• "Vår ambition är glasklar"

    Civilminister Ardalan Shekarabi om Sveriges arbete med Agenda 2030

    Agenda 2030 och dess 17 globala mål ska vara ett ramverk för arbetet med långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Civilminister Ardalan Shekarabi svarar på frågor om världens just nu viktigaste dokument.
  • "Det finns ingen one-size-fits-all"

    Annika Lindberg på SKL om det lokala arbetet med hållbarhetsmålen

    Det pågår ett aktivt arbete med Agenda 2030 på många håll i Sverige. Kommuner, landsting och regioner fyller en viktig funktion i det lokala arbetet med agendan. Annika Lindberg, samordnare för Agenda 2030 på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) berättar om vilka initiativ och utmaningar som finns i dagsläget. Hur ser SKL på Agenda 2030?…