Sveriges nya ministrar ska bygga hållbart!

Sverige får tre nya ministrar varav två har direkt inflytande över den hållbara stadsutvecklingen! Under en presskonferens i förmiddags meddelades att Peter Eriksson, idag EU-parlamentariker, blir ny bostads- och digitaliseringsminister samt att Karolina Skog (MP), idag kommunalråd i Malmö, blir ny miljöminister. Idag meddelade regeringen med Stefan Löfven i spetsen att Peter Eriksson blir ny bostadsminister med uppdraget…

Plattformen för hållbar Stadsutveckling

Plattform för hållbar stadsutveckling är ett regeringsuppdrag för att öka samverkan, sprida kunskaper och utbyte av erfarenheter till och mellan kommuner, stadsregioner och regionala aktörer. Avsändare är Boverket och fyra andra myndigheter.

Plattformsdagarna 7-8 december

Villkor för att bo och leva i en hållbar stad Årets Plattformsdagar äger rum 7-8 december på Malmö Live och Congress. Bostadsfrågan är förutsättningen för en av årets viktigaste konferenser inom hållbar stadsutveckling. Plattformsdagarnas ska inspirera och bidra till att ta fram villkor för; Att bo och leva i en hållbar stad! Plattformen anordnar, i…

Gör det enklare för alla att åka kollektivt

Den 26–27 maj samlas fler än 300 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälarregionen i Västerås för att diskutera utmaningar och möjligheter för framtidens infrastruktur. Bland annat diskuteras vilka möjligheter som kommer med digitaliseringen och hur ny och smartare infrastruktur påverkar samhället. Vi har pratat med några av Mälartingets medverkande, talare och utställare om hur de…

Hållbar framtid eller science fiction?

Jakten på ekonomisk tillväxt hotar både klimatet och jordens resurser. Ändå tycks denna destruktiva utveckling få fortgå. Men hur länge? Jag är övertygad om att en ekonomi utan tillväxt är möjlig – rentav nödvändig. Antingen tar vi ett gemensamt ansvar för jorden och dess framtida generationer idag, helst igår, eller så får vi lägga vårt…

En satsning på elbilar kräver ny infrastruktur

Den 26–27 maj samlas fler än 300 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälarregionen i Västerås för att diskutera utmaningar och möjligheter för framtidens infrastruktur. Bland annat diskuteras vilka möjligheter som kommer med digitaliseringen och hur ny och smartare infrastruktur påverkar samhället. Vi har pratat med några av Mälartingets medverkande, talare och utställare om hur de…

Framtidens infrastruktur innebär lösningar för ett nytt samhälle

Den 26–27 maj samlas fler än 300 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälarregionen i Västerås för att diskutera utmaningar och möjligheter för framtidens infrastruktur. Bland annat diskuteras vilka möjligheter som kommer med digitaliseringen och hur ny och smartare infrastruktur påverkar samhället. Vi har pratat med några av Mälartingets medverkande, talare och utställare om hur de…

Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling

Kalendarium

Gå till kalendariet
  • Filter: