Vi som skriver:

 • ArkDes
 • Plattformen
 • Samarbetsparter
 • Övriga

Styrkan i att samverka samordning kring statliga utlysningar

Hur kan man via statliga utlysningar skapa största möjliga nytta för stadsutvecklingen? Hur kan flera myndigheter samverka för att de statliga stöden ska täcka alla delar av processen, från projektnivå till uppskalning? Den 20 januari träffades Boverket, Energimyndigheten, Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Vinnova och Formas i Tillväxtverkets lokaler för att se över de satsningar som har…

 • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

  Kieran Long ny överintendent på ArkDes vill leda ett forum för offentlig debatt

  Idag stod det klart att Kieran Long, för närvarande chef för design- och arkitekturavdelningen på Victoria and Albert Museum i London, blir ArkDes nya överintendent. Enligt kulturminister Alice Bah Kuhnke ska Long leda regeringens nysatsning på arkitektur- och designområdet. Kieran Long har sedan många år tillbaka arbetat aktivt med arkitektur- och designfrågor. I bagaget tar han…

  • Av: ArkDes

   Tillgång till den rekreativa grönskan – en inkomstfråga dags att erkänna grönskans hälsoeffekter?

   Vad har grönskan för betydelse för vår hälsa och livslängd? Skulle den till och med kunna användas i medicinskt syfte? Landskapsarkitekten Anna Lenninger skriver om grönskans potential och dess ojämna fördelning. I dokumentärfilmen Mannen med barnvagnen vandrar filmaren Mikael Strandberg med sin lilla dotter i barnvagn 75 mil från hemmet i Manchester till Buckingham Palace…

   • Av: Movium

    Innovativa exempel sökes!

    Driver du innovationsprocesser i din kommun, landsting eller region? Vi behöver din kunskap för att sammanställa konkreta exempel och metoder på innovationsfrämjande projekt inom offentlig sektor. Under våren jobbar Mälardalsrådet med att ta fram en rapport som lyfter konkreta exempel och metoder på innovationsfrämjande inom offentlig sektor. Vår ambition är att detta kan bidra med…

    • Av: Mälardalsrådet

     Varför väljer unga bort kollektivtrafiken? Och hur kan den bli attraktiv?

     Hur ser unga vuxna på kollektivtrafikresandet? I ett samarbete med Västtrafik har K2-forskaren Christina Stave ihop med Niklas Strand och Eva Åström tittat på vad som behövs för att unga vuxna ska vilja fortsätta åka kollektivt efter gymnasiet. Många ungdomar överger kollektivtrafiken när de har gått ut gymnasiet och inte längre får något skolkort. För…

     • Av: K2

      Regeringen föreslår historiskt klimatpolitiskt ramverk 2045 stopp för utsläppen

      Idag beslutade regeringen om ett förslag till ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Ett införande av ramverket skulle innebära en klimatlag, nya klimatmål och inrättandet av ett klimatpolitiskt råd. I ett pressmeddelande idag kallade statsminister Stefan Löfven den nya klimatlagen för historiskt. Den utgör ett epokskifte för Sverige, menade han. Lagen, som är en del av det…

      • Av: Hållbar Stad

       Mest lästa artiklarna

       Miljoner att söka till stadsinnovationer!

       Idag, 1 februari, öppnar utlysningen för Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar. Utlysningen är öppen till och med den 28 februari klockan 15.00. Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av städerna. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade…

       Av: Naturvårdsverket

       Den attraktiva stadskärnan är inte till för alla

       I stadens offentliga rum blir samhällets konflikter och ojämlikheter synliga. Men när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turister förvandlas stadskärnan till en säljande image. – Det finns en mängd subtila strategier som bit för bit tar bort det offentliga rummets demokratiska funktioner – utan att vi märker det, säger…

       Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

       Allt från Plattformsdagar 2016!

       Den 7–8 december genomfördes Plattformsdagar 2016. 350 deltagare deltog på sammanlagt 58 kunskapsdialoger och 28 speeddates. Nu finns all dokumentation och alla föreläsningar tillgängliga! Fördelen med förinspelade, "tysta" föreläsningar, är att de kan leva kvar under lång tid. Här hittar du alla de kunskapsdialoger som genomfördes under Plattformsdagar 2016, varje föreläsning är cirka 15 minuter…

       Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

       Därför blir bussen dyrare

       Varför ökar kostnaderna inom busstrafiken? Forskare vid K2 har identifierat 9 olika faktorer som driver på priserna. Resultatet publicerads nyligen i tidsskriften Research in Transportation Economics. Helene Lidestam, även knuten till Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), samt Carolina Camén, Karlstads universitet, har djupintervjuat bussoperatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Genom dessa intervjuer har de försökt vaska fram orsakerna…

       Av: K2
       Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling av ArkDes och Plattform för hållbar stadsutveckling.

       Kalendarium

       Gå till kalendariet
       På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
       • Filter: