Vi som skriver:

  • ArkDes
  • Plattformen
  • Samarbetsparter
Stöd och verktyg

Jobbar du med hållbar stadsutveckling inom offentlig sektor? Här kan du hitta inspiration, verktyg och vägledning i ditt arbete. Vi har även samlat en hel del tips på finansiering du kan söka för att genomföra projekt.

Läs mer här

473 miljoner till 19 kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer

De kommuner som beviljats stöd är Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro. Åtgärderna det handlar om är bland annat bussgator och busskörfält, attraktiva knutpunkter, spårväg samt det som kallas Bus Rapid Transit. Syftet med stadsmiljöavtalen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att…

Ny trendanalys om kollektivtrafik från Stockholms läns landsting

Trendanalysen "Omvärld i förändring" har tagits fram för att belysa trender och konsekvenser som omvärldens ständiga förändringar kan tänkas medföra. Rapporten är ett stöd i trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting strategiska arbete men kan även vara intressant för andra intresserade av kollektivtrafikfrågor. "Vår förhoppning är att den här rapporten ska ge värdefull kunskap och insikt…

Elektrifiering av stadsbussar

En forskargrupp vid K2 och Lunds universitet har kartlagt elbussatsningar i svenska och europeiska städer. Genomgången visar på stor bredd för elbussprojekten i Sverige och Europa. Det finns dock vissa gemensamma nämnare. Det är tydligt att kommuner och regioner är den aktör som är mest aktiv och främst driver fram elbussprojekten. Kommunerna agerar som testytor…

Där utrymme är hårdvaluta

Vi promenerar på en liten gata i närheten av den lägenhet vi hyr i Wakamatsu, ett område i stadsdelen Shinjuku i den japanska huvudstaden Tokyo. Området är bebyggt med bostadshus i olika skalor, alltifrån pyttesmå tvåvåningshus av tre meters bredd till höghus med tjugotalet våningar. Här finns även en livsmedelsaffär, grundskola, hunddagis och en handfull…

Dags för designerad stadsnatur!

Långt innan stad blev stad var där ett naturlandskap. Ofta uppstod städerna i skärningspunkterna mellan människors förflyttnings- och handlingsvägar genom terrängen och över vattnet. I Stockholm fall uppkom stadsbildningen i noden mellan en långsträckt åsrygg och kopplingen mellan Mälarens och Saltsjöns vattensystem. Städer ligger med andra ord ofta på platser där ekosystemen varit rika. Det…

Mest lästa artiklarna

”Det bidde bara en tumme”

Förtätning av städer och tätorter är numera en förhärskande utvecklingsstrategi i hela landet. Den motiveras av flera fördelar: från möjligheten att spara jordbruksmark och natur, till sociala fördelar av att bygga om ensidiga områden till blandade stadsdelar och bättre utnyttja kollektivtrafiknära lägen. Samtidigt uppstår ofta konflikter där det täta stadsbyggandet och urban grönska ställs mot…

Av: Ekologigruppen

Framtidens hållbara hem

Hur kan ny teknik utvecklas som möter både behov och önskemål gällande våra bostäder? Varför används inte den teknik som redan finns? Det som krävs är nya lagar och regler som skapar incitament för att testa och tänka nytt kring hållbar teknik skriver Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab. Fråga: Hur många…

Av: KTH

Hotel Continental återuppstår – igen!

Hotel Continental i centrala Stockholm har rivits hela två gånger för att återuppstå i ny skepnad. Detta är en process som sker på många platser i både svenska och utländska städer. Nu står en helt ny byggnad på samma plats med samma namn.

Av: ArkDes

Film och tv-serier sätter Malmös stadsmiljöer på kartan

Att satsa på film- och tv-produktion har visat sig vara ett framgångsrecept för Malmö. Tack vare den enorma succén med tv-serien Bron och etableringen av flera internationella filmfestivaler har Malmö satts på kartan både nationellt och internationellt. Malmö lovordas som en spännande och kontrastrik stad. Bilden av en stad är viktig. Det är den som…

Av: Malmö Stad
Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling

Kalendarium

Gå till kalendariet
På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: