Kommunikativ demokrati – ett verktyg i planeringen

Innebörden av social hållbarhet går att studera ur olika perspektiv, fokus kan exempelvis riktas mot påverkan på segregationsmönster eller medborgarnas förmåga att känna delaktighet och möjlighet att kunna påverka beslut som rör deras närmiljö. Inom ramen för hållbar utveckling bygger social rättvisa på att möta nutida och framtida generationers behov av att leva fullgoda liv…

Plattformen för hållbar Stadsutveckling

Plattform för hållbar stadsutveckling är ett regeringsuppdrag för att öka samverkan, sprida kunskaper och utbyte av erfarenheter till och mellan kommuner, stadsregioner och regionala aktörer. Avsändare är Boverket och fyra andra myndigheter.

40 kommuner diskuterar bostadssituationen

Under 2016 anordnar Plattform för hållbar stadsutveckling, tillsammans med SKL, länsstyrelserna och regionerna åtta regionala seminarier runt om i Sverige på temat "Bostäder för alla - men hur?". Till mötet i Växjö kommer så många som ett fyrtiotal kommuner! Syftet med seminarierna är att utifrån utmaningar och frågeställningar tillsammans arbeta fram förslag på möjliga lösningar…

ArkDes blir kvar!

Kulturdepartementet meddelade på torsdagsmorgonen att ArkDes kommer att finnas kvar som en egen myndighet. Det betyder att det förslag på sammanslagning med Moderna Museet och ombildning till Myndigheten för gestaltad livsmiljö som varit på förslag ej längre är aktuella. – Nu har vi tagit det avgörande beslutet att förstärka och utveckla ArkDes som en egen…

Eskilstuna, Umeå och Lund finalister i Earth Hour City Challenge

De tre finalisterna i Världsnaturfonden WWFs Earth Hour City Challenge är nu utsedda. Grattis Eskilstuna, Lund och Umeå! Av 16 ambitiösa svenska deltagare i årets omgång ansågs dessa tre städer visa det mest inspirerande och kraftfulla klimatarbetet.  Vinnaren – Årets klimatstad 2016 – presenteras den 31 maj i samband med EHCC-finalkonferensen i Göteborg. Totalt har…

Modern resurshantering – Ekonomi och ekologi

Världen befinner sig idag i en klimatkris. På grund av detta krävs en omställning till en mer hållbar användning av naturresurser vilket innefattar även den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet kopplas inom politiken ofta samman med tillväxt, och framförallt ekonomisk tillväxt, vilken idag tär på de tillgångar naturen förser oss med. Först när de…

Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling

Kalendarium

Gå till kalendariet
  • Filter: