Vi som skriver:

  • ArkDes
  • Plattformen
  • Samarbetsparter
Stöd och verktyg

Jobbar du med hållbar stadsutveckling inom offentlig sektor? Här kan du hitta inspiration, verktyg och vägledning i ditt arbete. Vi har även samlat en hel del tips på finansiering du kan söka för att genomföra projekt.

Läs mer här

473 miljoner till 19 kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer

De kommuner som beviljats stöd är Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro. Åtgärderna det handlar om är bland annat bussgator och busskörfält, attraktiva knutpunkter, spårväg samt det som kallas Bus Rapid Transit. Syftet med stadsmiljöavtalen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att…

Lönar det sig med klimatanpassning?

Tillgång till analyser av kostnader och nyttor är avgörande för hållbara val av anpassningsåtgärder. Vi har tagit fram några exempel som belyser hur man kan värdera effekter av åtgärder och hur man kan väga kostnaderna mot nyttor av åtgärder.  Vi arrangerar också seminarier i Almedalen på samma tema.  Analyser av kostnader och nyttor kan bidra…

Odling skapar gemenskap och trygghet i Bagis

Det är något med blommor, plantor och jord som är magiskt. Det för samman människor på ett sätt som få andra saker kan. I stadsdelsutvecklingsprojektet Bagarmossen Smartup har Stockholmshem tagit fasta på det och stöttar en mängd odlingsinitiativ i Bagarmossen – från små gårdsodlingar till större gemensamhetsodlingar. Här finns också barnträdgården Sagojord, en pop-up-odling i…

Framtidens hållbara hem Vad är det som har gått fel när det gäller våra bostäder?

Hur kan ny teknik utvecklas som möter både behov och önskemål gällande våra bostäder? Varför används inte den teknik som redan finns? Det som krävs är nya lagar och regler som skapar incitament för att testa och tänka nytt kring hållbar teknik skriver Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab. Fråga: Hur många…

Paris global vinnare i WWFs stadsutmaning

GOOD CITY NEWS. Paris blev av en internationell jury i dag utsedd till global vinnare i Världsnaturfonden WWFs världsomspännande stadsutmaning Earth Hour City Challenge. Paris lyfts fram som förebild för andra städer med sitt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser och för sitt visionära och framgångsrika arbete med att engagera näringslivet, medborgarna och även andra städer…

Mest lästa artiklarna

”Det bidde bara en tumme”

Förtätning av städer och tätorter är numera en förhärskande utvecklingsstrategi i hela landet. Den motiveras av flera fördelar: från möjligheten att spara jordbruksmark och natur, till sociala fördelar av att bygga om ensidiga områden till blandade stadsdelar och bättre utnyttja kollektivtrafiknära lägen. Samtidigt uppstår ofta konflikter där det täta stadsbyggandet och urban grönska ställs mot…

Av: Ekologigruppen

Hotel Continental återuppstår – igen!

Hotel Continental i centrala Stockholm har rivits hela två gånger för att återuppstå i ny skepnad. Detta är en process som sker på många platser i både svenska och utländska städer. Nu står en helt ny byggnad på samma plats med samma namn.

Av: ArkDes

Framtidens hållbara hem

Hur kan ny teknik utvecklas som möter både behov och önskemål gällande våra bostäder? Varför används inte den teknik som redan finns? Det som krävs är nya lagar och regler som skapar incitament för att testa och tänka nytt kring hållbar teknik skriver Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab. Fråga: Hur många…

Av: KTH

473 miljoner till 19 kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer

De kommuner som beviljats stöd är Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro. Åtgärderna det handlar om är bland annat bussgator och busskörfält, attraktiva knutpunkter, spårväg samt det som kallas Bus Rapid Transit. Syftet med stadsmiljöavtalen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att…

Av: Plattform för hållbar stadsutveckling
Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling

Kalendarium

Gå till kalendariet
På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: