• Brandskydd och gröna taklösningar

  Under hösten 2017 har C/O City arrangerat flera frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand samt värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi att publicera filmerna av dessa presentationer.
 • Gröna takhandboken – en vägledning och handbok

   Under hösten 2017 har C/O City arrangerat frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand kopplat till gröna tak, värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi kommer att publicera ett urval  av de filmade presentationerna. Först ut är Carl-Magnus Capener från RISE som…
 • "Vår tids stora möjlighet att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer"

  5 snabba frågor till Christina Wikberger

  17 november arrangerar parterna inom C/O City tillsammans med Boverket och Naturvårdsverket konferensen Gröna lösningar skapar levande städer. Miljöminister Karolina Skog inleder konferensen och talar om regeringens storsatsning på ekosystemtjänster som en viktig del för att bygga hållbara städer. Här berättar Christina Wikberger, projektledare för C/O City om konferensen.
 • Stadens ekosystemtjänster

  Ekosystemtjänsterna delas vanligtvis in i fyra kategorier som anger vilken form av tjänst de levererar*. I det här inlägget beskriver vi kortfattat indelningen och vilka ekosystemtjänster som respektive kategori tillhandahåller. Då naturområden levererar flera ekosystemtjänster är det svårt att göra en exakt kategoriindelning. Kategoriseringen är ändå viktig för att synliggöra olika ekosystemtjänster och bidra till…
 • Gröna tak – hur gör man?

  Två handböcker och en vägledning ute nu!

  Förtätning kan visserligen minska exploateringstrycket på omgivande jordbruksmark, men en tätare stad innebär även en ökad konkurrens om utrymmet. Gröna tak, om de konstrueras på rätt sätt och med ätt sorts kunskap, kan bli en del av lösningen. Men det är viktigt att det blir rätt! Bristande kompetens i något led kan skapa stora brister…
 • Naturen gör jobbet

  På C/O Citys blogg kan du läsa om hur ekosystemtjänsterna kan integreras i staden.
 • Gröna tak har många fördelar. Med tydligare nationella riktlinjer och branschpraxis blir det lättare att hantera brandskyddsfrågan.

  Brandsäkerhet – en het fråga för gröna tak

  Ett grönt tak, täckt av växtlighet, ger många fördelar för både själva huset och för dess omgivning. För att kunna skapa den här typen av hållbara lösningar krävs det däremot att de inte äventyrar andra viktiga funktioner. Regelverk och riktlinjer måste helt enkelt ses över. Tre av samhällets största kommande utmaningar är klimatförändringar, minskad biologisk mångfald…
 • Den rödlistade mosshumlan Bombus muscorum (nära hotad, NT) på kärleksört. Foto: Karin Ahrné, SLU

  Bin är också stadsbor

  Pollineringens nödvändiga infrastruktur

  Honungsbin, humlor och andra insekter som pollinerar växter hotas av habitatförlust, klimatförändringar, invaderande arter, bekämpningsmedel och sjukdomar, samtidigt som 76 % av våra viktigaste skördar är beroende av pollinatörer för att producera den mat vi människor behöver. Pollineringstjänster har värderats till hisnande 153 miljarder euro per år globalt. Ny forskning visar att många arter bin…
 • Värdet av gröna lösningar - vem betalar och vem får nyttan?

  Att bedöma värdet av ekosystemtjänster är svårt, ännu svårare är kanske att bedöma vem som ska ansvara för investering och underhåll av de gröna lösningarna. Projektet C/O City identifierar problem och testar lösningar. Inom C/O City argumenterar vi för att gröna lösningar skapar ett större värde för människor och samhället i stort även om de…
 • Bild: White Arkitekter

  Urbana ekosystemtjänster en del av stadens servicesektor

  Väl fungerande städer är fulla av liv. Inte bara mänskligt liv utan en mångfald av liv. Gräs, humlor, träd, ekorrar. Fåglar som sjunger, bin som surrar, växter som blommar. Renande vattendrag, prunkande parker, skuggande skogsdungar, bullerdämpande markvegetation. Naturen i staden är livsviktig, levande infrastruktur som bidrar till att människorna i staden mår bra. Lika viktigt…