Boverket

Fastighetsägarna

Förorten i centrum

IQ Samhällsbyggnad

K2

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Lunds kommun

Mistra Urban Futures

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Naturskoleföreningen

Riksantikvarieämbetet

Situation Sthlm

Spårvagnsstäderna

Infrastruktur räcker inte Utveckling av mindre orter ett regionalt ansvar

Utvecklingen av mindre orter är i hög grad ett regionalt ansvar. I planeringen av det lokala måste ett större perspektiv, som innefattar hela regionen och samverkan mellan regionerna, beaktas.  Under 2013–2016 bedrevs på Trafikverkets initiativ ett utvecklingsarbete kallat Den Attraktiva Regionen. Projektet tillkom för att stärka ett integrerat arbete med trafik och bebyggelse för att…

 • Av: Movium

  Låt barnen ta plats i staden - vad händer när kottarna tar slut?

  När städer växer och förtätas får ofta barnens närnatur stryka på foten, allt fler barn ska trängas på mindre yta. Studier visar att den försämrade kvaliteten på närliggande naturområden kan ha negativ inverkan på barnens hälsa. För att säkra goda förutsättningar för barn och unga i städer och tätorter behöver vi värna och utveckla utemiljöerna.

  • Av: Ekologigruppen

   Ökat transportbehov måste mötas med hållbara transporter! Arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen ökar

   Allt fler väljer att arbetspendla tvärs över hela Stockholm-Mälarregionen och fler stockholmare söker sig till arbete i angränsande län. Det visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Under två år har pendlingen ut från Stockholm till regionens kärnstäder ökat med ca 1000 personer vilket motsvarar två fullsatta regionaltåg. Pendlingstrenden har svängt och vi reser i dag tvärs…

   • Av: Mälardalsrådet

    Könsskillnader och pendling – kan transporter bli jämställda?

    Män arbetspendlar fortfarande mer än kvinnor, det visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Charlotta Faith Ell, Forskningsansvarig på WSP, kommenterar skillnaderna och hur jämställd transportplanering kan skapas. Under 2014 arbetspendlade ca 300 000 män och 236 000 kvinnor till och mellan kommuner i Stockholm-Mälarregionen. Kvinnor pendlar i högre utsträckning till orter i närhet av den…

    • Av: Mälardalsrådet

     Är staden norm?

     Varför talas det inte om normer som har med plats att göra? Det sätt på vilket vi talar om landsbygd och stad formar verkligheten och påverkar både individer och samhället i stort. Att det finns normer som styr är inget nytt. Och inget konstigt. Det är ofrånkomligt att vi både medvetet och omedvetet skapar normsystem…

     • Av: Härifrån

      Må kunskapens fyrar lysa! "Skolor och skolgårdar måste bli de nya prestigeprojekten"

      Redan idag fungerar skolan som en viktig mötesplats för delar av lokalsamhället. Men ofta är den fulla potentialen både outforskad och underutnyttjad. Tänk om skolans faciliteter skulle kunna verka som en plattform för lokalsamhället där positiv social friktion kan uppstå? Här skulle också barnens kunskapstörst fungera som katalysator för engagemang och medskapande! Morgondagens skolor och…

      • Av: Urbio

       Kollektivtrafik lika viktig som arbetstillfällen Ny forskning visar på vikten av pendlingsmöjligheter

       Kollektivtrafiken är mycket viktig för att lyfta platser och skapa attraktivitet. Trots att arbetstillfällena inte ökar kan intresset för bostadsköp öka i och med exempelvis förbättrade pendlingsmöjligheter. Detta visar ny forskning från K2. Ett sätt att mäta lokal utveckling är att titta på priserna på småhus. Priserna går upp i takt med bättre tillgänglighet till kollektivtrafik…

       • Av: K2

        Nyckeln till samarbete mellan stad och universitet Joanna Szyfter om ny minirapport

        Joanna Szyfter, Internationell processledare på Mälardalsrådet, berättar om minirapporten UniverCITY – nyckelfaktorer för framgångsrika partnerskap. Minirapporten lyfter erfarenheter och slutsatser kring samverkan mellan stad och forskning från sju kunskapsdrivna städer i världen. Under hösten 2016 bjöd Mälardalsrådet in till konferensen UniverCITY där sju kunskapsdrivna städer att diskutera samverkan mellan universitet och det offentliga. Vi ställde tre korta…

        • Av: Mälardalsrådet

         Flytande bostäder i Frihamnen – platsutveckling som minskar bostadsbristen

         Staplade containrar på vattnet och låg träbebyggelse på land. Det är ett av Göteborgs sätt att möta behovet av bostäder för nyanlända, studenter och företag. Samtidigt ska de temporära kvarteren utveckla Frihamnens offentliga miljöer – långt innan den permanenta bebyggelsen kommit på plats. Frihamnen är ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt som kommer pågå de närmsta…

         • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

          Tillgång till den rekreativa grönskan – en inkomstfråga dags att erkänna grönskans hälsoeffekter?

          Vad har grönskan för betydelse för vår hälsa och livslängd? Skulle den till och med kunna användas i medicinskt syfte? Landskapsarkitekten Anna Lenninger skriver om grönskans potential och dess ojämna fördelning. I dokumentärfilmen Mannen med barnvagnen vandrar filmaren Mikael Strandberg med sin lilla dotter i barnvagn 75 mil från hemmet i Manchester till Buckingham Palace…

          • Av: Movium