• Bra utemiljöer för barn och unga

  Säkra och bra utemiljöer för barn och unga är målet med Disorders arbete inom Amiralsstaden. Det menar landskapsarkitekten Johanna Bratel, som är den ena halvan av det Malmöbaserade landskapsarkitektkollektivet. Tillsammans med sin kollega Karin Andersson driver Johanna dialoger och utvecklingsarbeten i området för att utveckla och förbättra utomhusmiljöerna. Redan år 2015 började Karin och Johanna…
 • Från vänsterisa Soltan Taifour, Lisa Stolth och Cibele Guimaraes.

  ”Alla platser har en specifik funktion”

  När, till vad och av vem används platsen? Det är tre centrala frågor i Lisa Stolths, Soltan Taifours och Cibele Guimaraes studie av offentliga platser i Sofielund, Annelund, Östra Sorgenfri, Emilstorp och Rosengård, som en del av ett arbete inom Amiralsstaden. Varje morgon, eftermiddag och kväll observerar Lisa, Soltan och Cibele åtta offentliga platser i…
 • "Fyra stadsdelar möts och påverkas"

  Marianne Dock på stadsbyggnadskontoret i Malmö om nya stationen i Rosengård

  – När vi tidigare diskuterat stadsutveckling för både Amiralsgatan och Rosengårdsstråket har det inte funnits någon riktig drivkraft för området så att folk har vågat satsa. Men nu tror vi att Rosengårds station kommer att ändra på det, säger Marianne Dock.
 • Conny Ragnarp, projektledare på gatukontoret och Marianne Dock, programarkitekt på stadsbyggnadskontoret, ute i området där Rosengårds station blir länken som ska knyta ihop området med den kommande persontrafiken på Kontinentalbanan.

  Ny pendel binder samman Malmö

  Redan 2011 beslutades det i Malmös kommunfullmäktige om en ny trafiklösning som fick namnet Malmöringen. Sedan dess har ett annat förslag – Malmöpendeln – seglat upp som det hetaste förslaget. Conny Ragnarp, projekledare på Malmö gatukontor, benar ut de olika alternativen.
 • Idéverkstadens fyra förslag för Amiralsstadens utveckling

  Amiralsstaden är en stor och långsiktig stadsutvecklingsprocess i Malmö. Idéverkstaden kan ses som projektets första etapp. Fyra arkitektteam har gjort förslag baserade på invånarnas behov och önskemål:  Team JJW Team JJW föreslår ett Amiral Front Office: en transparent och publik byggnad vid Rosengårds station med en öppen och tydlig torgkänsla. En plats som i nivå…
 • ”Det går inte att genomföra lyckade förändringar om vi inte är med. Man kan inte flyga in i området som en drönare och bara kolla uppifrån vad kostymnissarna tror är bra för oss” säger Balquisha Abdi som är aktiv på ungdomsgården Tegelhuset. Foto: Peter Kroon.

  Idéverkstaden – Alla ska med på tåget!

  Idéverkstaden kan ses som en första etapp på utvecklingen av Amiralsstadeni Malmö. Sedan i höstas har en dialog förts med de boende och andra intressenter i Rosengård. Sju punkter lyftes fram som särskilt viktiga!
 • Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och Sophia Bescher, projektledare för Amiralsstaden, vid den stora modellen över området. Foto: Peter Kroon

  Tiden talar för Rosengård

  Amiralsstaden är en idé och vision om ett flöde i staden fritt från fysiska och mentala barriärer. Rosengårds centrum var en gång en storstilad politisk idé, fast det blev inte alls som man tänkt sig. Vad är det som talar för att Malmö stad ska lyckas denna gång? Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och Sophia Bescher, projektledare…