Vi som skriver:

 • ArkDes
 • Plattformen
 • Samarbetsparter
 • Övriga

50 korta poddar om hållbar stadsutveckling Kunskapsdialoger från Plattformsdagarna 2017

Varför är kulturen viktig för stadsutvecklingen? Hur ska samhället förhålla sig till digitaliseringen? Vilka faktorer är avgörande för att skapa jämlika och jämställda stadsmiljöer? Här hittar du ett 50-tal korta poddar om allt mellan stadsplaneringens himmel och jord. Poddarna var ursprungligen kunskapsdialoger under Plattformsdagarna som ägde rum i december. Vill du veta lite om allt?…

 • Av: Plattformen för hållbar stadsutveckling

  Ett landskaps-ABC för vinterhalvåret

  Torg och parker där man kan vistas under sommaren är fantastiska mötesplatser i staden, men vad ska vi göra resten av året? Hur planeras städer som är intressanta även på vintern? Utifrån arkitekters visionsbilder kan man tro att det alltid är härlig högsommar, vårt nordliga läge på jordklotet till trots. Men verkligheten är att halva…

  • Av: Urbio

   Nu kopplar vi upp byggplatserna!

   Nu startar projektet Uppkopplad byggplats inom Smart Built Environment. Här samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor. I jämförelse med andra branscher kan man konstatera att utvecklingen inom byggbranschen, gällande både produktionsmetoder, tekniker och affärsmodeller, har varit…

   • Av: IQ Samhällsbyggnad

    Bättre infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen Krönika av Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd i Stockholm

    Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms län och ordförande i Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits, skriver om 2017 och ser framåt mot fortsatt samarbete 2018. Genom Mälardalsrådets En Bättre Sits samarbetar våra sju län i Stockholm-Mälardalen för att rätt och nödvändiga infrastruktursatsningar ska göras i vår region. Efter temagruppsarbeten med både tjänstemän och förtroendevalda,…

    • Av: Mälardalsrådet

     Samtal med Monica von Schmalensee och Jan Jörnmark Två poddar från Plattformsdagarna 2017

     Lyssna på två unika poddar med Monica von Schmalensee och Jan Jörnmark! Båda är inspelade under Plattformsdagarna 2017 som ägde rum i december. Intervjuar gör Maria Petersson. Monica von Schmalensee, då avgående VD för White Arkitekter och rådgivare för Londons borgmästare samt Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia höll båda i varsin föreläsning under Plattformsdagarna…

     • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

      Mest lästa artiklarna

      Trafikverket ska testa geostaket i urbana miljöer

      Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra test - och demonstrationsprojekt med geostaket i urbana miljöer. Förhoppningen är att tekniken ska bidra till tryggare och hälsosammare stadsmiljöer. Trafikverket har fått i uppdrag från regeringen att testa så kallade geostaket (geografiska staket) i svenska städer. I uppdraget ingår också att utveckla relevanta befintliga forsknings-…

      Av: Trafikverket

      Plattformsuppdraget avslutas och Rådet för levande städer upprättas

      Plattformen för hållbar stadsutveckling efterföljs av Rådet för levande städer, en konstellation bestående av 10 myndigheter vars uppdrag sträcker sig fram till 2022. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande idag. Efter tre intensiva år avslutas uppdraget för Plattformen för hållbar stadsutveckling. Istället tillsätts Rådet för hållbara städer, en konstellation bestående av Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för…

      Av: Hållbar Stad

      Utveckla svenska städer

      Rapporten Utveckla svenska städer - planera för smart tillväxt, visar att samarbete är viktigt för att platser ska bli attraktiva. Attraktiva miljöer lockar människor att flytta till, eller bo kvar på en plats och underlättar därmed företagens behov av arbetskraft och kompetens. Attraktiva miljöer attraherar företagsetableringar och investeringar. Ett fungerande transportsystem, tillgång till bostäder, mötesplatser…

      Av: Tillväxtverket
      Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling av ArkDes och Plattform för hållbar stadsutveckling.

      Kalendarium

      Gå till kalendariet
      På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
      • Filter: