Ekosystemtjänster

Projektet C/O City syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster i staden.

 • Av: C/O City

  Stöd för bostäder

  Just nu kan du söka stöd för att bygga, renovera och energieffektivisera.

  • Av: Boverket

   Vi som skriver:

   • ArkDes
   • Plattformen
   • Samarbetsparter
   • Övriga

    9 svenska lösningar på hållbar stadsutveckling

   URBACT är de europeiska städernas program för utbyte och lärande om hållbar stadsutveckling. 9 svenska förslag har lämnats in under den riktade utlysningen för ”URBACT Good Practice City”. Syftet är att lyfta fram bra lösningar som lätt kan förstås, anpassas och återanvändas av andra städer i både Europa andra delar av världen. Mellan 5 december och 31…

   • Av: Tillväxtverket

    Urbana ekosystemtjänster en del av stadens servicesektor

    Väl fungerande städer är fulla av liv. Inte bara mänskligt liv utan en mångfald av liv. Gräs, humlor, träd, ekorrar. Fåglar som sjunger, bin som surrar, växter som blommar. Renande vattendrag, prunkande parker, skuggande skogsdungar, bullerdämpande markvegetation. Naturen i staden är livsviktig, levande infrastruktur som bidrar till att människorna i staden mår bra. Lika viktigt…

    • Av: C/O City

     Samordning av varutransporter ger miljövinster på Södertörn

     Samordnad distribution ger miljövinster på Södertörn med färre transporter och minskade utsläpp. – Södertörnskommunerna har tagit ett gemensamt ansvar i klimatfrågan, säger projektledaren Jenny Bejker. Södertörnssamarbetet består av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. De åtta kommunerna gjorde redan 2012 en förstudie för att kartlägga varutransporterna och möjligheterna att gå över till…

     • Av: Mälardalsrådet

      Hållbarhet i små och medelstora städer

      Under 2017 håller Norge i ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet och dess främsta fokus ligger bland annat på omställningsfrågor. Ordförandeskapsprojektet är framför allt inriktat på att skapa grön utveckling, konkurrenskraft och livskvalitet i de urbana regionerna. Ansök senast: 29 maj Mer information: Norska regeringens hemsida Projektet disponerar 9 miljoner DKK och ska under perioden 2017–2019 förbereda en…

      • Av: Nordiska ministerrådet

       Hur värdera de osynliga värdena? Om värdet av tillgången till kollektivtrafik

       Många människor ser kollektivtrafikens värde trots att de inte använder sig av den dagligen. Hur kan dessa värden, som inte är intäkter, användas för planering och värdering av kollektivtrafik? Detta undersöker Anders Bondemark från WSP och Erik Johansson från K2 och Lunds universitet i en nyskriven rapport. Hur värderar vi själva vetskapen om att en…

       • Av: K2

        Kraftsamling krävs kring gröna bostäder

        – Vi gör mycket stora investeringar i bostäder under de kommande åren. Utmaningen är hur vi gör det och samtidigt minskar både koldioxidutsläpp och segregation, säger Erik Stenberg, projektledare för Grön BoStad Stockholm. I Stockholmsregionen finns höga mål kring bostadsbyggandet. – Vi gör mycket stora investeringar i bostäder under de kommande åren. Utmaningen är hur…

        • Av: Mälardalsrådet

         Mest lästa artiklarna

         Staden – det enda hållbara?

         Idag får bilden av den tätbyggda staden stå ensam modell för vad som är hållbart. Det gör att vi utesluter andra sätt att planera och bygga vårt samhälle på. Vi riskerar därmed att underminera hela arbetet med att skapa en hållbar framtid. Nyligen gick Rurban planning talks av stapeln i Mariestad. Ett konvent som vill…

         Av: Härifrån

         Flytande bostäder i Frihamnen – platsutveckling som minskar bostadsbristen

         Staplade containrar på vattnet och låg träbebyggelse på land. Det är ett av Göteborgs sätt att möta behovet av bostäder för nyanlända, studenter och företag. Samtidigt ska de temporära kvarteren utveckla Frihamnens offentliga miljöer – långt innan den permanenta bebyggelsen kommit på plats. Frihamnen är ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt som kommer pågå de närmsta…

         Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

         Är staden norm?

         Varför talas det inte om normer som har med plats att göra? Det sätt på vilket vi talar om landsbygd och stad formar verkligheten och påverkar både individer och samhället i stort. Att det finns normer som styr är inget nytt. Och inget konstigt. Det är ofrånkomligt att vi både medvetet och omedvetet skapar normsystem…

         Av: Härifrån

         Må kunskapens fyrar lysa!

         Redan idag fungerar skolan som en viktig mötesplats för delar av lokalsamhället. Men ofta är den fulla potentialen både outforskad och underutnyttjad. Tänk om skolans faciliteter skulle kunna verka som en plattform för lokalsamhället där positiv social friktion kan uppstå? Här skulle också barnens kunskapstörst fungera som katalysator för engagemang och medskapande! Morgondagens skolor och skolgårdar har potential att interagera med lokalsamhället på smartare sätt än idag. Genom att låta skolan bli kunskapsstinna aktivitetsnav på kvällar, helger och lov kan de sociala nätverken i hela grannskap och stadsdelar stärkas.

         Av: Urbio
         Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling av ArkDes och Plattform för hållbar stadsutveckling.

         Kalendarium

         Gå till kalendariet
         På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
         • Filter: