Vi som skriver:

  • ArkDes
  • Plattformen
  • Samarbetsparter
  • Övriga
Plattformsdagar 2016

Anmäl dig redan nu till Plattformsdagar 2016! Årets Plattformsdagar äger rum 7-8 december på Malmö Live och Congress. Målet för årets Plattformsdagar är att formulera grundläggande villkor för människors rätt att bo i en hållbar stad.

Läs mer här

Innovationer för hållbara städer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

En ny generation avancerad miljöteknik behöver utvecklas för att städerna ska bli hållbara. Regeringen satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. Den befolkningsmässiga och ekonomiska tillväxten i världens städer innebär stora behov av innovationer för hållbara lösningar inom områden som avfall,…

  • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

Med blicken mot framtiden

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har på uppdrag av regeringen formulerat en vision för kulturmiljöarbetet till 2030 då målet bland annat är att alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Syftet med visionen för kulturmiljöarbetet till 2030 är att underlätta uppfyllelsen av politiska mål vad gäller kulturmiljöarbete och att öka…

  • Av: Riksantikvarieämbetet

Kollektivtrafik påverkar fastighetspriser – särskilt i lägre prissegment

Fastighetspriset blir högre ju närmare stationen ett hus befinner sig. Det visar forskning vid K2 som nyligen publicerats i Journal of Transport Geography. Artikeln The impact of regional commuter trains on property values: Price segments and income är författad av Désiree Nilsson och Helena Bohman, K2 och Malmö högskola. – Vi kan se att närheten till tågstation…

  • Av: K2

Mångfald av initiativ skapar innovativa miljöer

Hur underlättas entreprenörskap och framväxten av startup-företag? I München pågår en rad initiativ för att skapa innovativa miljöer. Och det är ett långsiktigt jobb. – Att etablera samverkan mellan företag, universitet och forskarvärlden kring ett specifikt ämne är en mycket individuell historia, som tar lång tid, säger Ute Berger på regionens Handelskammare. Ute Berger är…

  • Av: Mälardalsrådet

Think Company vill skapa aktion i akademin

Genom att kombinera akademisk kunskap med entreprenöriell handlingskraft vill Helsinki Think Company släppa loss idékraften på universitetet. – Vi vill underlätta för de som vill riva murarna mellan forskning och akademi å ena sidan och entreprenörskap och aktivism å den andra, säger Jarkko Nissinen på Helsinki Think Company. Helsinki Think Company är en incubator som…

  • Av: Mälardalsrådet

Mest lästa artiklarna

”Det bidde bara en tumme”

Förtätning av städer och tätorter är numera en förhärskande utvecklingsstrategi i hela landet. Den motiveras av flera fördelar: från möjligheten att spara jordbruksmark och natur, till sociala fördelar av att bygga om ensidiga områden till blandade stadsdelar och bättre utnyttja kollektivtrafiknära lägen. Samtidigt uppstår ofta konflikter där det täta stadsbyggandet och urban grönska ställs mot…

Av: Ekologigruppen

Pilotprojekt i Malmö testar P-norm 0

I Västra Hamnen i Malmö pågår bygget av Sveriges första cykelhus och cyklotell, Cykelhuset Ohboy, där hyresgästerna ska kunna leva ett modernt och rörligt liv utan egen bil. Projektet är det första i Malmö där parkeringsnorm noll testas och utvärderas. Fastigheten, där Cykelhuset Ohboy byggs, ligger i Västra Hamnen med närhet till arbetsplatser och högskola,…

Av: Malmö Stad

Framtidens hållbara hem

Hur kan ny teknik utvecklas som möter både behov och önskemål gällande våra bostäder? Varför används inte den teknik som redan finns? Det som krävs är nya lagar och regler som skapar incitament för att testa och tänka nytt kring hållbar teknik skriver Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab. Fråga: Hur många…

Av: KTH

Pokémon GO skapar levande städer

Troligtvis har ingen kunnat undgå den populära appen Pokémon Go, som under sommaren fått både unga och gamla att leta monster ute på gatorna. Spelet har gjort att det virtuella tagit klivet in i det fysiska och att våra stadsmiljöer blivit till en spelplan. Uppsalastudenten och entreprenören Robin Rushdi Al-Salehi skriver att den här typen…

Av: Robin Rushdi Al-Salehi
Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling

Kalendarium

Gå till kalendariet
På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: