• Grönstruktur –  från passivt pynt till en aktiv komponent i stadsplaneringen.

  Christinas Wikberger, projektledare för C/O City, presenterar projektet som startade redan 2011 och formaliserades med en beviljad Vinnovaansökan 2012. Under åren har flera viktiga milstolpar passerats och tongivande aktörer som Naturvårdsverket och Boverket har nu ekosystemtjänster på sin agenda. C/O Citys arbete tar avstamp i utmaningar som urbanisering, klimatförändringar och försämrade ekosystem. Målet med projektet…
 • Gröna lösningar och mångfunktionella ytor

  Staffan Lorentz och Joakim Tiséus på konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”

  Staffan Lorentz, Stockholms stad och projektchef för Norra Djurgårdsstaden och Joakim Tiséus, avdelningschef för Samhällsutveckling på Vinnova var två av huvudtalarna vid konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”. Staffan berättade om strategin Låt naturen göra jobbet som ska bidra till att stadsdelen blir grönskande och att utomhusmiljön är klimatanpassad. Strategin bygger på fyra principer; mångfunktionella…
 • Stort intresse för konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”

  Runt 300 personer fyllde plenum när miljöminister Karolina Skog inledningstalade och invigde konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”. Under dagen presenterades resultat, verktyg och  mångfunktionella lösningar som möjliggör ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Konferensen arrangerades av parterna inom C/O City, Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova.
 • Brandskydd och gröna taklösningar

  Under hösten 2017 har C/O City arrangerat flera frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand samt värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi att publicera filmerna av dessa presentationer.
 • Gröna takhandboken – en vägledning och handbok

   Under hösten 2017 har C/O City arrangerat frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand kopplat till gröna tak, värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi kommer att publicera ett urval  av de filmade presentationerna. Först ut är Carl-Magnus Capener från RISE som…
 • "Vår tids stora möjlighet att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer"

  5 snabba frågor till Christina Wikberger

  17 november arrangerar parterna inom C/O City tillsammans med Boverket och Naturvårdsverket konferensen Gröna lösningar skapar levande städer. Miljöminister Karolina Skog inleder konferensen och talar om regeringens storsatsning på ekosystemtjänster som en viktig del för att bygga hållbara städer. Här berättar Christina Wikberger, projektledare för C/O City om konferensen.
 • Stadens ekosystemtjänster

  Ekosystemtjänsterna delas vanligtvis in i fyra kategorier som anger vilken form av tjänst de levererar*. I det här inlägget beskriver vi kortfattat indelningen och vilka ekosystemtjänster som respektive kategori tillhandahåller. Då naturområden levererar flera ekosystemtjänster är det svårt att göra en exakt kategoriindelning. Kategoriseringen är ändå viktig för att synliggöra olika ekosystemtjänster och bidra till…
 • Gröna tak – hur gör man?

  Två handböcker och en vägledning ute nu!

  Förtätning kan visserligen minska exploateringstrycket på omgivande jordbruksmark, men en tätare stad innebär även en ökad konkurrens om utrymmet. Gröna tak, om de konstrueras på rätt sätt och med ätt sorts kunskap, kan bli en del av lösningen. Men det är viktigt att det blir rätt! Bristande kompetens i något led kan skapa stora brister…
 • Naturen gör jobbet

  På C/O Citys blogg kan du läsa om hur ekosystemtjänsterna kan integreras i staden.
 • Gröna tak har många fördelar. Med tydligare nationella riktlinjer och branschpraxis blir det lättare att hantera brandskyddsfrågan.

  Brandsäkerhet – en het fråga för gröna tak

  Ett grönt tak, täckt av växtlighet, ger många fördelar för både själva huset och för dess omgivning. För att kunna skapa den här typen av hållbara lösningar krävs det däremot att de inte äventyrar andra viktiga funktioner. Regelverk och riktlinjer måste helt enkelt ses över. Tre av samhällets största kommande utmaningar är klimatförändringar, minskad biologisk mångfald…