Vi som skriver:

 • ArkDes
 • Plattformen
 • Samarbetsparter
 • Övriga
Plattformsdagar 2016

350 deltar på Plattformsdagar 2016!

Målet för årets Plattformsdagar som denna gång är den 7-8 december i Malmö är att formulera grundläggande villkor för människors rätt att bo i en hållbar stad. Dokumentation kommer att finnas här på Hållbar stad!

All information om konferensen hittar du här

Klimatklivet ger bidrag till lokala klimatinvesteringar Naturvårdsverket fördelar 600 miljoner kr per år fram till och med 2018

Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 500 initiativ runt om i landet fått stöd. En lokal klimatinvestering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett…

 • Av: Naturvårdsverket

Därför blir bussen dyrare

Varför ökar kostnaderna inom busstrafiken? Forskare vid K2 har identifierat 9 olika faktorer som driver på priserna. Resultatet publicerads nyligen i tidsskriften Research in Transportation Economics. Helene Lidestam, även knuten till Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), samt Carolina Camén, Karlstads universitet, har djupintervjuat bussoperatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Genom dessa intervjuer har de försökt vaska fram orsakerna…

 • Av: K2

Nästa energirevolution sker i hemmet

I framtiden kommer privatpersoner ha makten över och hantera sin elförbrukning från soffan med mobilen. Lars Joelsson testar redan nu de nya tekniker som finns. Lars Joelsson lever redan som framtidens energianvändare när han med sin smartphone fjärrstyr bergvärmepumpen i 30-talsvillan där han bor. – Jag är ingen prylgalning, men nu när tekniken gör det…

 • Av: Vattenfall

Delaktighet – verktyg eller bromskloss?

Tänk dig en stad där all utveckling är baserad på lokalsamhällets ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar för hållbarhet. En stad där alla förändringar i den fysiska miljön är kunskaps- och evidensbaserade och där inga planer överklagas.  I det här inlägget tänkte jag belysa ett glapp i stadsbyggnadsprocessen som bromsar på vägen dit: glappet mellan medborgarna…

 • Av: Ekologigruppen

Berättelser som skapar staden Göteborgarna berättar historien om sin egen stad

Göteborg består av 400 år av mångkultur och influenser från hela världen. Stadens historia är inte en, utan flera. Många göteborgare ville inför det stundande 400-årsjubileet lyfta fram stadens historia och berättelserna om Göteborg. Resultatet blev jubileumssatsningen Göteborg berättar som i år har testat metoder som stadsvandringar, berättarcaféer och en digital plattform för att se på vilka sätt…

 • Av: Göteborgs Stad

Hållbara tjänsteresor

Nya, smarta och kombinerade mobilitetslösningar för tjänsteresor kan göra det enklare för organisationer att bidra till det hållbara resandet. Det är utgångspunkten för ett K2-projekt som beviljats 4,76 miljoner kronor i stöd från Vinnova. Projektet kommer att bidra till ny kunskap om smarta sätt att påverka såväl de enskilda tjänsteresenärernas som organisationernas beteenden. Alla arbetsplatser…

 • Av: K2

Mest lästa artiklarna

Pilotprojekt i Malmö testar P-norm 0

I Västra Hamnen i Malmö pågår bygget av Sveriges första cykelhus och cyklotell, Cykelhuset Ohboy, där hyresgästerna ska kunna leva ett modernt och rörligt liv utan egen bil. Projektet är det första i Malmö där parkeringsnorm noll testas och utvärderas. Fastigheten, där Cykelhuset Ohboy byggs, ligger i Västra Hamnen med närhet till arbetsplatser och högskola,…

Av: Malmö Stad

Ta vara på ekosystemtjänsterna i byggandet

Det är inte bara människor som ska leva i staden. Faktum är att själva förutsättningen för stadens överlevnad är att den delas med en rad olika växter och djur. Den 9 september höll Naturvårdsverket och Boverket ett slutet seminarium om urbana ekosystemtjänster. Genom riktade inbjudningar samlade de ett femtiotal aktörer som tillsammans representerade allt ifrån…

Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

Samutnyttjande för ett hållbart Malmö

Samutnyttjande som sker på rätt sätt har potential att skapa naturliga mötesplatser för människor. Det kan också vara en del av lösningen på flera av de utmaningar som Malmö står inför. Resurseffektiv markanvändning blir allt mer angeläget ur en mängd perspektiv, särskilt i urbana miljöer som ofta strävar efter förtätning. Samutnyttjande kan vara en del…

Av: Malmö Stad

I Nottingham byter man från bil till kollektivt

Att få människor att välja kollektivtrafik framför bil kräver stora åtgärder. Bland annat handlar det om att skapa ekonomiska och praktiska incitament. Hans Cruse på Spårvagnsstäderna skriver om hur Nottingham har valt att lösa sina kollektivtrafikrelaterade utmaningar. Storbritannien som spårvägsland är inte särskilt stort eller känt i jämförelse med länder som Frankrike och Tyskland. Därför är…

Av: Spårvagnsstäderna
Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling

Kalendarium

Gå till kalendariet
På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
 • Filter: