliten och delaktigheten i samhället minskar och utmanas. När? 17.00-19.00 Välkommen till en kväll där du får ta del av berättelser från…

        • Av: Mistra Urban Futures

         TransForm

         År 2030 ska vårt kollektiva resande ha dubblerats. Hur kan design användas för att nå målet? Den 24 november träffas bransch och beslutsfattare under en heldag dedikerad design i kollektivtrafiken. När? 24 november, kl 09.15-16.30 Var? Kulturhuset, Foajé 3, Sergels torg, Stockholm Hör om transporttrenderna som definierar framtiden, lär dig vad design egentligen är och hur…

         • Av: TransForm

          Transporter i en hållbar stad

          Många specifika samhällsutmaningar koncentreras i städerna. Flera städer brottas idag med trängselproblematik i transportsystemet, brist på bostäder, luftföroreningar med mera. Det skapar en rad miljömässiga, sociala och ekonomiska problem som kräver nya lösningar för att städerna ska vara fortsatt hållbara och attraktiva. Genom digitalisering, nya drivmedel och miljövänligare transportslag kan Sverige bli mer konkurrenskraftigt. Vi…

          • Av: FFI