One Planet Cities

Vår vackra planet  förser oss med vatten, luft, mat och energi. Allt vi behöver. Problemet är vi lever som om vi hade ett jordklot till.

 • Av: WWF

  Ekosystemtjänster

  Projektet C/O City syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster i staden.

  • Av: C/O City

   Stöd för bostäder

   Just nu kan du söka stöd för att bygga, renovera och energieffektivisera.

   • Av: Boverket

    Vi som skriver:

    • ArkDes
    • Plattformen
    • Samarbetsparter
    • Övriga

    Kungsträdgården – en symbolisk knäckfråga

    Kungsträdgårdens framtid är både oviss och ifrågasatt. Inför den delvisa privatisering som parken står inför idag efterfrågade akademin för landskapsarkitektur nya idéer för Stockholms mest centrala park. Den 4 maj hölls ett seminarium och ett samtal om Kungsans potential på ArkDes i Stockholm. Kungsträdgården. Sedan länge en plats för aktivism, för mötet mellan medborgare och…

    • Av: ArkDes

     Förtätning och delningsekonomi möjliggör nya mobilitetstjänster

     Hur kan vi få fler att resa hållbart? En uppmärksammad strategi är integrerade mobilitetstjänster eller som det också kallas: mobilitet som tjänst. Det handlar om att kombinera saker som kollektivtrafik, bilpool, hyrcykelsystem och taxi för att erbjuda resenären ett sömlöst resande med smidiga övergångar. Det ska vara enkelt att välja hållbara färdmedel! Med integrerade mobilitetstjänster…

     • Av: K2

      Lunds nya stadsdel Två världsledande forskningslabb intresserar internationellt

      I nordöstra Lund kan snart helt nya material att skapas, eftersom möjligheterna som ESS och MAX IV ger kommer att locka till sig världsledande materialforskare. Mellan anläggningarna ska forskningsbyn Science Village byggas. Lundabon Ulrika Lindmark är ansvarig för att de före detta åkrarna blir till ett modernt och attraktivt område. – Jag hoppas att folk…

      • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

       Städer i EU löser utmaningar tillsammans Läs mer om URBACT

       URBACT ett program som möjliggör utbyte av lärdomar och erfarenheter mellan olika europeiska städer. Det handlar om flera olika frågor – allt ifrån social inkludering, miljö, ledarskap och ekonomi – som sammantaget gör staden mer hållbar.  URBACT är ett program som utnyttjar EU:s potential för ömsesidigt erfarenhetsutbyte i syfte att lösa gemensamma utmaningar tillsammans. För dig…

       • Av: Tillväxtverket

        Mest lästa artiklarna

        Staden – det enda hållbara?

        Idag får bilden av den tätbyggda staden stå ensam modell för vad som är hållbart. Det gör att vi utesluter andra sätt att planera och bygga vårt samhälle på. Vi riskerar därmed att underminera hela arbetet med att skapa en hållbar framtid. Nyligen gick Rurban planning talks av stapeln i Mariestad. Ett konvent som vill…

        Av: Härifrån

        Elefanter i rummet när vi planerar för hållbara städer

        Behovet av att förtäta staden har blivit ett mantra idag. Men förtätning var inte ursprungstanken med hur Stockholm skulle bli hemort för ett växande antal invånare, när våra förorter en gång växte fram. När Stockholms förorter började planeras och ta form efter andra världskrigets slut, anlitades några av tidens främsta svenska stadsplanerare och arkitekter (Det…

        Av: HOPP!

        Är staden norm?

        Varför talas det inte om normer som har med plats att göra? Det sätt på vilket vi talar om landsbygd och stad formar verkligheten och påverkar både individer och samhället i stort. Att det finns normer som styr är inget nytt. Och inget konstigt. Det är ofrånkomligt att vi både medvetet och omedvetet skapar normsystem…

        Av: Härifrån

        Låt barnen ta plats i staden - vad händer när kottarna tar slut?

        När städer växer och förtätas får ofta barnens närnatur stryka på foten, allt fler barn ska trängas på mindre yta. Studier visar att den försämrade kvaliteten på närliggande naturområden kan ha negativ inverkan på barnens hälsa. För att säkra goda förutsättningar för barn och unga i städer och tätorter behöver vi värna och utveckla utemiljöerna.

        Av: Ekologigruppen
        Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling av ArkDes och Plattform för hållbar stadsutveckling.

        Kalendarium

        Gå till kalendariet
        På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
        • Filter: